kontur (2 kB)

KOŁO PTTK ZH

Wycieczka Nr 036

Zaprasza na wycieczkę:

Góry Świętokrzyskie
- Pasmo Otrocza i Brzechowskie

3 etap szlaku im. E. Padechowicza

18.05.2019 r. (sobota)

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
otrocz (140 kB)

Program:

Trasa turystyczna:
Kielce Bukówka – Zalasna(321) - Otrocz(375) – Niestachów - Sikorza(361) – Daleszyce. W drodze powrotnej zwiedzanie Parku Miniatur w Krajnie Zagórzu.

Szczegółowy program

Linia

Koszt uczestnictwa:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami dorośli 50 zł
dzieci do lat 16 40 zł
dla pozostałych uczestników dorośli 62 zł
dzieci do lat 16 50 zł

Koszt wyjazdu obejmuje:

Wyjazd:

w dniu 18.05.2019 r. o godz. 6:45 - z parkingu przed Muzeum PRL os. Centrum E 1 (dawne kino Światowid).

Planowany powrót do Krakowa: 18.05.2019 r. około godz. 20

Linia

UWAGA!

Zgłoszenia, przyjmują
Bożena Pierzchalska - Stalownia Konwertorowa
pok. nr 22 - tel. 12 290-27-07,
Janusz Pustułka - tel. 12 647-17-45, 502-680-996

oraz Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
przy ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„PKO BP O/Kraków
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 13.05.2019 roku roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 036" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (Imię i Nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka w kasie Oddziału lub przelew bankowy.)

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

WAŻNE !

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Linia

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.
Linia
Wycieczkę prowadzi: Janusz PUSTUŁKA - tel. 502-680-996
Linia

Numery alarmowy

112
Linia
Powrót
copyright