kontur (2 kB)

matragona01 (7 kB)

Impreza nr 080

ZAPRASZAMY DO

Puszczy Niepołomickiej

Stanisławice – Niepołomice
13.11.2022 (niedziela)

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
Linia puszcza-niepolomicka (119 kB)
Puszcza Niepołomicka

jest dużym kompleksem leśnym położonym w widłach Wisły i Raby, w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej. Łącznie z trzema oddzielonymi uroczyskami: Las Grobla, Grobelczyk i Koło zajmuje około 115 km2 powierzchni. Długość największego fragmentu puszczy, między Niepołomicami a Baczkowem i Mikluszowicami (powiat bocheński) wynosi 17 km, a szerokość nie przekracza 8 km. Dzisiejsza cała puszcza jest niewielką częścią pierwotnej, rozciągającej się niegdyś od Dębnik na terenie Krakowa po istniejącą do dziś Puszczę Sandomierską. Nazwa kompleksu pochodzi od staropolskiego słowa niepołomny – trudny do pokonania. Przez północną część Puszczy Niepołomickiej płynie rzeka Drwinka, prawy dopływ Wisły. W 2004 r. cały obszar Puszczy Niepołomickiej został objęty programem Natura 2000 (system ochrony przyrody obowiązujący w krajach UE).

(Źródło: Szlaki Turystyczne Małopolski)

Linia

Atrakcje krajoznawcze i przyrodnicze na trasie wycieczki:

Linia cmentarz-puszcza (136 kB)
Cmentarz nr 325 z I wojny światowej – Wola Batorska-Sitowiec (autor zdjęcia: Zygmunt Put)

Trasa:

zielony (0 kB) Stanisławice (PKP) – rez. Długosz Królewski – Uroczysko Osikówka – Kobyla Głowa (212 m n.p.m.) – Wola Batorska (Przyborów, Sitowiec) – Niepołomice (rynek)

mapka-puszcza (99 kB) Linia

Dojazd – komunikacja publiczna (bilety należy zakupić we własnym zakresie):

Linia

Punkty do odznak turystycznych:

Linia
Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika
na w/w trasach.
Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki
i pory roku oraz odpowiednie przygotowanie kondycyjne.
Uwaga !!!
Wskazane jest zainstalowanie w telefonie aplikacji „Ratunek”

Koszt:

Wpisowe 10 zł.

Koszt wyjazdu obejmuje:


UWAGA!!!
Od 1 stycznia 2022 roku wpłaty za wycieczki należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

z dopiskiem "Wycieczka Nr 080"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy
do dnia 10.11.2022 r.


UWAGA!

Zapisy do dnia 10.11.2022 r.
Helena Grzywacz tel. 509-052-643
lub na adres email: pttkhts@pttkhts.hg.pl, szaryas@wp.pl

Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz. Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych.

Linia
BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

Wycieczkę prowadzi::

Marzena Chyba oraz Helena Grzywacz

Przodownicy Turystyki Pieszej PTTK

tel. +48 509-052-643

Serdecznie zaprasza
Integracyjne Koło PTTK
„Matragona”

Linia Powrót
copyright