kontur (2 kB)

KOŁO PTTK AZYMUT

Linia
azymut-buton (41 kB)

Impreza Nr 059

Zaprasza na wycieczkę w dniu:
22.10.2022 r.

Przełęcz świętego Justa - Limanowa

Szlak niebieski Tarnów - Wielki Rogacz

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
Linia przel-justa (155 kB)
Przełęcz świętego Justa

Przełęcz świętego Justa

Niewielkie obniżenie we wschodniej części Pasma Łososińskiego, niedaleko Jeziora Rożnowskiego. Przewija się tędy widokowa droga z Brzeska do Nowego Sącza. Z okolicznych wzniesień rozciągają się wspaniałe panoramy na Kotlinę Sądecką, Pogórze i Jezioro Rożnowskie. Nazwa Just być może ma związek z celtyckim „jodocus” (łucznik, wojownik).
W średniowiecznej Europie było wielu świętych o tym imieniu. Święty Just z Beskidu Wyspowego był na wpół legendarną postacią, pustelnikiem i eremitą. Wedle tradycji porozumiewał się ze swymi sąsiadami: Świętym Świeradem z Tropia i Świętym Urbanem z Iwkowej za pomocą umownych znaków, nadawanych ze szczytów gór. W cudowny sposób potrafili podobno przesyłać sobie również ożywczą wodę w czasie suszy. Na przełęczy, kilkanaście metrów od ruchliwej szosy, znajduje się kościółek p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Jest to budowla drewniana pochodząca z XVIII w., choć pierwsza świątynia istniała tu już w XIV w. (miejscowa tradycja mówi, że została zniszczona podczas najazdu tatarskiego). Wyposażenie wnętrza jest barokowe, m.in. obraz św. Justa, gotycka, kamienna chrzcielnica z herbami z pocz. XVI w., gotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Szczególną czcią jest otaczany obraz Matki Boskiej Juścieńskiej, znajdujący się w ołtarzu głównym.

Źródło: Informacje z (WP)

Linia

Trasa górska:

Przełęcz świętego Justa - Limanowa


Przełęcz świętego Justa - Jaworz - Limanowa
- 24.09.2022

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
22.10.2022 Przełęcz świętego Justa - Rojówka BZ.06 5 Tak
22.10.2022 Rojówka - Jaworz 918 m BZ.06 12 Tak
22.10.2022 Jaworz 918 m - Sałasz BZ.06 3 Tak
22.10.2022 Sałasz - Limanowa BZ.06 6 Tak
RAZEM 26

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu
na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub inne nieprzewidziane okoliczności.
Linia
Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika na w/w trasach.
Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki
i pory roku oraz odpowiednie przygotowanie kondycyjne.

Uwaga !!!
Wskazane jest zainstalowanie w telefonie aplikacji „Ratunek”

Linia

Zgodnie z zaleceniami sanitarnymi wszyscy uczestnicy wyjazdu
są zobowiązani do posiadania maseczek ochronnych.

Linia

Koszt:

dla uczestników zrzeszonych w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie z opłaconymi składkami 75 zł.
dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 80 zł.
dla pozostałych uczestników 90 zł.

UWAGA!!!
Od 1 stycznia 2022 roku wpłaty za wycieczki należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

z dopiskiem "Wycieczka Nr 059"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy
do dnia 17.10.2022r.


Koszt wycieczki obejmuje:Organizator ZAPEWNIA ubezpieczenia wszystkim uczestnikom imprez
i wycieczek.

Linia

Wyjazd:
w dniu 22.10.2022 r. o godz. 6:00 Kraków, Aleja Solidarności (parking obok szkoły)
Przejazd autokaru (Przystanek Wanda – ul Wiślicka.)

Planowany powrót:
w dniu 22.10.2022 r. w godzinach wieczornych - Kraków, Aleja Solidarności (parking obok szkoły)

Linia

UWAGA!

Zapisy do dnia 17.10.2022 r.
przyjmuje WITOLD BOGACZ tel. +48 603-058-512
Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz.
Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.
BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia
regulaminu uczestnictwa w wycieczkach
do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.


Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia

Wycieczkę prowadzą:
Witold Bogacz
Przodownik Turystyki Pieszej PTTK

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras lub programu
ze względu na złe warunki atmosferyczne lub braku czasu do realizacji programu.

Serdecznie zaprasza
Zarząd Koła PTTK „Azymut”

Linia

Numery alarmowe:

112
GOPR: 601-100-300

Linia
Powrót
copyright