kontur (2 kB)

KOŁO PTTK ZH

Wycieczka Nr 075

Zaprasza na wycieczkę:

Beskid Wyspowy - Mogielica
- zakończenie sezonu

14.10.2023 r. (sobota)


Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
beskid-wyspowy (165 kB)
Beskid Wyspowy

Trasa turystyczna:

Linia

UWAGA!!!
Od 1 stycznia 2022 roku wszystkie wpłaty za wycieczki, składki członkowskie itp. należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto:


„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

- wpłatę za wycieczkę Nr 075 dokonujemy po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10.2023 r.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

  • nr wycieczki na którą dokonujemy wpłaty
  • nazwisko, imię osoby na którą dokonujemy wpłaty.

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.


Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (imię i nazwisko, wpłaciłem, kwota, przelew bankowy.)

Linia

Koszt uczestnictwa:

dla uczestników zrzeszonych w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie z opłaconymi składkami 75 zł.
dzieci do 18 lat członkowie Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK z opłaconymi składkami 45 zł.
dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 80 zł.
dla pozostałych uczestników 90 zł.

Koszt wyjazdu obejmuje:


WAŻNE !

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Organizator ZAPEWNIA ubezpieczenia wszystkim uczestnikom imprez
i wycieczek.

Ilość miejsc ograniczona!

Linia

Wyjazd:

w dniu 14.10.2023 r. o godz. 7:00 - z parkingu przed Muzeum PRL os. Centrum E 1 (dawne kino Światowid).

Planowany powrót do Krakowa: 14.10.2023 r. około godz. 19

Linia

UWAGA!

Zgłoszenia, przyjmują do dnia 10.10.2023 r.
Janusz Pustułka - tel. 12 647-17-45, 502-680-996, jolapustulka@interia.pl
oraz Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
przy ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura.

Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (Imię i Nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka w kasie Oddziału lub przelew bankowy.)

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

WAŻNE !

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Linia beskid-wyspowy2 (51 kB)

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.
Linia
Wycieczkę prowadzi: Janusz PUSTUŁKA - tel. 502-680-996
Linia

Numery alarmowy

112
GOPR: 601-100-300
Linia
Powrót
copyright