kontur (2 kB)

KLUB GÓRSKI "WĘDROWCY"

Linia

Wycieczka Nr 006

wedrowcy3 (95 kB)

Zaprasza na wycieczkę:

Zdobywamy Odznakę PTTK
„Korona Beskidów”

Stebnicka Magura - Słowacja
najwyższy szczyt Ondavskej vrchoviny

5.03.2023

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
mapka-slowacja (89 kB)

Trasa: 17 km, ok. 6 h, suma podejść 920 m
Najwyższy punkt – Magura Stebnicka – 900 m n.p.m.
Profil trasy:

profil-trasy (20 kB)

Ciekawe miejsca na trasie:

  1. Ruiny zamku Zborowskiego
  2. Szczyt – Stebnicka Magura
  3. Bardejowskie Kupele
  4. Wieża widokowa na Kamiennej Górze
Linia
Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika
na w/w trasach.
Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki
i pory roku oraz odpowiednie przygotowanie kondycyjne.
Uwaga !!!
Wskazane jest zainstalowanie w telefonie aplikacji „Ratunek”

Koszt:

dla uczestników zrzeszonych w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie z opłaconymi składkami 110 zł
Młodzież do lat 18-tu, z opłaconą składką członkowską 66 zł
dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 120 zł
dla pozostałych uczestników 130 zł

UWAGA!!!
Od 1 stycznia 2022 roku wpłaty za wycieczki należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

z dopiskiem "Wycieczka Nr 006"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy
do dnia 28.02.2023 r.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (imię i nazwisko, wpłaciłem, kwota, przelew bankowy.)


Koszt wyjazdu obejmuje:


Organizator ZAPEWNIA ubezpieczenia wszystkim uczestnikom wycieczki.

Wyjazd:

Planowany powrót:

UWAGA!

Zapisy do dnia 28.02.2023 r.
prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie przy
ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura
oraz przez formularz zgłoszeniowy
Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz.
Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.

Formularz zgłoszeniowy

Linia

Ilość miejsc ograniczona !!!

decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.
Linia
BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia
regulaminu uczestnictwa w wycieczkach
do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.


Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Wycieczkę prowadzą:

kol. Agata Wdowiarz
kol. Adam Gaweł

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK

tel. 502 069 252

mail: klub.gorskiwedrowcy@vp.pl

Serdecznie zaprasza
Zarząd Klubu Górskiego „Wędrowcy”

Linia

Numery alarmowe

Horska Sluzba +421 18-300
GOPR: 601-100-300
Linia
Powrót

copyright