kontur (2 kB)

Aktualne Imprezy

Zgłoszenia:

Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie
31-751 Kraków, ul. Bulwarowa 37

tel. 12 680-48-20, 508-215-490

pttkhts@pttkhts.hg.pl

„PKO Bank BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

Przed wpłatą wpisowego należy bezwzględnie skontaktować się telefonicznie z organizatorem, aby upewnić się czy są wolne miejsca. Wpisowe prosimy wpłacać po wcześniejszym zapisaniu się na listę w Biurze Hutniczo-Miejskiego Oddziału. Nie dotrzymanie terminu wpłaty jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników !

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

PROPOZYCJE NAJBLIŻSZYCH WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOŁA, KLUBY I KOMISJE
HUTNICZO-MIEJSKIEGO ODDZIAŁU PTTK W KRAKOWIE
Nr wyc. Termin Rejon Organizator
099 21.10.2018 Szlak Orlich Gniazd etap 4 Integracyjne Koło Matragona
106 18.10.2018 Zakończenie sezonu Koło Emerytów i Rencistów
107 20.10.2018 Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy, Nowy Wiśnicz Klub Turystyki Górskiej Wierch
108 20.10.2018 Jura Krakowsko-Częstochowska
Wycieczka odwołana
Koło PTTK ZA
111 20.10.2018 Główny Szlak Beskidzki etap XVII Komisja Turystyki Górskiej
113 26-28.10.2018 Na Sudeckim Głównym Szlaku Klub Górski Wędrowcy
116 04.11.2018 Poznajemy Kraków
- Cmentarz Rakowicki
Komisja Turystyki Pieszej
117 11.11.2018 Korona Beskidu Niskiego Klub Górski Wędrowcy
119 17 - 18.11.2018 Zlot Andrzejkowy w Niedzicy Klub Turystyki Górskiej Wierch
Linia
copyright