kontur (2 kB)

INTEGRACYJNE KOŁO PTTK "M A T R A G O N A"

Linia

Impreza nr 071

matragona01 (7 kB)

Dolina Szklarki

Będkowice (Kawiory) – Rudawa

15.10.2023 (niedziela)


Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
skalki (130 kB)
Panorama ze skałek w Dolinie Szklarki (fot. Jakub Krawczyk, źródło: www.visitmalopolska.pl)

Dolina Szklarki – dolina potoku o tej samej nazwie, która ciągnie się od Jerzmanowic poprzez Szklary do Dubia, gdzie łączy się z wylotem Doliny Racławki, a płynący jej dnem potok uchodzi do Racławki. Znajdują się tutaj zalesione zbocza z licznymi skałkami wapiennymi i ostańcami wierzchowinowymi. Największe z tych ostańców to: Witkowe Skały, Łyse Skały, Chochołowe Skały, Cisówki.

W dolinie można wyróżnić część górną w okolicy Jerzmanowic (szeroka, bezleśna i w dużym stopniu zabudowana) oraz dolną (głęboki, ciasny wąwóz o stromych, zalesionych zboczach). Na wschodnim zboczu tego wąwozu, ponad wieżą kościoła i lasem wznosi się potężna skała Brodło.

Na terenie doliny Szklarki w 1989 r. utworzono rezerwat przyrody w celu ochrony dobrze zachowanych zespołów leśnych i muraw naskalnych. U wylotu doliny w Dubiu istnieją stawy hodowlane założone w 1850 roku przez rodzinę Potockich. Hoduje się w nich pstrągi i inne ryby łososiowate.

źródło: Dolinki Podkrakowskie, Mapa turystyczna 1:25 000, Wyd. Compass

Linia

Obiekty krajoznawcze i przyrodnicze na trasie wycieczki:

chlopiec (72 kB)
Rudawa – figurka Stasia Tarkowskiego, niosącego Henrykowi Sienkiewiczowi mleko w bańce. Postawiono ją w 2021 r. (fot. Barbara Ciryt, źródło: www.dziennikpolski24.pl) Linia

Trasa piesza:

zielony (0 kB) Będkowice (Kawiory) – Łazy czerwony (0 kB) rez. Dolina Szklarki – Szklary – Jerzmanowice – źródło Pióro czarny (0 kB) Szklary – Radwanowice zielony (0 kB) Rudawa (PKP)

Długość trasy: 21 km
Szacowany czas przejścia wg mapy (bez przerw): 6:05 h

mapka-szklarki (127 kB)

Dojazd – komunikacja publiczna (bilety należy zakupić we własnym zakresie):

mapka-odjazdu-mpk (69 kB) Linia

Punkty do odznak turystycznych:

Linia
Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika
na w/w trasach.
Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki
i pory roku oraz odpowiednie przygotowanie kondycyjne.
Uwaga !!!
Wskazane jest zainstalowanie w telefonie aplikacji „Ratunek”

UWAGA!!!
Wszystkie wpłaty za wycieczki, składki członkowskie itp. należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto:


„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

- wpłatę za wycieczkę Nr 071 dokonujemy po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.10.2023 r.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

  • nr wycieczki na którą dokonujemy wpłaty
  • nazwisko, imię osoby na którą dokonujemy wpłaty.

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Wpisowe - 10 zł


Zapisy prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie przy
ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura,
oraz Helena Grzywacz tel. 509-052-643
lub na adres email: pttkhts@pttkhts.hg.pl, szaryas@wp.pl
Linia

Koszt wyjazdu obejmuje:


UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych.

Linia

Wycieczkę prowadzi::

Marzena Chyba oraz Helena Grzywacz

Serdecznie zaprasza
Zarząd Integracyjnego Koła PTTK
„Matragona”

Linia Powrót
copyright