kontur (2 kB)

matragona01 (7 kB)

Impreza nr 039

ZAPRASZA NA

Szlak Warowni Jurajskich etap 8

Grodzisko k/Ojcowa – Dolina Będkowska – Rudawa
04.09.2022 r.

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
Linia ojcow (30 kB)
Ruiny zamku kazimierzowskiego w Ojcowie (II poł. XIV w.)
odznaka-warownie-jurajskie (9 kB)
REGULAMIN
ODZNAKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ
„SZLAKIEM WAROWNI JURAJSKICH”
  1. Z okazji 100-lecia Oddziału PTTK w Zawierciu, 40-lecia wyznakowania Szlaku Warowni Jurajskich, 45-lecia powstania Klubu Turystycznego „Ostańce”, Oddział PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Zawierciu ustanawia Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Szlakiem Warowni Jurajskich” celem popularyzacji szlaków pieszych na Jurze.
  2. Odznaka posiada jeden stopień.
  3. Zdobycie odznaki następuje po przejściu pieszo, na nartach lub rowerem Szlaku Warowni Jurajskich między Rudawą a Mstowem.
  4. Przebycie szlaku może być jednorazowe lub etapami w dowolnej kolejności.
  5. Dopuszcza się przebycie tylko częściowo szlaku niebieskiego Warowni Jurajskich, minimum 60 km, uzupełnione do 160 km innymi szlakami Jury.
  6. Przebycie można udokumentować potwierdzeniami w książeczkach OTP lub KOT.
  7. Weryfikację odznaki prowadzi Oddział PTTK w Zawierciu, ul. Władysława Sikorskiego 6, tel. (0-32) 672-18-41.
  8. Po weryfikacji można zakupić metalowy znaczek w cenie 8 złotych.
Linia

Trasa:

niebieski (0 kB) Grodzisko k/Ojcowa – Ojców – Czajowice – Jerzmanowice – Będkowice (Dolina Będkowska) – Kobylany – Brzezinka – Rudawa (PKP)

Linia

Punkty do odznak turystycznych:

Linia

Atrakcje przyrodnicze i krajoznawcze na trasie wycieczki:


brama (30 kB)
Ojcowski Park Narodowy – Brama Krakowska
wodospad (22 kB)
Dolina Będkowska – Wodspad Szum Linia
Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika
na w/w trasach.
Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki
i pory roku oraz odpowiednie przygotowanie kondycyjne.
Uwaga !!!
Wskazane jest zainstalowanie w telefonie aplikacji „Ratunek”

Koszt:

dla uczestników zrzeszonych w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie z opłaconymi składkami 50 zł.
dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 55 zł.
dla pozostałych uczestników 60 zł.

Koszt wyjazdu obejmuje:


UWAGA!!!
Od 1 stycznia 2022 roku wpłaty za wycieczki należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

z dopiskiem "Wycieczka Nr 039"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy
do dnia 29.08.2022 r.


Wyjazd:

Planowany powrót:

UWAGA!

Zapisy do dnia 29.08.2022 r.
prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie przy
ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura,
oraz Helena Grzywacz tel. 509-052-643
lub na adres email: pttkhts@pttkhts.hg.pl, szaryas@wp.pl

Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz. Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych.

Linia
BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

Wycieczkę prowadzi::

Marzena Chyba

Przodownik Turystyki Pieszej PTTK

tel. +48 509-052-643

Serdecznie zaprasza
Integracyjne Koło PTTK
„Matragona”

Linia Powrót
copyright