kontur (2 kB)

KOŁO PTTK AZYMUT

Wycieczka Odwołana !!!

Linia
azymut-buton (41 kB)

Impreza Nr 060

Zaprasza na wycieczkę w dniu:
01.10.2022 r.

Przełęcz świętego Justa - Bartkowa

Szlak niebieski Tarnów - Wielki Rogacz

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
Linia przelecz-justa (77 kB)
Przełęcz świętego Justa

Bartkowa-Posadowa

Bartkowa-Posadowa – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Gródek nad Dunajcem. W 1595 roku wieś Posadowa położona w powiecie sądeckim województwa krakowskiego była własnością wojewody kijowskiego Konstantego Wasyla Ostrogskiego. Wikipedia

Źródło: Wikipedia

Linia

Trasa górska:

Przełęcz świętego Justa - Bartkowa


Przełęcz świętego Justa - Rożnów - Bartkowa
- 01.10.2022

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
01.10.2022 Przełęcz świętego Justa - Tobaszowa BZ.06 4 Tak
01.10.2022 Tobaszowa - Ostra Góra pn. BZ.06 6 Tak
01.10.2022 Ostra Góra pn. - Rożnów BZ.12 3 Tak
01.10.2022 Rożnów - Majdan BZ.12 6 Tak
01.10.2022 Majdan - Bartkowa BZ.12 4 Tak
RAZEM 23

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu
na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub inne nieprzewidziane okoliczności.
Linia
Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika na w/w trasach.
Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki
i pory roku oraz odpowiednie przygotowanie kondycyjne.

Uwaga !!!
Wskazane jest zainstalowanie w telefonie aplikacji „Ratunek”

Linia

Zgodnie z zaleceniami sanitarnymi wszyscy uczestnicy wyjazdu
są zobowiązani do posiadania maseczek ochronnych.

Linia

Koszt:

dla uczestników zrzeszonych w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie z opłaconymi składkami 75 zł.
dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 80 zł.
dla pozostałych uczestników 90 zł.

UWAGA!!!
Od 1 stycznia 2022 roku wpłaty za wycieczki należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

z dopiskiem "Wycieczka Nr 060"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy
do dnia 25.09.2022r.


Koszt wycieczki obejmuje:Organizator ZAPEWNIA ubezpieczenia wszystkim uczestnikom imprez
i wycieczek.

Linia

Wyjazd:
w dniu 01.10.2022 r. o godz. 6:00 Kraków, Aleja Solidarności (parking obok szkoły)
Przejazd autokaru (Przystanek Wanda – ul Wiślicka.)

Planowany powrót:
w dniu 01.10.2022 r. w godzinach wieczornych - Kraków, Aleja Solidarności (parking obok szkoły)

Linia

UWAGA!

Zapisy do dnia 25.09.2022 r.
przyjmuje WITOLD BOGACZ tel. +48 603-058-512
Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz.
Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.
BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia
regulaminu uczestnictwa w wycieczkach
do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.


Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

bartkowa (58 kB)
Bartkowa Linia

Wycieczkę prowadzą:
Witold Bogacz
Przodownik Turystyki Pieszej PTTK

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras lub programu
ze względu na złe warunki atmosferyczne lub braku czasu do realizacji programu.

Serdecznie zaprasza
Zarząd Koła PTTK „Azymut”

Linia

Numery alarmowe:

112
GOPR: 601-100-300

Linia
Powrót
copyright