kontur (2 kB)

INTEGRACYJNE KOŁO PTTK "M A T R A G O N A"

Linia
matragona01 (7 kB)

Szlak Tenczyński etap I


Rybna - Krzeszowice

09.10.2022 (niedziela)

Impreza nr 073


Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
zimny-dol (112 kB)
Rezerwat przyrody Zimny Dół

Szlak Tenczyński to znakowany kolorem czerwonym, krótkodystansowy szlak turystyczny, który rozciąga się pomiędzy miejscowościami Krzeszowice i Czernichów. Jego całkowita długość to 28 km, a nazwa pochodzi od Garbu Tenczyńskiego, przez który szlak ten jest wytyczony. Tuż przy szlaku znajdują się 2 ciekawe rezerwaty przyrody nieożywionej: Zimny Dół oraz Kajasówka.

Garb Tenczyński jest zrębem tektonicznym, czyli formą geologiczną, ograniczoną przynajmniej z dwóch przeciwległych stron uskokami, a dodatkowo mocno wypiętrzającą się względem otoczenia. Naturalnymi uskokami Garbu Tenczyńskiego są 2 rowy: Krzeszowicki na północy (dolina rzek Dulówka, Krzeszówka i Rudawa) oraz Skawiński na południu (dolina rzeki Wisły).

Wędrówka ścieżkami Szlaku Tenczyńskiego daje możliwość zdobycia Regionalnej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej „Miłośnik Jury”.

(Źródło: Wikipedia)

milosnik_jury (60 kB)     milosnik_jury2 (24 kB)

Regulamin odznaki dostępny jest pod linkiem:

Miłośnik_Jury.pdf (pttk.pl)

Atrakcje przyrodnicze i krajoznawcze na trasie wycieczki:

Linia tenczynek (126 kB)
Tenczynek (Rzeczki) – Brama Zwierzyniecka; neogotyk, 2 poł. XIX w.

Trasa piesza:

czerwony (0 kB) Rybna (Nowy Świat) – rez. Zimny Dół (ścieżka dydaktyczna) – Mników (Baczyn) – Bukowa Góra (378 m n.p.m.) – Tenczynek (Rzeczki) – Krzeszowice (PKP)

Długość trasy: 17 km
Szacowany czas przejścia wg mapy (bez przerw): 5:00 h

mapka-krzeszowice (74 kB)

Dojazd – komunikacja MPK (bilety należy zakupić we własnym zakresie):

Linia

Punkty do odznak turystycznych:

Linia
Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika
na w/w trasach.
Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki
i pory roku oraz odpowiednie przygotowanie kondycyjne.
Uwaga !!!
Wskazane jest zainstalowanie w telefonie aplikacji „Ratunek”

UWAGA!!!
Od 1 stycznia 2022 roku wpłaty za wycieczki należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

z dopiskiem "Wycieczka Nr 073"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy
do dnia 03.10.2022r.

Wpisowe - 10 zł


Zapisy prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie przy
ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura,
oraz Helena Grzywacz tel. 509-052-643
lub na adres email: pttkhts@pttkhts.hg.pl, szaryas@wp.pl
Linia

Koszt wyjazdu obejmuje:


UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych.

Linia

Wycieczkę prowadzi::

Marzena Chyba oraz Helena Grzywacz

Przodownicy Turystyki Pieszej PTTK

Serdecznie zaprasza
Zarząd Integracyjnego Koła PTTK
„Matragona”
Komisja Turystyki Pieszej

Linia Powrót
copyright