kontur (2 kB)

KOŁO PTTK AZYMUT

Linia
azymut-buton (41 kB)

Impreza Nr 028

Zaprasza na wycieczkę w dniu:
03.08.2024 r.

8 etap szlaku długodystansowego:

Kalwaria Zebrzydowska - Brzeżnica

brzeznica (120 kB)
Brzeźnica

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
Linia

Trasa górska:


Kalwaria Zebrzydowska - Brzeżnica
- 03.08.2024

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
03.08.2024 Kalwaria Zebrzydowska - Przytkowice PKP BZ.04 4 Tak
03.08.2024 Przytkowice PKP - Draboż BZ.04 6 Tak
03.08.2024 Draboż - Brzeźnica BZ.04 5 Tak
RAZEM 15

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu
na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub inne nieprzewidziane okoliczności.

Kalwaria Zebrzydowska – miasto w południowej Polsce, w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim, siedziba gminy Kalwaria Zebrzydowska, założone w pierwszej poł. XVII w. przez wojewodę krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego. Jest jednym z ośrodków miejskich aglomeracji krakowskiej.

Brzeźnica – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim, w gminie Brzeźnica.

brzeznica1 (56 kB)
Linia
Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika na w/w trasach.
Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki
i pory roku oraz odpowiednie przygotowanie kondycyjne.

Uwaga !!!
Wskazane jest zainstalowanie w telefonie aplikacji „Ratunek”

Linia

Koszt:

dla uczestników zrzeszonych w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie z opłaconymi składkami 80 zł.
dzieci do lat 18 zrzeszonych w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie z opłaconymi składkami 50 zł.
dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 90 zł.
dla pozostałych uczestników 110 zł.

Koszt wycieczki obejmuje:

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.


UWAGA!!!
Wszystkie wpłaty za wycieczki, składki członkowskie itp. należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto:


„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

- wpłatę za wycieczkę Nr 028 dokonujemy po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.07.2024 r.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

  • nr wycieczki na którą dokonujemy wpłaty
  • nazwisko, imię osoby na którą dokonujemy wpłaty.

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.


Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (imię i nazwisko, wpłaciłem, kwota, przelew bankowy.)


Organizator ZAPEWNIA ubezpieczenia wszystkim uczestnikom imprez
i wycieczek.

Linia

Wyjazd:
w dniu 03.08.2024 r. o godz. 6:00 Kraków, Aleja Solidarności (parking obok szkoły)
Przejazd autokaru (Przystanek Wanda – ul Wiślicka.)

Planowany powrót:
w dniu 03.08.2024 r. w godzinach wieczornych - Kraków, Aleja Solidarności (parking obok szkoły)

Linia

UWAGA!

Zapisy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.07.2024 r.
przyjmuje WITOLD BOGACZ tel. +48 603-058-512
Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz.
Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.
BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia
regulaminu uczestnictwa w wycieczkach
do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.


Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia

Wycieczkę prowadzi:
Mariusz Buczek
Przodownik Turystyki Pieszej PTTK

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras lub programu
ze względu na złe warunki atmosferyczne lub braku czasu do realizacji programu.

Serdecznie zaprasza
Zarząd Koła PTTK „Azymut”

Linia

Numery alarmowe:

112
GOPR: 601-100-300

Linia
Powrót
copyright