kontur (2 kB)

BARANIA GÓRA

Barania Góra(1220 m n.p.m.) - drugi pod względem wysokości szczyt Beskidu Śląskiego (po Skrzycznem 1257m n.p.m). W masywie Baraniej Góry wyróżnia się szereg górskich grzbietów bocznych, które oddzielone są od siebie malowniczymi dolinami. Barania Góra jest największym węzłem szlaków turystycznych prowadzących na okoliczne szczyty i do pobliskich miejscowości. Posiada ona właściwie dwa wierzchołki, oba leżące w głównym grzbiecie pasma: wyższy wierzchołek góry (1220 m n.p.m.) z wieżą widokową wybudowaną z inicjatywy Koła Przewodników Beskidzkich PTTK w 1991 roku o wysokości 15 m z której można podziwiać wspaniałe panoramiczne widoki na Beskidy i Małą Fatrę, a przy dobrej pogodzie Tatry, oraz niepozorny wierzchołek południowy, nieco niższy odległy od głównego ok. 400 m tzw. Wierch Wisełka - (1190 m.n.p.m.).

Wieża widokowa na Baraniej Górze
Wieża widokowa na Baraniej Górze


Masyw zbudowany jestz piaskowców i zlepieńców, których wychodnie można zobaczyć w okolicach szczytu głównego i Skałki nad Doliną Białej Wisełki. Nazwa szczytu pochodzi prawdopodobnie od człowieka o nazwisku Baran, do którego mogła należeć góra lub od kształtu kojarzącego się z baranem. Według literata Apoloniusza Tomkowicza, który w 1837 roku odbył wyprawę do źródeł Wisły i spisał relację z niej to wg "(...)wieści stąd pochodzi nazwa góry, iż na niej niegdyś las, a w nim 300 zgorzało baranów". Pierwszym oficjalnym zdobywcą góry uznawany jest książę pszczyński Ludwik Anhalt von Coethen, który zdobył szczyt w 1810 r. W swoim pamiętniku wspomina jednak o kilku chłopach ze wsi którzy byli tam wcześniej. Wraz z rozwojem turystyki powstawały oznakowane szlaki turystyczne. Kiedy na Przysłopie wybudowano schronisko zdobycie góry stało się obowiązkowym punktem pobytu w Beskidzie Śląskim. W tym czasie Polska była pod zaborami, wycieczka miała więc również akcent patriotyczny - pozwalała dotrzeć do źródeł Wisły, rzeki, która zanim wpłynęła do morza przepływała przez wszystkie zabory pod jakimi była Polska.

REZERWAT BARANIA GÓRA
IM. KAROLA BUZKA

W 1953 roku został utworzony Rezerwat Barania Góra im. Karola Buzka o powierzchni 383 ha, który obejmuje szczytowe partie góry z lasem mieszanym o górskim pierwotnym charakterze. Dzikie stoki Baraniej Góry to rezerwat leśny boru dolno i górnoreglowego z przewagą jodły, świerka i buka których wiek sięga 200 lat. Można tu znaleźć również 300 letnie jesiony, a także wtórnie wprowadzone limby i stanowiska kosodrzewiny. Rezerwat chroni również obszar źródliskowy największej polskiej rzeki - Wisły, której początek dają dwa potoki źródłowe Biała i Czarna Wisełka.

ŹRÓDŁA WISŁY

Teren źródliskowy Czarnej Wisełki znajduje się na południowo - zachodnim stoku góry na wysokości od 1090 do 1150 m i obejmuje moczar leśny o znacznej powierzchni, gdzie wypływają liczne małe źródełka mające charakter wykapów. W latach 1840-1844 wybitny polski geograf Wincenty Pol po przeprowadzeniu badań terenowych uznał za początek Wisły źródliska Czarnej Wisełki, a Ludwik Zejszner w 1849 r. dokładnie je opisał i określił ich wysokość. Po raz pierwszy nazwy "wykapy" użył odkrywca Wisły Bogumił Hoff. W książce "Początki Wisły i Wiślanie z 1888 r. pisze: (...) woda nie wytryska z ziemi jako zdrój, tylko wysącza z czarnej próchnicy, między drzewami, tworząc małe zbiorniki, niby jeziorka, nie większe nad jeden do dwóch metrów kwadratowych. Te kałuże, z wodą ciemnobrunatną, leżą jedna niżej drugiej, na niewielkiej spadzistości, zasilając się wzajemnie leniwie płynącymi potoczkami..." i dalej pisze (...) wykapy łączą się z wieloma podobnymi wykapami, tak że nim strumień przebiegnie kilometr i dojdzie do uroczego miejsca Przysłopem zwanego, przedstawia się jako potok, który przeskoczyć trudno(...). W 1984 r. przy wykapach została umieszczona tablica z napisem "Wykapy Czarnej Wisełki im. W. Pola i H.K. Łobarzewskiego 1984" .

Wykapy Czarnej Wisełki im. W. Pola i H.K. Łobarzewskiego 1984
Wykapy Czarnej Wisełki im. W. Pola i H.K. Łobarzewskiego 1984

Czarna Wisełka ma długość 9,3 km i posiada skaliste koryto, odcinkami wyżłobione w litej skale z szeregiem kaskad i progów skalnych. Badania hydrologiczne potwierdzają, że to Czarna Wisełka ma większą powierzchnię zlewni i większe przepływy niż jej siostra Biała Wisełka.

Źródła Białej Wisełki znajdują się na północno - zachodnim stoku Baraniej Góry i biją spod skały na wysokości 1080 m n.p.m. Oznaczone zostały tablicą z tekstem "Wantule im. Zejsznera przy źródle Białej Wisełki 1984 ".

Wantule im. Zejsznera przy źródle Białej Wisełki 1984 ".
Wantule im. Zejsznera przy źródle Białej Wisełki 1984 ".

Długość potoku Biała Wisełka wynosi 7,5 km, a jej nazwa pochodzi od silnie spienionej białej wody w wartkim nurcie. Na Białej Wisełce zlokalizowany jest najpiękniejszy zespół progów wodnych w Beskidach zwanych Kaskadami Rodła. Oba potoki łączą się w miejscu w którym 1972 roku oddano do użytku zbiornik retencyjny Wisła Czarne, zwane Jeziorem Czerniańskim. Tereny źródliskowe są obszarem ściśle chronionym. Poza znakowanym szlakiem zwiedzać je można jedynie z przewodnikiem i za zgodą RDOŚ Katowice. W tym rejonie wszystkie potoki są rezerwatami ochrony pstrąga.

Linia
copyright