kontur (2 kB)

KLUB GÓRSKI "WĘDROWCY"

Linia

Wycieczka Nr 009

wedrowcy3 (95 kB)

Zdobywamy Odznakę PTTK (oraz PTT):

„Szlak Karpacki Grybów - Rzeszów”

Etap 3 – Wszystkich, nie tylko zdobywców odznak, zapraszamy
na wędrówkę odcinkiem granicznym najdzikszego w Polsce
szlaku niebieskiego
z Barwinka do Koniecznej

18 - 19.03.2023

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
ozenna (105 kB)
Ożenna

gotsznrz-g_br (68 kB) gotsznrz-g_sr (64 kB) gotsznrz-g_zl (66 kB)
Regulamin odznaki

Program:

2 odcinki do przejścia (alternatywnie, w zależności od pogody, kierunek odwrotny):

Dzień 1. Barwinek - Ożenna
Dzień 2. Ożenna – Konieczna - Dujawa

Linia

Dzień 1. 18.03.2023 r. - sobota

mapka_barwinek-ozenne (75 kB)

Trasa: 24 km, ok. 8 h, suma podejść 918 m

Dzień 2. 19.03.2023 r. - niedziela

mapka_ozenna-konieczna (81 kB)

Trasa: 15 km, ok. 4,5 h, suma podejść 360 m

Przez dwa dni zdobędziemy 52 pkt GOT

Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika
na w/w trasach.
Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki
i pory roku oraz odpowiednie przygotowanie kondycyjne.
Uwaga !!!
Wskazane jest zainstalowanie w telefonie aplikacji „Ratunek”

Koszt:

dla uczestników zrzeszonych w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie z opłaconymi składkami za rok 2023 250 zł.
dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 260 zł.
dla pozostałych uczestników 270 zł.

Koszt wyjazdu obejmuje:

Uwaga – pozostałe niż w/w wyżywienie - we własnym zakresie.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje termin dokonania wpłaty.

UWAGA!!!
Od 1 stycznia 2022 roku wszystkie wpłaty za wycieczki, składki członkowskie itp. należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto:


„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

- wpłatę za wycieczkę Nr 009 dokonujemy po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.03.2023 r.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

  • nr wycieczki na którą dokonujemy wpłaty
  • nazwisko, imię osoby na którą dokonujemy wpłaty.

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.


Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (imię i nazwisko, wpłaciłem, kwota, przelew bankowy.)

Organizator ZAPEWNIA ubezpieczenia wszystkim uczestnikom wycieczki.

Wyjazd:

Planowany powrót:

Formularz zgłoszeniowy

UWAGA!

Zapisy do dnia 10.03.2023 r.
prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie przy
ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura
oraz przez formularz zgłoszeniowy
Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz.
Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.
Linia

Ilość miejsc ograniczona !!!

decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.
Linia
BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia
regulaminu uczestnictwa w wycieczkach
do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.


Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Wycieczkę prowadzą:

Agata Wdowiarz
Adam Gaweł

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK

tel. 502-069-252

mail: klub.gorskiwedrowcy@vp.pl

Serdecznie zaprasza
Zarząd Klubu Górskiego „Wędrowcy”

Linia

Numery alarmowe

GOPR: 601-100-300
112

Linia
Powrót
copyright