kontur (2 kB)

Aktualne Imprezy

Zgłoszenia:

Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie
31-751 Kraków, ul. Bulwarowa 37

tel. 12 680-48-20, 508-215-490

pttkhts@pttkhts.hg.pl

„PKO Bank BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

Przed wpłatą wpisowego należy bezwzględnie skontaktować się telefonicznie z organizatorem, aby upewnić się czy są wolne miejsca. Wpisowe prosimy wpłacać po wcześniejszym zapisaniu się na listę w Biurze Hutniczo-Miejskiego Oddziału. Nie dotrzymanie terminu wpłaty jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników !

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

PROPOZYCJE NAJBLIŻSZYCH WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOŁA, KLUBY I KOMISJE
HUTNICZO-MIEJSKIEGO ODDZIAŁU PTTK W KRAKOWIE
Nr wyc. Termin Rejon Organizator
057 14.07.2018 Główny Szlak Beskidzki etap XIV
Uwaga! Zmiana terminu wycieczki.
Komisja Turystyki Górskiej
064 23.06.2018 Ponidzie Koło PTTK ZH
065 23 - 24.06.2018 Magura Spiska Koło PTTK ZB
066 23.06.2018 Główny Szlak Beskidzki etap XV Komisja Turystyki Górskiej
067 28.06.2018 Rozpoczęcie sezonu leśnego - Mniszek Koło Emerytów i Rencistów
068 30.06.2018 Słowackie Tatry Zachodnie - Wołowiec Klub Turystyki Górskiej Wierch
069 15 - 21.06.2018 Ukraina - Karpaty Wschodnie Hutniczo-Miejski Oddział PTTK
059 01.07.2018 Szlak Orlich Gniazd etap 3 Integracyjne Koło PTTK Matragona
070 07.07.2018 Słowackie Tatry - Polski Grzebień Klub Turystyki Górskiej Wierch
071 07.07.2018 Tatrzańskie Dwutysięczniki
Rochacze: Siwy Wierch
Klub Górski Wędrowcy
072 08.07.2018 „Nida – spływ” Koło PTTK ZA
074A 14 - 15.07.2018 Spływ kajakowy rzeką Drzewiczką Klub Turystyki Wodnej Wiking
075 21.07.2018 Beskid Żywiecki Integracyjne Koło PTTK Matragona
076 21.07.2018 Słowackie Tatry - Tatry Bielskie Klub Turystyki Górskiej Wierch
079 28.07.2018 Tatrzańskie Dwutysięczniki - Rochatka,
Polski Grzebień, Czerwona Ławka
Klub Górski Wędrowcy
080 29.07.2018 Góra Żar - Beskid Mały Koło PTTK ZA
082 04.08.2018 Słowackie Tatry - Banikowska Przełęcz i Banówka Klub Turystyki Górskiej Wierch
083 09.08.2018 Dobszyńska Jaskinia Lodowa Koło Emerytów i Rencistów
083A 11 - 19.08.2018 Wakacje w kajaku
Spływ kajakowy Rumunia rzeka Samosz
Klub Turystyki Wodnej Wiking
094 23.09 - 03.10.2018 Grecja Komisja Turystyki Górskiej
Hutniczo-Miejski Oddział PTTK
105 12 - 14.10.2018 Lwów i Żółkiew Klub Turystyki Górskiej Wierch
Linia
copyright