kontur (2 kB)

Aktualne Imprezy

Zgłoszenia:

Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie
31-751 Kraków, ul. Bulwarowa 37

tel. 12 680-48-20, 508-215-490

pttkhts@pttkhts.hg.pl

„PKO Bank BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

Przed wpłatą wpisowego należy bezwzględnie skontaktować się telefonicznie z organizatorem, aby upewnić się czy są wolne miejsca. Wpisowe prosimy wpłacać po wcześniejszym zapisaniu się na listę w Biurze Hutniczo-Miejskiego Oddziału. Nie dotrzymanie terminu wpłaty jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników !

abc_turysty (18 kB) Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

PROPOZYCJE NAJBLIŻSZYCH WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOŁA, KLUBY I KOMISJE
HUTNICZO-MIEJSKIEGO ODDZIAŁU PTTK W KRAKOWIE
Nr wyc. Termin Rejon Organizator
- 12.12.2019 Tradycyjne Spotkanie Opłatkowe Klub Turystyki Górskiej Wierch
- 18.12.2019 Świąteczne spotkanie z kolędą Klub Górski Wędrowcy
107 14.12.2019 Spotkanie wigilijne Klub Turystyki Wodnej "Wiking"
112 15.12.2019 Szlak Orlich Gniazd etap 9 Integracyjne Koło Matragona
111 31.12.2019 - 1.01.2020 Sylwester w górach z Klubem Wierch Klub Turystyki Górskiej Wierch
Linia
copyright