kontur (2 kB)

KLUB GÓRSKI "WĘDROWCY"

Linia

Wycieczka Nr 079

Brak wolnych miejsc. Lista zamknięta.

wedrowcy3 (95 kB)

Zaprasza
Na górską wędrówkę

28.07.2018 roku

Tatrzańskie Dwutysięczniki
Rochatka, Polski Grzebień, Czerwona Ławka

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
czerwona_lawka (382 kB)

Tatrzańskie wędrówki dolinkami i graniami

28 lipiec 2018

Tatrzańskie Dwutysięczniki
1. Rochatka – Polski Grzebień

mapka03 (510 kB)

Starý Smokovec– Starý Smokovec 9:07 h 20 km

Starý Smokovec 0:02 h szlakiem niebieskim StarýSmokovec, rozejście szlaków 0:40 h szlakiem zielonym Hrebienok 0:20 h szlakiem czerwonym Nad Rainerovou chatou 2:40 h szlakiem niebieskim Zbojnícka chata 0:05 h szlakiem niebieskim Rázcestiepri Sesterskom Plese 1:15 h szlakiem niebieskim Prielom (Rohatka) 0:30 h szlakiem niebieskim Pod Poľským hrebeňom 0:15 h szlakiem zielonym Poľský hrebeň 1:30 h szlakiem zielonym Sliezsky dom 0:10 h szlakiem zielonym Velickápoľana 0:35 h szlakiem żółtym Nad Zrubami 1:05 h szlakiem żółtym Starý Smokovec

Starý Smokovec - Hrebienok - Sliezsky dom
- Starý Smokovec - 28.07.2018

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
28.07.2018 Starý Smokovec - Hrebienok Słowacja 5 Tak
28.07.2018 Hrebienok - Zbojnícka chata Słowacja 13 Tak
28.07.2018 Zbojnícka chata - Sliezsky dom Słowacja 11 Tak
28.07.2018 Sliezsky dom – Starý Smokovec Słowacja 6 Tak
RAZEM 35  

2. Czerwona Ławka

mapka04 (700 kB)

Starý Smokovec– Starý Smokovec 10:04 h 21.5 km

Starý Smokovec 0:02 h szlakiem niebieskim / zielonym Starý Smokovec, rozejście szlaków 0:40 h szlakiem zielonym Hrebienok 0:20 h szlakiem czerwonym Nad Rainerovou chatou 2:40 h szlakiem niebieskim Zbojnícka chata 0:05 h szlakiem niebieskim Rázcestie pri Sesterskom Plese 1:55 h (3.1 km) szlakiem żółtym Priečne sedlo (Czerwona Ławka) 0:50 h szlakiem żółtym Kotlina pod Sedielkom 0:30 h szlakiem zielonym / żółtym Téryho chata 1:35 h szlakiem zielonym Zamkovského chata 0:35 h szlakiem czerwonym / zielonym Nad Rainerovou chatou 0:20 h szlakiem czerwonym Hrebienok 0:30 h szlakiem zielonym Starý Smokovec, rozejście szlaków 0:02 h szlakiem niebieskim / zielonym Starý Smokovec

Starý Smokovec - Hrebienok - Zbojnícka chata - Téryho chata
- Starý Smokovec - 28.07.2018

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
28.07.2018 Starý Smokovec - Hrebienok Słowacja 5 Tak
28.07.2018 Hrebienok - Zbojnícka chata Słowacja 13 Tak
28.07.2018 Zbojnícka chata - Téryho chata Słowacja 10 Tak
28.07.2018 Téryho chata - Starý Smokovec Słowacja 10 Tak
RAZEM 38  

Schroniska do odznaki Tatrzańskie Schroniska:

Trasa 1 - Horský hotel „Sliezsky dom“ (1670 m), Zbojnícka chata (1960 m)
Trasa 2 - Zbojnícka chata (1960 m), Téryho chata (2015 m), Zamkovského chata (1475 m)

Organizator nie zapewnia opieki licencjonowanego przewodnika
na w/w trasach.
Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki
i pory roku oraz odpowiednie przygotowanie kondycyjne.
Uwaga !!!
Wskazane jest zainstalowanie w telefonie aplikacji „Ratunek”

Koszt:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 50 zł.
dla pozostałych uczestników 65 zł.

Koszt wyjazdu obejmuje:

Wyjazd:

Planowany powrót:

UWAGA!

Zapisy do dnia 23.07.2018 r.
prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie przy
ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura
oraz przez formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz.
Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„PKO BP O/Kraków
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 23.07.2018 roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 079"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 16:30
środa 11:00 - 15:30
czwartek 12:00 - 16:00
piątek 10:00 - 16:00
UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Wycieczkę prowadzą:

Jacek Wiechecki - Przodownik Turystyki Górskiej PTTK

telefon kontaktowy: +48 605-782-039
mail: klub.gorskiwedrowcy@vp.pl

Marek Filipiak - Przodownik Turystyki Górskiej PTTK

telefon kontaktowy: +48 608-834-590

Serdecznie zaprasza
Zarząd Klubu Górskiego „Wędrowcy”

Linia

Numery alarmowe

TOPR: 601-100-300
Horska Sluzba: +421 18-300
Linia
Powrót
copyright