kontur (2 kB)

BARANIA GÓRA
do źródeł Czarnej Wisełki

10.08.2013 r. (sobota)

Linia
Kierownik wycieczki: Pustułka Janusz
Wykapy

Czarna Wisełka – potok źródłowy rzeki Wisły o długości ok. 9 km w Beskidzie Śląskim ze źródłami w postaci wykapów, czyli małych oczek wodnych na mokradłach południowo-zachodniego stoku Baraniej Góry. Rezerwat pstrąga potokowego.

Dopływami są m.in. potoki Wolny i Koźli Wierch.

Potok łączy się z Białą Wisełką w Jeziorze Czerniańskim, potok który z niego wypływa nazywa się Wisełką, a po przyjęciu wód Malinki przyjmuje nazwę Wisła.

Informacje: wikipedia.org

Barania Góra i Źródła Wisły
Linia

BARANIA GÓRA

do źródeł Czarnej Wisełki

10.08.2013

Rezerwat „Barania Góra” – Źródła Czarnej Wisełki
Rezerwat „Barania Góra” –Źródła Czarnej Wisełki

Po rocznej przerwie wracamy do realizacji projektu dotarcia do źródeł Wisły. Źródła Białej Wisełki, do których dotarliśmy w 2011 roku, zauroczyły nas swym pięknem, inspirując zarazem do kontynuacji założonego celu. Niestety, niezręcznie wybrany termin majowy wycieczki w zeszłym roku spowodował odmowę wydania zezwolenia przez RDOŚ Katowice na wstęp do Rezerwatu Barania Góra ze względu na okres lęgowy głuszca. W bieżącym roku ponowiliśmy prośbę o zezwolenie wejścia do Rezerwatu zmieniając termin wycieczki i dzięki przychylności RDOŚ w Katowicach otrzymaliśmy decyzję zezwalającą na wejście do źródeł Czarnej Wisełki.
Wycieczkę zaplanowaliśmy na sobotę10 sierpnia. Pełni optymizmu, że aura i tym razem dopisze, pomimo niesprzyjających prognoz meteo wyruszamy rankiem z parkingu przy byłym kinie Światowid w Beskid Śląski. Drogę dojazdową do Kamesznicy ( gdyż stamtąd zaplanowaliśmy rozpoczęcie naszej wędrówki) wykorzystujemy na omówienie programu, przypomnienie zasad BHP, oraz wymogów obowiązujących turystów przy poruszaniu się w rezerwatach przyrody. Z uwagi na utrudnienia terenowe (wiatrołomy, podmokły teren, brak zdecydowanej ścieżki) oraz sam fakt poruszania się w rezerwacie przyrody, dzielimy uczestników na dwie mniejsze grupy. Do Kamesznicy Górnej dojeżdżamy do szlaku żółtego, gdzie zostaje jedna grupa, pozostała część udaje się autokarem do Kamesznicy Złatna na parking przy szlaku zielonym. Pierwsza grupa pod moim nadzorem, szlakiem żółtym dociera do Karolówki, skąd dalej szlakiem zielonym dochodzi na Przysłop do schroniska PTTK. Po krótkim odpoczynku zwiedzamy Muzeum KTG „U źródeł Wisły” po czym wspólnie z kol. Przemkiem przewodnikiem z tego Muzeum wyruszamy do celu naszej wyprawy - wykapów Czarnej Wisełki. Tuż nad schroniskiem opuszczamy szlak czerwony na Baranią Górę i skręcamy w wyraźną drogę, która po jakimś czasie zamienia się w ścieżkę, a ta z kolei kończy się po dotarciu do cieku wodnego Czarnej Wisełki.

…..pokonując zwalone drzewa i podmokły teren……
…..pokonując zwalone drzewa i podmokły teren……

Dalej idziemy w górę strumienia już bez ścieżki, pokonując zwalone drzewa i podmokły teren, by w końcu dotrzeć do upragnionych źródeł. Miejsce źródeł zaznacza kamień z tablicą o treści „WYKAPY CZARNEJ WISEŁKI IM. W.POLA I H.ŁOBARZEWSKIEGO 1984”. Wykonujemy pamiątkowe zdjęcia i delektujemy się uroczą scenerią tego miejsca.

…..dumni z osiągniętego celu…..
…..dumni z osiągniętego celu…..

Dumni z osiągniętego celu wyprawy żegnamy Czarną Wisełkę, kosztując jej źródlanej wody przed wyjściem. Część grupy wraca z kol. Przemkiem tą samą drogą do schroniska, z pozostałymi zaś stromym zboczem przez gęste zarośla i trawy docieramy do szlaku czerwonego na Baranią Górę. Tutaj opiekę nad grupą przejmuje kol. Janek Ślazik, który wraz grupą I kontynuuje dalszą wędrówkę szlakiem czerwonym na Baranią Górę a następnie szlakiem czarnym a potem zielonym docierają do Kamesznicy Złatnej na parking do autokaru.
Grupa II pod opieką Anity Olszewskiej wyruszająca z Kamesznicy Złatnej szlakiem zielonym a potem czarnym, zdobywa w międzyczasie Baranią Górę i schodząc szlakiem czerwonym w kierunku Przysłopu zostaje przejęta przeze mnie na dalszą część wędrówki.

….bez szlaku stromym zboczem przez trawy, zarośla i wiatrołomy….
….bez szlaku stromym zboczem przez trawy, zarośla i wiatrołomy….

Bez szlaku, stromym zboczem przez trawy, zarośla i wiatrołomy docieramy do źródeł – wykapów Czarnej Wisełki. Przy kamieniu z tablicą pamiątkową wykonujemy zdjęcia a krótki odpoczynek wykorzystujemy na podziwianie piękna Rezerwatu „Barania Góra”.

Przy kamieniu z tablicą pamiątkową
Przy kamieniu z tablicą pamiątkową

Wykorzystując tak szczególne miejsce Prezes Hutniczego Oddziału PTTK kol. E.Halo i Prezes Koła PTTK Stalowni, piszący to sprawozdanie, wręczyli legitymację PTTK kol. Mateuszowi Kołodziejowi- nowemu członkowi Koła Stalowni.
Nasyceni uroczym,i niepowtarzalnymi widokami, zachowując ciszę by nie spłoszyć i wystraszyć gniazdujących tutaj głuszców i „ wędrujących pustułek” opuszczamy źródła Czarnej Wisełki.

…..wiatrołomami  i mokradłami w dół strumienia Czarnej Wisełki ….
…..wiatrołomami i mokradłami w dół strumienia Czarnej Wisełki ….

Wiatrołomami i mokradłami w dół strumienia Czarnej Wisełki docieramy do ścieżk,i po czym do drogi, która doprowadza nas do schroniska PTTK na Przysłopie. Krótki odpoczynek w schronisku, uzupełnienie kalorii, małe piweczko i czas w dalszą drogę. Szlakiem zielonym dochodzimy do Karolówki a następnie szlakiem żółtym wzdłuż doliny potoku Janoska do Kamesznicy Górnej. W międzyczasie autokar z koleżankami i kolegami, którzy zeszli do Kamesznicy Złatnej podjeżdża po nas. Wszyscy razem opuszczamy łaskawy nam dzisiaj Beskid Śląski, udając się w drogę powrotną do Krakowa. Po drodze krótki postój i około 20.30 na parkingu przy byłym kinie Światowid kończymy naszą wyprawę do źródeł Czarnej Wisełki, tym samym zamykając projekt „Poznania źródeł Wisły”

Janusz „NUNUŚ” Pustułka

Kamesznica Górna - Barania Góra - Kamesznica Dolna - 10.08.2013

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
10.08.2013 Kamesznica Górna – Schronisko PTTK Przysłop BZ.01 9 Tak
10.08.2013 Schronisko PTTK Przysłop - – Barania Góra BZ.01 4 Tak
10.08.2013 Barania Góra – Kamesznica Dolna BZ.01 8 Tak
RAZEM 21  

Kamesznica Dolna - Barania Góra - Kamesznica Górna - 10.08.2013

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
10.08.2013 Kamesznica Dolna - Barania Góra BZ.01 13 Tak
10.08.2013 Barania Góra - Schronisko PTTK Przysłop BZ.01 3 Tak
10.08.2013 Schronisko PTTK Przysłop – Kamesznica Górna BZ.01 5 Tak
RAZEM 21  
Linia
Relacja fotograficzna - Eugeniusz Halo
Relacja fotograficzna - Jacek Wiechecki
Relacja fotograficzna - Jola i Janusz Pustułka
Relacja fotograficzna - Leszek Olszewski
Linia

copyright