kontur (2 kB)

KOŁO PTTK AZYMUT

Linia
azymut-buton (41 kB)

Impreza Nr 007

Zapraszają na wycieczkę:

Kosowo - Albania - Bośnia

Wyjazd organizowany przez firmę Diuna Trawel

23.08 - 01.09.2024 r.

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
albania (45 kB)
Albania Linia

Program imprezy:

Zakwaterowanie:

We wszystkich hotelach wyżywienie HB = śniadanie i obiadokolacja, jeśli dzień górski i wyjazd w nocy czy nad ranem to zamiast śniadania prowiant.

Szczyty do zdobycia:

Do KOSOWA wymagany paszport z 3 miesięczną data ważności.
Najlepiej wziąć również Dowód Osobisty, specyficzne przepisy na granicy Kosowa
i zwłaszcza serbskiej, dlatego będziemy wracać przez Chorwację, Węgry.

djeravica  (279 kB)
Deravica – 2656 m n.p.m. Linia

Koszt:

dla uczestników zrzeszonych w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie z opłaconymi składkami za 2024 rok 3100 zł.
dla pozostałych uczestników 3200 zł.

Terminy płatności:

  10 marzec 2024 1100 zł
  10 maj 2024 1000 zł
  pozostała kwota 10 lipiec 2024


Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Zadatki zwrotne możliwe pod warunkiem znalezienia zastępstwa na miejsce
w przeciwnym razie bezwrotne.

Koszt wycieczki obejmuje:


Linia
Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika na w/w trasach.
Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki
i pory roku oraz odpowiednie przygotowanie kondycyjne.

UWAGA!!!
Wszystkie wpłaty za wycieczki, składki członkowskie itp. należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto:


„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

- wpłatę za wycieczkę Nr 007 dokonujemy po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy w nieprzekraczalnych terminach r.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

  • nr wycieczki na którą dokonujemy wpłaty
  • nazwisko, imię osoby na którą dokonujemy wpłaty.

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.


Organizator ZAPEWNIA ubezpieczenia wszystkim uczestnikom imprez
i wycieczek.

Linia

Wyjazd:
w dniu 23.08.2024 r. o godz. 17:00 Parking obok kina "Światowid", obecnie Muzeum Nowej Huty

Planowany powrót:
w dniu 1.09.2024 r. w godzinach nocnych - Kraków, Parking obok kina "Światowid"

Linia

UWAGA!

Zapisy i informacje:
WITOLD BOGACZ tel. +48 603-058-512
Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz.
Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.
BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia
regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem
do jego przestrzegania.


Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia

Wycieczkę z ramienia naszego Oddziału prowadzą:

Witold Bogacz i Mariusz Buczek

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras lub programu
ze względu na złe warunki atmosferyczne lub braku czasu do realizacji programu.

Serdecznie zaprasza
Zarząd Koła PTTK „Azymut”

Linia
Powrót
copyright