kontur (2 kB)

Aktualne Imprezy

Zgłoszenia:

Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie
31-751 Kraków, ul. Bulwarowa 37

tel. 12 680-48-20, 508-215-490

pttkhts@pttkhts.hg.pl

„PKO Bank BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

Przed wpłatą wpisowego należy bezwzględnie skontaktować się telefonicznie z organizatorem, aby upewnić się czy są wolne miejsca. Wpisowe prosimy wpłacać po wcześniejszym zapisaniu się na listę w Biurze Hutniczo-Miejskiego Oddziału. Nie dotrzymanie terminu wpłaty jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników !

abc_turysty (18 kB) Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

PROPOZYCJE NAJBLIŻSZYCH WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOŁA, KLUBY I KOMISJE
HUTNICZO-MIEJSKIEGO ODDZIAŁU PTTK W KRAKOWIE
Nr wyc. Termin Rejon Organizator
088A 04.10.2020 Słowacki Raj - Słowacja Koło PTTK Azymut
095B 10.10.2020 Dookoła Tatr (etap 6)
Wycieczka odwołana
Klub Górski Wędrowcy
089A 10.10.2020 Wielki Chocz – Słowacja Koło PTTK Azymut
090A 11.10.2020 Spływ kajakowy rzeką Wisłą Klub Turystyki Wodnej Wiking
095 11.10.2020 Poznajemy Kraków
- Cmentarz Rakowicki
Komisja Turystyki Pieszej
015 24 - 25.10.2020 Pogórza Karpackie
- Pogórze Przemyskie etap-1
Klub Górski Wędrowcy
Linia
copyright