kontur (2 kB)

KLUB GÓRSKI "WĘDROWCY"

Linia

Wycieczka Nr 055

wedrowcy3 (95 kB)

Zaprasza na wycieczkę:

„Szlak Niebieski Rzeszów - Grybów”

Zaczynamy od Grybowa – szlakiem niebieskim do Przełęczy nad Czarną

02.10.2022

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
chelm (117 kB)
Chełm nad Grybowem

Wycieczką z Grybowa do Przełęczy nad Czarną rozpoczynamy naszą przygodę ze zdobywaniem nowej dla nas odznaki „Szlak Niebieski Rzeszów - Grybów”. Jest to niebieski szlak, który w dużej swojej części poprowadzony jest wzdłuż granicy polsko-słowackiej. Jest to przygoda na 426 kilometrów długa. Czeka nas w większości przejście terenami mało uczęszczanymi, z dziką zwierzyną, daleko od ludzkich siedzib. Będziemy mogli poczuć przedsmak wolności i radości związanych z przebywaniem na łonie natury mało przekształconej przez człowieka.
Wędrówkę tym długim szlakiem podzielimy oczywiście na wiele etapów, przeważnie dwu- lub trzydniowych. Jednak zaczynamy od wycieczek jednodniowych.

Regulamin odznaki

Trasa piesza:

Grybów – Przełęcz nad Czarną 6:35 h 20.4 km

Grybów niebieski (0 kB) Chełm niebieski (0 kB) Podwawrze niebieski (0 kB) Wawrzka niebieski (0 kB) Flasza niebieski (0 kB) Sucha Homola
niebieski (0 kB) Przełęcz nad Czarną

Grybów - Wawrzka - Sucha Homola - Przełęcz nad Czarną 02.10.2022

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
02.10.2022 Grybów - Chełm nad Grybowem BW.02 12 Tak
02.10.2022 Chełm nad Grybowem - Wawrzka BW.02 3 Tak
02.10.2022 Wawrzka - Flasza BW.02 7 Tak
02.10.2022 Flasza - Sucha Homola BW.02 3 Tak
02.10.2022 Sucha Homola - Przełęcz nad Czarną BW.02 3 Tak
RAZEM 28

Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika
na w/w trasach.
Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki
i pory roku oraz odpowiednie przygotowanie kondycyjne.
Uwaga !!!
Wskazane jest zainstalowanie w telefonie aplikacji „Ratunek”

Koszt:

dla uczestników zrzeszonych w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie z opłaconymi składkami 80 zł.
dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 85 zł.
dla pozostałych uczestników 90 zł.

UWAGA!!!
Od 1 stycznia 2022 roku wpłaty za wycieczki należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

z dopiskiem "Wycieczka Nr 055"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.


Koszt wyjazdu obejmuje:


Organizator ZAPEWNIA ubezpieczenia wszystkim uczestnikom wycieczki.

Wyjazd:

Planowany powrót:

UWAGA!

Zapisy do dnia 26.09.2022 r.
prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie przy
ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura
oraz przez formularz zgłoszeniowy
Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz.
Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.
Linia

Ilość miejsc ograniczona !!!

decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.
Linia
BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia
regulaminu uczestnictwa w wycieczkach
do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.


Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Wycieczkę prowadzą:

Agata Wdowiarz
Adam Gaweł

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK

tel. 502-069-252

mail: klub.gorskiwedrowcy@vp.pl

Serdecznie zaprasza
Zarząd Klubu Górskiego „Wędrowcy”

Linia

Numery alarmowe

TOPR: 601-100-300
112

Linia
Powrót
copyright