kontur (2 kB)
puszcza (275 kB)
Puszcza

Komisja Ochrony Przyrody

Nazwisko i imię Pełniona funkcja Telefon e-maill
Maciej Stokaluk Przewodniczący 502-206-605 m_stokaluk@onet.pl
Reginald Sukiennik Wiceprzewodniczący 604-498-923 jasparr@poczta.onet.pl
Piotr Halo Sekretarz 664-731-082 phgraf@wp.pl

Od dnia: 24.11.2022

Regulamin Pracy Komisji Ochrony Przyrody
Polskie Parki Narodowe
Polskie Parki Krajobrazowe
Ochrony przyrody w Krakowa
OPNŚ
Odznaka Przyjaciela Naturalnego Środowiska

Kodeks Turysty Przyrodnika

 1. Nie pal ognisk w lesie ani w jego pobliżu - las rośnie powoli, a płonie szybko.
 2. Nie wypalaj suchych traw – bo możesz spalić gady, płazy, młode zające, pisklęta lub jaja takich pożytecznych ptaków jak skowronek, kuropatwa czy bażant.
 3. Nie zaśmiecaj szlaków ani pobliskiego terenu. Zebrane ze sobą śmieci wyrzuć do najbliższego kosza na śmieci. Przecież możesz jeszcze tam wrócić i wypoczywać w czystym miejscu.
 4. Nie hałasuj w lesie. Być może uda Ci się zobaczyć zwierzęta i ptaki w nim żyjące.
 5. Nie niszcz mrowisk. Mrówki zapylają one rośliny i niszczą niepożądane w środowisku owady.
 6. Nie zabijaj i nie płosz zwierząt. To ich środowisko. Ciebie nikt z domu nie wypędza, nie czyń tego również zwierzętom.
 7. Nie zbliżaj się do dzikich zwierząt. Mogą one być chore i agresywne.
 8. Nie niszcz roślin, nie depcz ich i nie zrywaj. Mogą wśród nich być gatunki chronione, rzadkie, ginące, narażone na wyginięcie lub stanowiące składniki leków niezbędnych dla twoich bliskich.
 9. Nie niszcz grzybów. Rozkładają one wspólnie z bakteriami ogromne ilości materii organicznej, współuczestnicząc w procesie glebotwórczym.
 10. Nie zbaczaj ze szlaków na terenach obiektów chronionych (parki narodowe, rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe czy pomniki przyrody).
 11. Nie wycinaj na drzewach napisów i rysunków. Pozostaw ich naturalną urodę.
 12. Nie wylewaj nieczystości do strumieni, rzek i innych zbiorników wodnych. Pozwól w nich żyć rybom.
 13. Biwakuj wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
 14. Zachowaj szczególną ostrożność w miejscach niebezpiecznych, np. podczas wspinaczki górskiej. Ryzyko się nie opłaca, ważne jest twoje i innych zdrowie. Nie angażuj niepotrzebnie ratowników.

Pamiętaj!

Środowisko przyrodnicze pożyczyłeś od swoich wnuków. Pozwól im zobaczyć nieskażony przez Ciebie świat przyrody. Nie bądź samolubem.
Nie zapominaj, że czyste środowisko świadczy również o twojej kulturze. Podczas wędrówek zadbaj przede wszystkim o wygodne obuwie. Istotny jest także odpowiedni strój stosowny do pory roku i nieprzewidywalnych warunków atmosferycznych. Nie zapomnij o napojach, jedzeniu i sztućcach.
Dobrze mieć ze sobą latarkę, aparat fotograficzny i mapę zwiedzanego terenu.

Odznaka "Turysta Przyrodnik"
Ogólnopolska Odznaka PTTK "Tropiciel Przyrody"


Biuletyn "Na tropie przyrody" - nr 1/2011
Biuletyn "Na tropie przyrody" - nr 2/2011
Biuletyn "Na tropie przyrody" - nr 3/2011
Biuletyn "Na tropie przyrody" - nr 4/2011
Biuletyn "Na tropie przyrody" - nr 5/2012
Biuletyn "Na tropie przyrody" - nr 6/2012
Biuletyn "Na tropie przyrody" - nr 7/2012
Biuletyn "Na tropie przyrody" - nr 8/2012
Biuletyn "Na tropie przyrody" - nr 9/2013
Biuletyn "Na tropie przyrody" - nr 10/2013
Biuletyn "Na tropie przyrody" - nr 11/2014
Linia

copyright