kontur (2 kB)

KOŁO PTTK „Tędy łej”

Linia

Impreza Nr 033

Zaprasza na wycieczkę w dniu:
14.05.2023 r.

Babia Góra ze Słowacji

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
Linia babia-gora (119 kB)
Babia Góra Linia

Babia Góra ze Słowacji to ciekawa alternatywa dla szlaków wiodących z Polski. To również okazja do zobaczenia najwyższego szczytu Beskidu Żywieckiego (zwanego na Słowacji Orawskie Beskidy) od strony południowej. Początek szlaku zaczyna się w osadzie Slaná Voda (pol. Słona Woda) będącej częścią miejscowości Oravská Polhora. Stąd prowadzi najstarszy szlak na Babią Górę i jeden z najstarszych w Beskidach Zachodnich. Został on wyznaczony jeszcze w 1894 roku. Trasa jest ciekawa, widokowa i ma kilka atrakcji - Gajówka na Równi pod Babią Górą, wieże widokowe oraz wiaty z zadaszonymi ławkami.


Linia

Trasa górska:

Beskid Żywiecki


Slana Voda - Babia Góra - Slana Voda
- 14.05.2023

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
14.05.2023 Slana Voda - Babia Góra
8,5 km, s-gora (0 kB) 993 m
Słowacja 18 Tak
14.05.2023 Babia Góra - Przełęcz Brona BZ.02 2 Tak
14.05.2023 Przełęcz Brona - Mała Babia Góra BZ.02 2 Tak
14.05.2023 Mała Babia Góra - Slana Voda
8,4 km
Słowacja 8 Tak
RAZEM 30

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu
na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub inne nieprzewidziane okoliczności.
Linia
Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika na w/w trasach.
Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki
i pory roku oraz odpowiednie przygotowanie kondycyjne.

Uwaga !!!
Wskazane jest zainstalowanie w telefonie aplikacji „Ratunek”

Linia

Koszt:

dla uczestników zrzeszonych w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie z opłaconymi składkami 85 zł.
dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 90 zł.
dla pozostałych uczestników 100 zł.

Koszt wycieczki obejmuje:

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.


UWAGA!!!
Od 1 stycznia 2022 roku wszystkie wpłaty za wycieczki, składki członkowskie itp. należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto:


„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

- wpłatę za wycieczkę Nr 033 dokonujemy po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9.05.2023 r.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

  • nr wycieczki na którą dokonujemy wpłaty
  • nazwisko, imię osoby na którą dokonujemy wpłaty.

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.


Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (imię i nazwisko, wpłaciłem, kwota, przelew bankowy.)

Organizator ZAPEWNIA ubezpieczenia wszystkim uczestnikom imprez
i wycieczek.

Linia

Wyjazd:
w dniu 14.05.2023 r. o godz. 6:00 Czyżyny, koło MacDonalda.
Przystanki: Hala Targowa, Rondo Mateczny

Planowany powrót:
w dniu 14.05.2023 r. w około godz. 20

Linia

UWAGA!

Zapisy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9.05.2023 r.
przyjmuje Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK przy ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura. tel. 12 680-48-20, 508-215-490
oraz Sabina Korbiel tel. 698-694-354 po godzinie 17.00
BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia
regulaminu uczestnictwa w wycieczkach
do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.


Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia

Wycieczkę prowadzi:
Sabina Korbiel tel. 698-694-354

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras lub programu
ze względu na złe warunki atmosferyczne lub braku czasu do realizacji programu.

Serdecznie zaprasza
Zarząd Koła PTTK „Tędy łej”

Linia

Numery alarmowe:

112
Horska Sluzba +421 18-300
GOPR: 601-100-300

Linia
Powrót
copyright