kontur (2 kB)

KOŁO PTTK ZH

Wycieczka Nr 040

Zaprasza na wycieczkę:

Góry Świętokrzyskie
- Pasmo Cisowskie i Orłowińskie

4 etap szlaku im. E. Padechowicza

21.05.2022 r. (sobota)


Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
gory-swietokrzyskiecisowskoorlowinski-park-krajobrazowy (147 kB)
Góry Swiętokrzyskie...Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy

Program:

Trasa turystyczna:
Łagów(Sędek) – Kiełków (452) - Zamczysko(422) – Widełki – Włochy (427) - Góra Stołowa (423) – Daleszyce.
Czas przejścia ok. 6 godz.
W drodze powrotnej zwiedzenie Szydłowa.

Linia

UWAGA!!!
Od 1 stycznia 2022 roku wpłaty za wycieczki należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

z dopiskiem "Wycieczka Nr 040"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy
do dnia 18.05.2022 r.


Koszt uczestnictwa:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 65 zł
dla pozostałych uczestników 75 zł

Koszt wyjazdu obejmuje:

Wyjazd:

w dniu 21.05.2022 r. o godz. 6:45 - z parkingu przed Muzeum PRL os. Centrum E 1 (dawne kino Światowid).

Planowany powrót do Krakowa: 21.05.2022 r. około godz. 20:30

Linia

UWAGA!

Zgłoszenia, przyjmują do dnia 18.05.2022 r.
Janusz Pustułka - tel. 12 647-17-45, 502-680-996
oraz Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
przy ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura.

Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (Imię i Nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka w kasie Oddziału lub przelew bankowy.)

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

WAŻNE !

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Linia

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.
Linia
Wycieczkę prowadzi: Janusz PUSTUŁKA - tel. 502-680-996
Linia

Numery alarmowy

112
Linia
Powrót
copyright