kontur (2 kB)

Aktualne Imprezy

Zgłoszenia:

Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie
31-751 Kraków, ul. Bulwarowa 37

tel. 12 680-48-20, 508-215-490

pttkhts@pttkhts.hg.pl

„PKO Bank BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

Przed wpłatą wpisowego należy bezwzględnie skontaktować się telefonicznie z organizatorem, aby upewnić się czy są wolne miejsca. Wpisowe prosimy wpłacać po wcześniejszym zapisaniu się na listę w Biurze Hutniczo-Miejskiego Oddziału. Nie dotrzymanie terminu wpłaty jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników !

abc_turysty (18 kB) Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

PROPOZYCJE NAJBLIŻSZYCH WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOŁA, KLUBY I KOMISJE
HUTNICZO-MIEJSKIEGO ODDZIAŁU PTTK W KRAKOWIE
Nr wyc. Termin Rejon Organizator
102 15-17.11.2019 Beskid Niski „Andrzejki”
Wycieczka odwołana
Koło PTTK ZA
- 21.11.2019 Na turystycznym Szlaku - Armenia Koło PTTK przy Oddziale
104 23 - 24.11.2019 Gorce - Gołkowice Górne Klub Turystyki Górskiej Wierch
105 30.11 - 01.12.2019 Rajd Andrzejkowy "Bartkowa 2019" Klub Górski Wędrowcy
107 07.12.2019 Spotkanie ze Świętym Mikołajem Komisja Turystyki Pieszej
108 07.12.2019 Spotkanie z Mikołajem w Beskidzie Śląskim Klub Turystyki Górskiej Wierch
Linia
copyright