kontur (2 kB)

Aktualne Imprezy

Zgłoszenia:

Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie
31-751 Kraków, ul. Bulwarowa 37

tel. 12 680-48-20, 508-215-490

pttkhts@pttkhts.hg.pl

„PKO Bank BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

Przed wpłatą wpisowego należy bezwzględnie skontaktować się telefonicznie z organizatorem, aby upewnić się czy są wolne miejsca. Wpisowe prosimy wpłacać po wcześniejszym zapisaniu się na listę w Biurze Hutniczo-Miejskiego Oddziału. Nie dotrzymanie terminu wpłaty jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników !

abc_turysty (18 kB) Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w KrakowiePROPOZYCJE NAJBLIŻSZYCH WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOŁA, KLUBY I KOMISJE
HUTNICZO-MIEJSKIEGO ODDZIAŁU PTTK W KRAKOWIE
Nr wyc. Termin Rejon Organizator
021 24.04.2021 Pieniny Koło PTTK AZYMUT
013 25.04.2021 Spływ Kajakowy – Wisłą Klub Turystyki Wodnej Wiking
030 1.05.2021 Pogórze Ciężkowickie (etap 1) Klub Górski Wędrowcy
034 2.05.2021 Pogórze Ciężkowickie (etap 2) Klub Górski Wędrowcy
029 8.05.2021 Kluszkowce – Ochotnica Dolna – Kamienica Koło PTTK AZYMUT
024 15.05.2021 Babia Góra Klub Górski Wędrowcy
028 15 - 16.05.2021 Spływ Kajakowy - rzeką Nysą Kłodzką Klub Turystyki Wodnej Wiking
033 16.05.2021 Szlak Warowni Jurajskich etap 5 Integracyjne Koło PTTK Matragona
025 29.05.2021 Radziejowa - Beskid Sądecki Klub Górski Wędrowcy
005 30.05.2021 Spływ kajakowy - Dunajcem 1 Klub Turystyki Wodnej Wiking
031 12.06.2021 Sandomierz – Góry Pieprzowe Koło PTTK AZYMUT
026 13.06.2021 Pieniny Spiskie Klub Górski Wędrowcy
022 18 - 21.06.2021 Korona Sudetów Klub Górski Wędrowcy
006 19-20.06.2021 Spływ Kajakowy - Dunajcem 2 Klub Turystyki Wodnej Wiking
027 27.06.2021 Skrzyczne Klub Górski Wędrowcy
007 11.07.2021 Spływ Kajakowy - Dunajcem 3 Klub Turystyki Wodnej Wiking
008 24 - 25.07.2021 Spływ Kajakowy - Dunajcem 4 Klub Turystyki Wodnej Wiking
020 12.09 - 18.09.2021 Ukraina Koło PTTK AZYMUT
Linia
copyright