kontur (2 kB)

KOŁO PTTK AZYMUT

Linia
azymut-buton (41 kB)

Impreza Nr 019

Zaprasza na wycieczkę w dniu:
24.03.2024 r.

Niedziela Palmowa - Pasja Beskidzka

Jajeczko Wielkanocne

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
Linia pasja (52 kB)
Pasja Beskidzka Linia

Trasa górska:

zolty (1 kB) Żywiec - Grojec 612 n.p.m - Browar Żywiec
Czas: 3 godz. 10 km
Trasa: 6,7 km

Żywiec Rynek - Grojec - Żywie Browar
- 24.03.2024

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
24.03.2024 Żywiec Rynek - Grojec BZ.02 5 Tak
24.03.2024 Grojec - Żywie Browar BZ.01 2 Tak
RAZEM 7

grojec (80 kB)
Grojec 612 n.p.m
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu
na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub inne nieprzewidziane okoliczności.
Linia
Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika na w/w trasach.
Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki
i pory roku oraz odpowiednie przygotowanie kondycyjne.

Uwaga !!!
Wskazane jest zainstalowanie w telefonie aplikacji „Ratunek”

Linia

Koszt:

dla uczestników zrzeszonych w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie z opłaconymi składkami 80 zł.
dla młodzieży (do 18 lat) zrzeszonych w w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie z opłaconymi składkami 42 zł.
dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 90 zł.
dla pozostałych uczestników 100 zł.

Koszt wycieczki obejmuje:

Uczestników zachęcamy do przygotowania wiktuałów na tradycyjne
turystyczne świąteczne jajeczko, które zostanie zorganizowane gdzieś na turystycznej trasie na Grojec.

Linia

UWAGA!!!
Wszystkie wpłaty za wycieczki, składki członkowskie itp. należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto:


„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

- wpłatę za wycieczkę Nr 019 dokonujemy po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.03.2024 r.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

  • nr wycieczki na którą dokonujemy wpłaty
  • nazwisko, imię osoby na którą dokonujemy wpłaty.

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.


Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (imię i nazwisko, wpłaciłem, kwota, przelew bankowy.)

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Linia
Organizator ZAPEWNIA ubezpieczenia wszystkim uczestnikom imprez
i wycieczek.

Linia

Wyjazd:
w dniu 24.03.2024 r. o godz. 7:00 Kraków, Aleja Solidarności (parking obok szkoły)
Bez przejazdu przez Kraków.

Planowany powrót:
w dniu 24.03.2024 r. w godzinach wieczornych - Kraków, Aleja Solidarności (parking obok szkoły)

Linia

UWAGA!

Zapisy do dnia 19.03.2024 r.
przyjmuje WITOLD BOGACZ tel. +48 603-058-512
Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz.
Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.
BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia
regulaminu uczestnictwa w wycieczkach
do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.


Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia

Wycieczkę prowadzi:
Witold Bogacz
Przodownik Turystyki Pieszej PTTK

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras lub programu
ze względu na złe warunki atmosferyczne lub braku czasu do realizacji programu.

Serdecznie zaprasza
Zarząd Koła PTTK „Azymut”

Linia

Numery alarmowe:

112
GOPR: 601-100-300

Linia
Powrót
copyright