kontur (2 kB)

Aktualne Imprezy

Zgłoszenia:

Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie
31-751 Kraków, ul. Bulwarowa 37

tel. 12 680-48-20, 508-215-490

pttkhts@pttkhts.hg.pl

„PKO Bank BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

Przed wpłatą wpisowego należy bezwzględnie skontaktować się telefonicznie z organizatorem, aby upewnić się czy są wolne miejsca. Wpisowe prosimy wpłacać po wcześniejszym zapisaniu się na listę w Biurze Hutniczo-Miejskiego Oddziału. Nie dotrzymanie terminu wpłaty jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników !

abc_turysty (18 kB) Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
PROPOZYCJE NAJBLIŻSZYCH WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOŁA, KLUBY I KOMISJE
HUTNICZO-MIEJSKIEGO ODDZIAŁU PTTK W KRAKOWIE
Nr wyc. Termin Rejon Organizator
064 01-04.10.2021 Korona Sudetów Klub Górski Wędrowcy
062 02.10.2021 2 Pieszy Zlot Wysokogórski Koło PTTK AZYMUT
060 9.10.2021 Spływ Kajakowy – rzeką Wisłą Klub Turystyki Wodnej Wiking
066 10.10.2021 Jesienne Czerwone Wierchy Klub Górski Wędrowcy
065 23.10.2021 Modyń wieża widokowa - Beskid Wyspowy Koło PTTK AZYMUT
067 11 - 14.11.2021 Zdynia – Bardejov – Rotunda Koło PTTK AZYMUT
Linia
copyright