kontur (2 kB)
slaski (173 kB)

KLUB TURYSTYKI GÓRSKIEJ "WIERCH"

Linia

Wycieczka Nr 004

wierch-odznaka (68 kB)

Beskid Śląski

„Pasmo Czantorii i Stożka”.
Trasa piesza + narty.

29.01.2023 r. (niedziela)

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
czantoria-narty (251 kB) Linia
Trasa górska:
Narty - do wyboru stoki:

Autokar po wysadzeniu turystów pieszych i narciarzy jeżdżących na Czantorii, pojedzie na parking Wisła Kiczory (pod Stożkiem).

Linia

Koszt uczestnictwa:

dla uczestników zrzeszonych w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie
z opłaconymi składkami
85 zł.
dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 90 zł.
dla pozostałych uczestników 95 zł.

Koszt wyjazdu obejmuje:


Linia
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu
na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub inne nieprzewidziane okoliczności.
Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika na w/w trasach.
Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki
i pory roku oraz odpowiednie przygotowanie kondycyjne.

Uwaga !!!
Wskazane jest zainstalowanie w telefonie aplikacji „Ratunek”

Linia

UWAGA!!!
Od 1 stycznia 2022 roku wpłaty za wycieczki należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

z dopiskiem "Wycieczka Nr 004"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy,
- do dnia: 24.01.2023


Linia

Wyjazd:
29.01.2023 r. r. o godz. 6:00 - Kraków, Aleja Solidarności (parking obok szkoły)
Przejazd autokaru: Pawilon Wanda - róg ul. Steli Sawickiego i Andersa – róg ul. Wielicka i Limanowskiego - róg ul. Herberta i Stojałowskiego.

Planowany powrót:
29.01.2023 r. w godzinach wieczornych - Kraków, Aleja Solidarności (parking obok szkoły)

Linia

UWAGA!

Zgłoszenia i zapisy przyjmuje:
Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK przy ul. Bulwarowej 37
w godzinach funkcjonowania Biura.
- tel. 12 680-48-20, 508-215-490
oraz Władysław Aksamit tel. 607-464-540
Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz. Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.
stozek (60 kB)

Wielka Czantoria - Schronisko Na Soszowie - Wielki Stożek Schronisko - Wisła Kiczory 29.01.2023

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
29.01.2023 Wielka Czantoria – Przełęcz Beskidek BZ.01 3 Tak
29.01.2023 Przełęcz Beskidek - Soszów Wielki BZ.01 5 Tak
29.01.2023 Soszów Wielki - Schronisko PTTK Stożek BZ.01 5 Tak
29.01.2023 Schronisko PTTK Stożek - Wisła Kiczory BZ.01 2 Tak
RAZEM 15  
BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

Linia

WAŻNE !

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Linia

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.
Linia
Wycieczkę prowadzi: Władysław Aksamit
telefon kontaktowy: +48 607-464-540
Linia

Numery alarmowe

GOPR: 601-100-300
112
Linia
Powrót
copyright