kontur (2 kB)

Aktualne Imprezy

Zgłoszenia:

Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie
31-751 Kraków, ul. Bulwarowa 37

tel. 12 680-48-20, 508-215-490

pttkhts@pttkhts.hg.pl

„PKO Bank BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

Przed wpłatą wpisowego należy bezwzględnie skontaktować się telefonicznie z organizatorem, aby upewnić się czy są wolne miejsca. Wpisowe prosimy wpłacać po wcześniejszym zapisaniu się na listę w Biurze Hutniczo-Miejskiego Oddziału. Nie dotrzymanie terminu wpłaty jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników !

abc_turysty (18 kB) Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

PROPOZYCJE NAJBLIŻSZYCH WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOŁA, KLUBY I KOMISJE
HUTNICZO-MIEJSKIEGO ODDZIAŁU PTTK W KRAKOWIE
Nr wyc. Termin Rejon Organizator
013 7.03.2020 Jasło Hutniczo-Miejski Oddział PTTK
015 14-15.03.2020 Pogórze Przemyskie Klub Górski Wędrowcy
016 21.03.2020 Wielki Chocz – Góry Choczańskie Koło PTTK Zawrat
017A 29.02.2020 Mały Szlak Beskidzki Komisja Turystyki Górskiej
020 18.04.2020 Lasek i Lachów Groń Koło PTTK ZB
024 30.04 - 03.05.2020 Praga – Szklarska Poręba Hutniczo-Miejski Oddział PTTK
038 29.05 - 04.06.2020 Ukraina - Karpaty Wschodnie Hutniczo-Miejski Oddział PTTK
040 30-31.05.2020 Spływ kajakowy rzeką Pilicą Klub Turystyki Wodnej Wiking
028 4.04.2020 Droga Krzyżowa - Radziechowy na wzgórze Matyska Klub Górski Wędrowcy
053 19 - 27.06.2020 Rumunia – Karpaty Południowe Koło PTTK ZB
064 04 - 21.07.2020 Spływ Kajakowy - Laponia Klub Wiking
Linia
copyright