kontur (2 kB)

Aktualne Imprezy

Zgłoszenia:

Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie
31-751 Kraków, ul. Bulwarowa 37

tel. 12 680-48-20, 508-215-490

pttkhts@pttkhts.hg.pl

„PKO Bank BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

Przed wpłatą wpisowego należy bezwzględnie skontaktować się telefonicznie z organizatorem, aby upewnić się czy są wolne miejsca. Wpisowe prosimy wpłacać po wcześniejszym zapisaniu się na listę w Biurze Hutniczo-Miejskiego Oddziału. Nie dotrzymanie terminu wpłaty jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników !

abc_turysty (18 kB) Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

PROPOZYCJE NAJBLIŻSZYCH WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOŁA, KLUBY I KOMISJE
HUTNICZO-MIEJSKIEGO ODDZIAŁU PTTK W KRAKOWIE
Nr wyc. Termin Rejon Organizator
- 10.12.2022 Wieczór Wigilijny Koło Azymut
Klub Wiking
083 10.12.2022 Beskid Makowski - Pasmo Żurawnicy
Wycieczka odwołana
Klub Turystyki Górskiej Wierch
082 10 - 11.12.2022 „Szlak Karpacki Grybów-Rzeszów
Grybów - Rzeszów”
Klub Górski Wędrowcy
- 15.12.2022 Na turystycznym szlaku
Przedwigilijny wieczór z opłatkiem
Koło PTTK przy Oddziale
001 14.01.2023 Pogórze Ciężkowickie Koło Azymut
Linia
copyright