kontur (2 kB)

KLUB GÓRSKI "WĘDROWCY"

Linia

Wycieczka odwołana !

Osoby zainteresowane prywatnym wyjazdem na proponowaną wycieczkę, proszone są o kontakt telefoniczny z Agatą Wdowiarz tel 502 0690 252


Wycieczka Nr 072

wedrowcy3 (95 kB)

Zdobywamy Odznakę PTTK
„Cztery Pogórza Karpackie”

Wszystkich, nie tylko zdobywców odznak, zapraszamy na wędrówkę odcinkiem granicznym najdzikszegow Polsce szlaku niebieskiego

z Godowej Górnej do Dynowa (Etap III)

28-29.10.2023

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
Linia

Trasa górska:

2 odcinki do przejścia:

Dzień 1. Gwoźnica Górna Kaplica - Godowa Górna
Dzień 2. Gwoźnica Górna Kaplica – Dynów

Dzień 1. 28.10.2023 r. - sobota

mapa-dynowa1 (172 kB)

Gwoźnica Górna Kaplica - Chełmanka - Godowa Górna 28.10.2023

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
28.10.2023 Gwoźnica Górna Kaplica – Wyżne, las BW.04 10 Tak
28.10.2023 Wyżne, las - Kota 445 m nad Gwoździanką BW.04 10 Tak
28.10.2023 Kota 445 m nad Gwoździanką - Chełmanka BW.04 2 Tak
28.10.2023 Chełmanka - Godowa Górna BW.04 3 Tak
RAZEM 25  

Trasa: 23 km, ok. 7 h, suma podejść 442 m
Najwyższy punkt dnia – początek trasy - 464 m n.p.m.
Najniższy punkt dnia – Droga Nr 19 – 224 m n.p.m.

Dzień 2. 29.10.2023 r. - niedziela

mapa-dynowa2 (122 kB)

Gwoźnica Górna Kaplica - Ujazdy - Dynów 29.10.2023

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
29.10.2023 Gwoźnica Górna Kaplica - Wilcze BW.04 5 Tak
29.10.2023 Wilcze - Ujazdy BW.04 6 Tak
29.10.2023 Ujazdy – Na Gratach BW.04 5 Tak
29.10.2023 Na Gratach - Dynów BW.04 9 Tak
RAZEM 25  

Trasa: 24,5 km, ok. 7:30 h, suma podejść 534 m
Najwyższy punkt dnia – Wilcze - 506 m n.p.m.
Najniższy punkt – Dynów - 257 m n.p.m.

Przez dwa dni zdobędziemy 50 pkt GOT

Linia
Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika
na w/w trasach.
Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki
i pory roku oraz odpowiednie przygotowanie kondycyjne.
Uwaga !!!
Wskazane jest zainstalowanie w telefonie aplikacji „Ratunek”

Koszt:

dla uczestników zrzeszonych w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie z opłaconymi składkami 280 zł
dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 300 zł
dla pozostałych uczestników 320 zł

Koszt wyjazdu obejmuje:

Uwaga – pozostałe niż w/w wyżywienie we własnym zakresie

UWAGA!!!
Od 1 stycznia 2022 roku wszystkie wpłaty za wycieczki, należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto:


„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

- wpłatę za wycieczkę Nr 072 dokonujemy po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.10.2023 r.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

  • nr wycieczki na którą dokonujemy wpłaty
  • nazwisko, imię osoby na którą dokonujemy wpłaty.

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.


Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (imię i nazwisko, wpłaciłem, kwota, przelew bankowy.)


Organizator ZAPEWNIA ubezpieczenia wszystkim uczestnikom wycieczki.

Wyjazd:

Planowany powrót:

UWAGA!

Zapisy do dnia 20.06.2023 r.
prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie przy
ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura
oraz przez formularz zgłoszeniowy
Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz.
Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.

Formularz zgłoszeniowy

Linia

Ilość miejsc ograniczona !!!

decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.
Linia
BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia
regulaminu uczestnictwa w wycieczkach
do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.


Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Wycieczkę prowadzą:

kol. Agata Wdowiarz
kol. Adam Gaweł

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK

tel. 502 069 252
515 722 013

mail: klub.gorskiwedrowcy@vp.pl

Serdecznie zaprasza
Zarząd Klubu Górskiego „Wędrowcy”

Linia

Numery alarmowe

GOPR: 601-100-300

Linia
Powrót
copyright