kontur (2 kB)

KLUB TURYSTYKI WODNEJ "WIKING"

Linia wiking1 (33 kB)

Wycieczka 042

Zaprasza na:

Spływ Kajakowy – rzeką Czarną
dopływ Wisły

na trasie:
Rycjany - Połaniec (WINNICA)

21.08.2022 r.

Uwaga! Zmiana terminu

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

Regulamin uczestnictwa w spływach kajakowych
Linia czarna (278 kB)
Rzeka Czarna Linia

Program spływu:


Wyjazd odbędzie się przy minimum 25 uczestnikach.

Wyżywienie we własnym zakresie.

Linia

Koszt uczestnictwa:

dla członków Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK z opłaconymi składkami 100 zł.
dla członków PTTK z opłaconymi składkami 105 zł.
dla pozostałych uczestników 110 zł.

UWAGA!!!
Od 1 stycznia 2022 roku wpłaty za wycieczki należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

z dopiskiem "Wycieczka Nr 042"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy, do dnia 10 sierpnia 2022 roku.


Ilość miejsc ograniczona.

Koszt wyjazdu obejmuje:


UWAGA !

Organizator ZAPEWNIA ubezpieczenia wszystkim uczestnikom spływu.
!!! Uczestnik spływu odpowiada za ewentualne uszkodzenia sprzętu sportowego powierzonego na czas realizacji spływu. Powierzony sprzęt należy sprawdzić przed jego użyciem, a ewentualne uszkodzenia niezwłocznie zgłosić organizatorowi.

INFORMACJE NA TEMAT UDZIAŁU W IMPREZIE
Ryszard Klecki tel. 600-671-860

Linia
Zapisy prowadzi
Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
przy ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura.
Linia
BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

Linia

WAŻNE !

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o zapłacie (imię i nazwisko, wpłaciłem, kwota, przelew bankowy.)

Linia

Wyjazd:

Planowany powrót:

Linia

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy spływu winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z pływaniem po górskich rzekach i jeziorach w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania, a przede wszystkim posiadania ubioru stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych.

wiking-klub (104 kB)

Serdecznie zapraszamy!

Linia
Powrót
copyright