kontur (2 kB)
beskid-sadecki1 (176 kB)

Impreza Nr 034

XIX
Małopolskie Rozpoczęcie Sezonu Turystyki Górskiej _ Wiosna 2024
Bacówka nad Wierchomlą

21.04.2024 r.

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

Organizator:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Ktajoznawcze
Oddział "Ziemi Tarnowskiej"
Oddział „Beskid” w Nowym Sączu
Oddział „Krakowski” im. ks. Karola Wojtyły w Krakowie
Oddział „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie
Regionalne Forum Oddziałów Małopolskich w Nowym Sączu
Bacówka nad Wierchomlą

buton (15 kB) bacowka (301 kB)

Bacówka PTTK nad Wierchomlą im. Stanisława Nowaka – górskie schronisko turystyczne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego położone w Beskidzie Sądeckim, na bocznym grzbiecie pasma Jaworzyny .

Wierchomla Wielka – wieś w Polsce, położona w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Piwniczna-Zdrój.

Plakat organizatora

Linia

Trasa górska:

Żegiestów Wieś – Bacówka PTTK nad Wierchomlą – Wierchomla Mała 21.04.2024

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
21.04.2024 Żegiestów Wieś - Pusta Wielka - Jaworzynka BZ.09 13 Tak
21.04.2024 Jaworzynka – Bacówka PTTK nad Wierchomlą BZ.09 4 Tak
21.04.2024 Bacówka PTTK nad Wierchomlą - Wierchomla Mała BZ.09 3 Tak
RAZEM 20  
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu
na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub inne nieprzewidziane okoliczności.
Linia
Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika na w/w trasach.
Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki
i pory roku oraz odpowiednie przygotowanie kondycyjne.

Uwaga !!!
Wskazane jest zainstalowanie w telefonie aplikacji „Ratunek”

Linia

Koszt:

dla uczestników zrzeszonych w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie z opłaconymi składkami 85 zł.
dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 90 zł.
dla pozostałych uczestników 95 zł.

Dodatkowo 10 zł wpisowego za uczestnictwo.

Koszt wycieczki obejmuje:

WAŻNE !

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

UWAGA!!!
Wszystkie wpłaty za wycieczki, składki członkowskie itp. należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto:


„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

- wpłatę za wycieczkę Nr 034 dokonujemy po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.04.2024 r.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

  • nr wycieczki na którą dokonujemy wpłaty
  • nazwisko, imię osoby na którą dokonujemy wpłaty.

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.


Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (imię i nazwisko, wpłaciłem, kwota, przelew bankowy.)

Organizator ZAPEWNIA ubezpieczenia wszystkim uczestnikom imprez
i wycieczek.

Linia

Wyjazd:
w dniu 21.04.2024 r. o godz. 6:00 Kraków, Aleja Solidarności (parking obok szkoły)
Bez przejazdu przez Kraków.

Planowany powrót:
w dniu 21.04.2024 r. w godzinach wieczornych - Kraków, Aleja Solidarności (parking obok szkoły)

Linia

UWAGA!

Zgłoszenia i zapisy przyjmuje:
Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK przy ul. Bulwarowej 37
w godzinach funkcjonowania Biura.
- tel. 12 680-48-20, 508-215-490
Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz.
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.
BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia
regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem
do jego przestrzegania.


Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia

Wycieczkę prowadzi:

Witold Bogacz

Przodownik Turystyki Pieszej
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras lub programu
ze względu na złe warunki atmosferyczne lub braku czasu do realizacji programu.

Serdecznie zaprasza
Zarząd Koła PTTK „Azymut”

Linia

Numery alarmowe

GOPR 601-100-300
112

Linia
Powrót
copyright