kontur (2 kB)
kazimierz-dolny (56 kB)

KLUB TURYSTYKI GÓRSKIEJ "WIERCH"

Linia

Wycieczka Nr 042

Kazimierz Dolny, Puławy

zwiedzanie zabytków i miejscowości

07 – 08.09.2024 r. (sobota - niedziela)

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
kazimierz_dolny1 (94 kB)
Kazimierz Dolny

Wycieczka autokarowa:

  1. Piotrawin – miejsce gdzie Piotr Strzemieńczyk został wskrzeszony przez biskupa Stanisława ze Szczepanowa, uznawanego wraz ze św. Wojciechem za pierwszych i najważniejszych świętych w Polsce.
  2. Kazimierz Dolny – Kazimierz świecki, Kazimierz żydowski, spichlerze, lessowy wąwóz Korzeniowy Dół (przejście), (POMNIK HISTORII)
  3. Puławy – zespół pałacowo–parkowy Czartoryskich, działalność Izabeli Czartoryskiej, świątynia Sybilli (pierwsze` polskie muzeum), (POMNIK HISTORII)
  4. Janowiec – zamek
  5. Krzemionki Opatowskie – prehistoryczne kopalnie krzemienia pasiastego (POMNIK HISTORII Polski, Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO)
Linia krzemionki_opatowskie (39 kB)
Krzemionki Opatowskie – prehistoryczne kopalnie krzemienia pasiastego Linia

Koszt uczestnictwa:

dla uczestników zrzeszonych w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie z opłaconymi składkami 360 zł
dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 370 zł
dla pozostałych uczestników 390 zł

W cenie - nocleg + wyżywienie = 155 zł
Bilet wstępu do kopalni krzemienia - 35 zł

Koszt wyjazdu obejmuje:

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Linia
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu
na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub inne nieprzewidziane okoliczności.
Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika na w/w trasach.
Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki
i pory roku oraz odpowiednie przygotowanie kondycyjne.

Uwaga !!!
Wskazane jest zainstalowanie w telefonie aplikacji „Ratunek”

Linia

UWAGA!!!
Wszystkie wpłaty za wycieczki, składki członkowskie itp. należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto:


„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

- wpłatę za wycieczkę Nr 042 dokonujemy po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.08.2024 r.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

  • nr wycieczki na którą dokonujemy wpłaty
  • nazwisko, imię osoby na którą dokonujemy wpłaty.

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.


Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (imię i nazwisko, wpłaciłem, kwota, przelew bankowy.)

Linia

Wyjazd:
07.09.2024 r. r. o godz. 6:00 - Kraków, Aleja Solidarności (parking obok szkoły)
Bez przejazdu przez Kraków

Planowany powrót:
08.09.2024 r. w godzinach wieczornych - Kraków, Aleja Solidarności (parking obok szkoły)

Linia

UWAGA!

Zgłoszenia i zapisy przyjmuje:
Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK przy ul. Bulwarowej 37
w godzinach funkcjonowania Biura.
- tel. 12 680-48-20, 508-215-490
oraz Władysław Aksamit tel. 607-464-540
Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz. Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.
janowiec (66 kB)
Zamek w Janowcu Linia

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.
Linia
Wycieczkę prowadzi: Władysław Aksamit
telefon kontaktowy: +48 607-464-540
Linia

Numer alarmowy

112

Linia
Powrót
copyright