kontur (2 kB)

KLUB TURYSTYKI GÓRSKIEJ "WIERCH"

Wycieczka Nr 065

„Korona Beskidu Wyspowego”

"102 Wyspy Beskidu Wyspowego”

Luboń Mały – Luboń Wielki – przełęcz Glisne
– Szczebel – Mały Szczebel – Lubień

08.10.2022 r.

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
lubon-wielki (55 kB) korona-bw (39 kB)
Regulamin Odznaki Korona Beskidu Wyspowego Linia

Trasa górska:


lubon-wielki-profil (55 kB)
Profil trasy

Luboń Mały – Luboń Wielki – Szczebel - Lubień 08.10.2022

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
08.10.2022 Luboń Mały PKS – Luboń Wielki BZ.06 10 Tak
08.10.2022 Luboń Wielki – Przełęcz Glisne BZ.06 2 Tak
08.10.2022 Przełęcz Glisne - Szczebel BZ.06 6 Tak
08.10.2022 Szczebel – Lubień BZ.06 6 Tak
RAZEM 24  
Wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki i pory roku oraz przygotowanie kondycyjne do wędrówek pieszych.
Linia

Koszt:

dla uczestników zrzeszonych w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie z opłaconymi składkami 65 zł.
dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 70 zł.
dla pozostałych uczestników 75 zł.

UWAGA!!!
Od 1 stycznia 2022 roku wpłaty za wycieczki należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

z dopiskiem "Wycieczka Nr 065"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy
do dnia 03.10.2022 r.


Koszt wycieczki obejmuje:Organizator ZAPEWNIA ubezpieczenia wszystkim uczestnikom imprez
i wycieczek.

Linia

Wyjazd:
w dniu 08.10.2022 r. o godz. 7:00 Kraków, róg Bulwarowej i al. Solidarności (parking obok szkoły).
Z przejazdem przez Kraków: Przystanek Wanda – ul Wiślicka – róg Wielickiej i Limanowskiego – Kurdwanów).

Planowany powrót:
w dniu 08.10.2022 r. w godzinach wieczornych Kraków, róg Bulwarowej i al. Solidarności

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne lub brak czasu do realizacji programu.
Linia

UWAGA!

Zgłoszenia i zapisy przyjmuje:
Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK
- tel. 12 680-48-20
oraz Władysław Aksamit tel. 607-464-540
Bardzo proszę pilnować terminu płatności i powiadomienia
o dokonanej wpłacie prowadzącego zapisy!
BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

WAŻNE !

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Linia
UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia
Wycieczkę prowadzi Przodownik Turystyki Górskiej:

Władysław Aksamit
tel. 607-464-540

Serdecznie zapraszamy!

Linia

Telefony alarmowe
112
GOPR +48 601-100-300

Linia
Powrót
copyright