kontur (2 kB)

KLUB TURYSTYKI WODNEJ "WIKING"

Linia

Impreza Nr 024

plakwiking (24 kB)

Spływ Kajakowy - rzeką Poprad

Stara Lubowla - Stary Sącz

08 - 11.06.2023 r.

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

Regulamin uczestnictwa w spływach kajakowych
klub_wiking (562 kB)
Linia

PROGRAM SPŁYWU:

    Trasa: Stara Lubowla - Stary Sącz 89 km.

  1. 08.06.2023 r. Stara Lubowla – Cirć 25 km.
  2. 09.06.2023 r. Cirć – Żegiestów 30 km.
  3. 10.06.2023 r. Żegiestów – Piwniczna 16 km.
  4. 11.06.2023 r. Piwniczna – Stary Sącz 18 km.

Wyjazd odbędzie się przy minimum 20 uczestnikach.

Obowiązkowy sprzęt biwakowy (uczestnik powinien posiadać):

Wyżywienie we własnym zakresie.

Linia

Informacje na temat udziału w imprezie:
Ryszard Klecki tel. 600-671-860

Linia

Koszt uczestnictwa:

dla członków Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK z opłaconymi składkami 340 zł.
dla członków PTTK z opłaconymi składkami 350 zł.
dla pozostałych uczestników 360 zł.

Koszt wyjazdu obejmuje:


Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

UWAGA!!!
Od 1 stycznia 2022 roku wszystkie wpłaty za wycieczki, składki członkowskie itp. należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto:


„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

- wpłatę za wycieczkę Nr 024 dokonujemy po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2.06.2023 r.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

  • nr wycieczki na którą dokonujemy wpłaty
  • nazwisko, imię osoby na którą dokonujemy wpłaty.

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.


Linia
BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

Linia poprad (84 kB)
Rzeka Poprad

UWAGA !

Organizator ZAPEWNIA ubezpieczenia wszystkim uczestnikom imprez
i wycieczek.
!!! Uczestnik spływu odpowiada za ewentualne uszkodzenia sprzętu sportowego powierzonego na czas realizacji spływu. Powierzony sprzęt należy sprawdzić przed jego użyciem, a ewentualne uszkodzenia niezwłocznie zgłosić organizatorowi.

Linia

Wyjazd:

Planowany powrót:

Ilość miejsc ograniczona.

Linia

UWAGA!

Zapisy przyjmuje wyłącznie:
Ryszard Klecki tel. 600-671-86
Linia
UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia
regulaminu uczestnictwa w wycieczkach
do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.


Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy spływu winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z pływaniem po górskich rzekach i jeziorach w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania, a przede wszystkim posiadania ubioru stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych.

Serdecznie zapraszamy!

Linia
Powrót
copyright