kontur (2 kB)

KLUB GÓRSKI "WĘDROWCY"

Linia

Wycieczka Nr 017

wedrowcy3 (95 kB)

„Korona Beskidów Czeskich”

21.04.2024 r.

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

Lysa Hora
– Beskidy Śląsko-Morawskie, Lysohorska rozsocha

Szczyt zaliczany także do Odznaki Korona Beskidów PTTK
– naszego Oddziału

lysa-hora (166 kB)

Trasa: 13,5 km, ok. 5 h 30 min., suma podejść 820 m

Najwyższy punkt – Lysa Hora – 1324 m n.p.m.

profil-lysa-hora (21 kB)

Ciekawe miejsca na trasie:

  1. Zapora na rzece Ostravice
  2. Dwa schroniska
  3. Dwa pola widokowe na północ i na południe Lysej Hory
  4. Wodospady Satiny
Linia

Šance, přehrada - Lysá hora - Malenovice-Satina
21.04.2024

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
21.04.2024 Šance, přehrada - Lysá hora
6,9 km, 820 m
słowacja 15 Tak
21.04.2024 Lysá hora - Malenovice-Satina 6,3 km słowacja 6 Tak
RAZEM 21  

Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika
na w/w trasach.
Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki
i pory roku oraz odpowiednie przygotowanie kondycyjne.
Uwaga !!!
Wskazane jest zainstalowanie w telefonie aplikacji „Ratunek”

Koszt:

dla uczestników zrzeszonych w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie z opłaconymi składkami za rok 2023 130 zł.
dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 140 zł.
dla pozostałych uczestników 160 zł.

Koszt wyjazdu obejmuje:

Ilość miejsc ograniczona, decyduje termin dokonania wpłaty.

UWAGA!!!
Wszystkie wpłaty za wycieczki, składki członkowskie itp. należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto:


„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

- wpłatę za wycieczkę Nr 017 dokonujemy po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.04.2024 r.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

  • nr wycieczki na którą dokonujemy wpłaty
  • nazwisko, imię osoby na którą dokonujemy wpłaty.

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.


Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (imię i nazwisko, wpłaciłem, kwota, przelew bankowy.)

Organizator ZAPEWNIA ubezpieczenia wszystkim uczestnikom wycieczki.

Wyjazd:

Planowany powrót:

formularz (3 kB)

UWAGA!

Zapisy do dnia 15.04.2024 r.
prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie przy
ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura
oraz przez formularz zgłoszeniowy
Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz.
Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.
Linia

Ilość miejsc ograniczona !!!

decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.
Linia
BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia
regulaminu uczestnictwa w wycieczkach
do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.


Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Wycieczkę prowadzą:

Agata Wdowiarz
Adam Gaweł

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK

tel. 502-069-252

mail: klub.gorskiwedrowcy@vp.pl

Serdecznie zaprasza
Zarząd Klubu Górskiego „Wędrowcy”

Linia

Numery alarmowe

Horska Sluzba +421 18-300
112

Linia
Powrót
copyright