kontur (2 kB)

Aktualne Imprezy

Zgłoszenia:

Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie
31-751 Kraków, ul. Bulwarowa 37

tel. 12 680-48-20, 508-215-490

pttkhts@pttkhts.hg.pl

„PKO Bank BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

Przed wpłatą wpisowego należy bezwzględnie skontaktować się telefonicznie z organizatorem, aby upewnić się czy są wolne miejsca. Wpisowe prosimy wpłacać po wcześniejszym zapisaniu się na listę w Biurze Hutniczo-Miejskiego Oddziału. Nie dotrzymanie terminu wpłaty jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników !

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

PROPOZYCJE NAJBLIŻSZYCH WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOŁA, KLUBY I KOMISJE
HUTNICZO-MIEJSKIEGO ODDZIAŁU PTTK W KRAKOWIE
Nr wyc. Termin Rejon Organizator
120 24 - 25.11.2018 Beskid Śląski - Andrzejki
Wycieczka odwołana
Koło PTTK ZA
122 08.12.2018 Spotkanie ze Świętym Mikołajem Komisja Turystyki Pieszej
125 08.12.2018 Spotkanie z Mikołajem w Gorcach Klub Turystyki Górskiej Wierch
- 12.12.2018 Spotkanie Opłatkowe Klubu Wierch Klub Turystyki Górskiej Wierch
- 16.12.2018 Spotkanie Opłatkowe Klubu WIKING Klub Turystyki Wodnej WIKING
126 31.12.2018 - 01.01.2019 Sylwester w Beskidzie Wyspowym Klub Turystyki Górskiej Wierch
Linia
copyright