kontur (2 kB)

Aktualne Imprezy

Zgłoszenia:

Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie
31-751 Kraków, ul. Bulwarowa 37

tel. 12 680-48-20, 508-215-490

pttkhts@pttkhts.hg.pl

„PKO Bank BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

Przed wpłatą wpisowego należy bezwzględnie skontaktować się telefonicznie z organizatorem, aby upewnić się czy są wolne miejsca. Wpisowe prosimy wpłacać po wcześniejszym zapisaniu się na listę w Biurze Hutniczo-Miejskiego Oddziału. Nie dotrzymanie terminu wpłaty jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników !

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

PROPOZYCJE NAJBLIŻSZYCH WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOŁA, KLUBY I KOMISJE
HUTNICZO-MIEJSKIEGO ODDZIAŁU PTTK W KRAKOWIE
Nr wyc. Termin Rejon Organizator
022 17.03.2018 Szlak Orlich Gniazd - etap I Integracyjne Koło Matragona
023 24.03.2018 Główny Szlak Beskidzki etap XI Komisja Turystyki Górskiej
024 18.03.2018 Poznajemy Kraków i okolice - Miasto Podgórze Komisja Turystyki Pieszej
025 24.03.2018 „Jajeczko Wielkanocne” Klub Turystyki Górskiej Wierch
027 18.03.2018 Korona Beskidu Niskiego Bogusza - Wawrzka Klub Górski Wędrowcy
028 15.04.2018 Główny Szlak Beskidzki etap XII
Rozpoczęcie sezonu Turystyki Górskiej
Komisja Turystyki Górskiej
029 07.04.2018 Pasmo Brzanki i Liwocza Klub Turystyki Górskiej Wierch
034 21.04.2018 Beskid Makowski - Pasmo Chełma Koło PTTK ZH
035 21.04.2018 W poszukiwaniu krokusów na Magurę Orawską (Słowacja) Klub Turystyki Górskiej Wierch
036 21 - 22.04.2018 VII Ogólnopolski Spływ Kajakowy "Wisłok - 2018"
Brak wolnych miejsc
Klub turystyki wodnej Wiking
037 28.04.2018 Dolina Chochołowska (krokusy) Koło PTTK ZB
038 28.04.2018 Korona Beskidu Niskiego Mrokowce - Ropki Klub Górski Wędrowcy
042 03 - 06.05.2018 Rajd Sudecki Klub Górski Wędrowcy
043 11 - 13.05.2018 Sobótka i Wrocław Klub Turystyki Górskiej Wierch
045 12 - 13.05.2018 Spływ kajakowy "Wisłok - 2018" część II Klub Turystyki Wodnej WIKING
046 12 - 13.05.2018 Główny Szlak Beskidzki etap XIII Komisja Turystyki Górskiej
052 26.05.2018 Dolina Brennej - Grzbiet Kotarza
i Starego Gronia
Klub Turystyki Górskiej Wierch
053 31.05 - 03.06.2018 56 Ogólnopolski Centralny Rajd Hutników "Beskid Niski - 2018" Komisja Turystyki Górskiej
056A 08 - 10.06.2018 Bieszczady mało znane Klub Turystyki Górskiej Wierch
058 07 - 14.06.2018 Kurorty Pomorza Zachodniego
Brak wolnych miejsc - lista rezerwowa
Koło PTTK Emerytów
i Rencistów
065 23 - 24.06.2018 Magura Spiska Koło PTTK ZB
069 15 - 21.06.2018 Ukraina - Karpaty Wschodnie Hutniczo-Miejski Oddział PTTK
094 23.09 - 03.10.2018 Grecja
Brak wolnych miejsc !!!
Komisja Turystyki Górskiej
Hutniczo-Miejski Oddział PTTK
Linia
copyright