kontur (2 kB)

KLUB TURYSTYKI WODNEJ "WIKING"

Linia plakwiking (24 kB)

Wycieczka Nr 022

Spływ Kajakowy – rzeką Gauja (Łotwa)

28.06 - 08.07.2024 r.

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

Regulamin uczestnictwa w spływach kajakowych

gauja (51 kB) Linia

Gauja to najdłuższa rzeka płynąca w całości na terytorium Łotwy. Jej długość wynosi 452 km, z czego, w środkowym odcinku przez 93 km płynie przez pierwszy utworzony na Łotwie w 1973 roku Park Narodowy Gauja. Na odcinku 24 km Gauja jest rzeką graniczną pomiędzy Łotwą i Estonią, jednak spływ odcinkiem granicznym nie wymaga żadnych formalności, a biwakować można w dowolnym miejscu, zarówno po stronie łotewskiej, jak i estońskiej, co stanowi dodatkową atrakcję spływu. Woda jest bardzo przejrzysta, ale ma delikatne brunatne zabarwienie z powodu erozji podłoża. Największe miasta na trasie spływu kajakowego to Valmiera, Cesis i Sigulda. Niezwykłą atrakcją rzeki są skały zbudowane z różnokolorowego piaskowca, które mają ciekawe formy i tworzą przepiękny krajobraz w połączeniu z gęstymi lasami otaczającymi rzekę. Warto zatrzymać się przy niektórych z nich i wejść na tarasy widokowe, z których podziwiać można panoramę rzeki. W zdecydowane większości Gauja płynie przez tereny mocno zalesione i bardzo słabo zaludnione. Na szlaku występują dość często progi kamienne, których wysokość i trudność pokonania uzależniona jest od poziomu wody, w większości jednak ich przepłynięcie nie stanowi problemu. Na całym szlaku kajakowym Gauji, w szczególności na wewnętrznych zakrętach rzeki, jest mnóstwo pięknych plaż umożliwiających zatrzymanie się, kąpiel a nawet biwak, stąd w niniejszym opisie zaznaczono jedynie wybrane miejsca. Zależnie od poziomu wody, w rzeczywistości może ich być znacznie więcej. Spływ kajakowy - Gauja W Valmierze przy parku miejskim na rzece zbudowany jest tor kajakowy, który można pokonać łatwiejszą bądź trudniejszą drogą. Informacja o przeszkodzie widnieje zresztą 700 metrów wcześniej na moście dla pieszych. Dobrą zasadą przepłynięcia progu jest zatrzymanie się przed nim i ocena stopnia trudności oraz własnych umiejętności.

gauja2 (97 kB)

PROGRAM SPŁYWU:

Szczegółowy program w przygotowaniu.

Obowiązkowo sprzęt biwakowy (uczestnik powinien posiadać):

Wyżywienie we własnym zakresie.
Linia

Informacje na temat udziału w imprezie:
Ryszard Klecki tel. 600-671-860

Linia

Koszt uczestnictwa:

dla wszystkich uczestników 1200 zł.

Dokładne koszty zostaną podane będą skalkulowane i podane wcześniej w zależności od ilości chętnych uczestników.

Koszt wyjazdu obejmuje:


Wyjazd odbędzie się przy minimum 20 uczestnikach.

WAŻNE !

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

UWAGA!!!
Wszystkie wpłaty za wycieczki, składki członkowskie itp. należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto:


„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

- wpłatę za wycieczkę Nr 022 dokonujemy po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.05.2024 r.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

  • nr wycieczki na którą dokonujemy wpłaty
  • nazwisko, imię osoby na którą dokonujemy wpłaty.

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.


Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (imię i nazwisko, wpłaciłem, kwota, przelew bankowy.)

Linia
BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

Linia

UWAGA !

Organizator ZAPEWNIA ubezpieczenia wszystkim uczestnikom imprez
i wycieczek.
!!! Uczestnik spływu odpowiada za ewentualne uszkodzenia sprzętu sportowego powierzonego na czas realizacji spływu. Powierzony sprzęt należy sprawdzić przed jego użyciem, a ewentualne uszkodzenia niezwłocznie zgłosić organizatorowi.

Linia

Wyjazd:

Planowany powrót:

Ilość miejsc ograniczona.

Linia

UWAGA!

Zapisy przyjmuje wyłącznie:
Ryszard Klecki tel. 600-671-860
Linia
UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu
uczestnictwa w wycieczkach
do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.


Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy spływu winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z pływaniem po górskich rzekach i jeziorach w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania, a przede wszystkim posiadania ubioru stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych.

klub-wiking2 (136 kB)
Sandomierz - panorama miasta

Serdecznie zapraszamy!

Linia
Powrót
copyright