kontur (2 kB)

Aktualne Imprezy

Zgłoszenia:

Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie
31-751 Kraków, ul. Bulwarowa 37

tel. 12 680-48-20, 508-215-490

pttkhts@pttkhts.hg.pl

„PKO Bank BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

Przed wpłatą wpisowego należy bezwzględnie skontaktować się telefonicznie z organizatorem, aby upewnić się czy są wolne miejsca. Wpisowe prosimy wpłacać po wcześniejszym zapisaniu się na listę w Biurze Hutniczo-Miejskiego Oddziału. Nie dotrzymanie terminu wpłaty jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników !

abc_turysty (18 kB) Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

PROPOZYCJE NAJBLIŻSZYCH WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOŁA, KLUBY I KOMISJE
HUTNICZO-MIEJSKIEGO ODDZIAŁU PTTK W KRAKOWIE
Nr wyc. Termin Rejon Organizator
038 29.05 - 04.06.2020 Ukraina - Karpaty Wschodnie
Wycieczka odwołana z powodu epidemii koronawirusa
Hutniczo-Miejski Oddział PTTK
040 30-31.05.2020 Spływ kajakowy rzeką Pilicą
Wycieczka odwołana z powodu epidemii koronawirusa
Klub Turystyki Wodnej Wiking
051 29.06-05.07.2020 Spływ chatą na tratwie
Biebrzański Park Narodowy
Klub Górski Wędrowcy
052 06-14.06.2020 Spływ kajakowy Niemnem - Litwa Klub Turystyki Wodnej Wiking
053 16-22.06.2020 Rumunia – Karpaty Południowe
Wycieczka odwołana z powodu epidemii koronawirusa
Koło PTTK ZB
064 04 - 21.07.2020 Spływ Kajakowy - Laponia Klub Wiking
Linia
copyright