kontur (2 kB)

Aktualne Imprezy

Zgłoszenia:

Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie
31-751 Kraków, ul. Bulwarowa 37

tel. 12 680-48-20, 508-215-490

pttkhts@pttkhts.hg.pl

„PKO Bank BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

Przed wpłatą wpisowego należy bezwzględnie skontaktować się telefonicznie z organizatorem, aby upewnić się czy są wolne miejsca. Wpisowe prosimy wpłacać po wcześniejszym zapisaniu się na listę w Biurze Hutniczo-Miejskiego Oddziału. Nie dotrzymanie terminu wpłaty jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników !

abc_turysty (18 kB) Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

PROPOZYCJE NAJBLIŻSZYCH WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOŁA, KLUBY I KOMISJE
HUTNICZO-MIEJSKIEGO ODDZIAŁU PTTK W KRAKOWIE
Nr wyc. Termin Rejon Organizator
071A 16.08.2020 Spływ Kajakowy – Białą Nidą Klub Turystyki Wodnej Wiking
072B 22.08.2020 Siwy Wierch – Słowacja Koło PTTK Azymut
033 23.08.2020 Poznajemy Kraków - Od Rejtana pod Tureckie Minarety Komisja Turystyki Pieszej i Ochrony Przyrody
073 29.08.2020 Dookoła Tatr (etap 4) Klub Górski Wędrowcy
015 24 - 25.10.2020 Pogórza Karpackie
- Pogórze Przemyskie etap-1
Klub Górski Wędrowcy
Linia
copyright