kontur (2 kB)

KOŁO PTTK AZYMUT

Linia
azymut-buton (41 kB)

Impreza Nr 012

Zaprasza na wycieczkę w dniu:
18.03.2023 r.

Góry Świętokrzyskie

Radostowa

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
Linia radostowa (106 kB)
Góry Świętokrzyskie - Radostowa Linia

Trasa górska:

czerwony (0 kB) Masłów Pierwszy - Ameliówka - Radostowa - Ciekoty (zejście szlakiem literackim do Ciekot z Radostowej)
Czas: 3,5godz - 7,6km

Masłów Pierwszy - Klonówka - Radostowa - Ciekoty
- 18.03.2023

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
18.03.2023 Masłów Pierwszy - Klonówka Ł.04 3 Tak
18.03.2023 Klonówka - Przełom Lubrzanki Ł.04 4 Tak
18.03.2023 Przełom Lubrzanki - Radostowa Ł.04 2 Tak
18.03.2023 Radostowa - Ciekoty Ł.04 1 Tak
RAZEM 10

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu
na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub inne nieprzewidziane okoliczności.
Linia
Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika na w/w trasach.
Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki
i pory roku oraz odpowiednie przygotowanie kondycyjne.

Uwaga !!!
Wskazane jest zainstalowanie w telefonie aplikacji „Ratunek”

Linia

Koszt:

dla uczestników zrzeszonych w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie z opłaconymi składkami 80 zł.
dla młodzieży (do 18 lat) zrzeszonych w w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie z opłaconymi składkami 48 zł.
dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 90 zł.
dla pozostałych uczestników 100 zł.

UWAGA!!!
Od 1 stycznia 2022 roku wpłaty za wycieczki należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

z dopiskiem "Wycieczka Nr 012"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy
do dnia 13.03.2023 r.


WAŻNE !

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Linia

Koszt wycieczki obejmuje:Organizator ZAPEWNIA ubezpieczenia wszystkim uczestnikom imprez
i wycieczek.

Linia

Wyjazd:
w dniu 18.03.2023 r. o godz. 6:00 Kraków, Aleja Solidarności (parking obok szkoły)
Przejazd autokaru (Przystanek Wanda – róg 29 listopada - Miechów.)

Planowany powrót:
w dniu 18.03.2023 r. w godzinach wieczornych - Kraków, Aleja Solidarności (parking obok szkoły)

Linia

UWAGA!

Zapisy do dnia 13.03.2023 r.
przyjmuje WITOLD BOGACZ tel. +48 603-058-512
Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz.
Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.
BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia
regulaminu uczestnictwa w wycieczkach
do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.


Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia

Wycieczkę prowadzi:
Mariusz Buczek
Przodownik Turystyki Pieszej PTTK

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras lub programu
ze względu na złe warunki atmosferyczne lub braku czasu do realizacji programu.

Serdecznie zaprasza
Zarząd Koła PTTK „Azymut”

Linia

Numery alarmowe:

112
GOPR: 601-100-300

Linia
Powrót
copyright