kontur (2 kB)

KLUB GÓRSKI "WĘDROWCY"

Linia

Wycieczka Nr 073

Tatrzańskie Dwutysięczniki

Tri kopy (2136) - Hrubá kopa (2166)
- Baníkov (2178) - Jalovecký príslop (2142)

w dniu 26.08.2017 roku

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
Linia wedrowcy-logo (55 kB) odznaki 300px (108 kB)

Trzy Kopy (słow. Tri kopy) 2136 m n.p.m. – postrzępiona grań z kilkoma wierzchołkami w słowackich Tatrach Zachodnich. Jest to fragment grani głównej Tatr Zachodnich pomiędzy Smutną Przełęczą (1963 m) a niewybitną przełęczą Hruba Przehyba, oddzielającą tę grań od Hrubej Kopy (2166 m). W grani tej wyróżnia się 3 wierzchołki, w kierunku od Smutnej Przełęczy na zachód są to: Przednia Kopa (Prvá kopa), zwana też Skrajną Kopą, Wielką Kopą lub Zieloną Kopą, Drobna Kopa (Druhá kopa), Szeroka Kopa (Tretia kopa). W różnych publikacjach podawane są różne wysokości poszczególnych turni, różnice sięgają kilkadziesiąt metrów. Różnice wysokości między Przednią Kopą a dwoma niższymi są nie większe niż kilka–kilkanaście metrów.

Trzy Kopy od północnej strony opadają stromymi ścianami skalnymi do górnej części Doliny Rohackiej. U podnóża tych ścian znajdują się Rohackie Stawy. W północno-wschodnim kierunku Trzy Kopy wysuwają krótką grań zakończoną wierzchołkiem Zielonego Wierchu Rohackiego. Grań ta tworzy zachodnie zbocza Doliny Smutnej. Południowe zbocza Trzech Kop opadają do Wielkich Zawratów – górnej części Doliny Żarskiej.

Swoją skalną scenerią, przepaścistymi ścianami i wielkimi skałami granitowymi Trzy Kopy bardziej przypominają Tatry Wysokie niż Zachodnie. Z ich wierzchołków i całej grani interesująca panorama widoków, szczególnie na pobliskie Rohacze, a także na Dolinę Żarską i Dolinę Rohacką. Prowadzący granią, a częściowo po południowej jej stronie szlak turystyczny przypomina polską Orlą Perć. Przeznaczony jest dla wprawnych i odpornych na przepaściste widoki turystów. Niektóre jego fragmenty prowadzące wciętymi w skale szczerbami o długości ok. 35 m i ubezpieczone łańcuchami wymagają dużej uwagi. W niektórych miejscach trzeba trawersować przepaściste ściany o dużej ekspozycji.

Banówka (słow. Baníkov, 2178 m n.p.m.) – szczyt leżący w grani głównej Tatr Zachodnich. Znajduje się pomiędzy szczytem Pachoł (2167 m), oddzielony od niego Banikowską Przełęczą (2040 m), a Hrubą Kopą (2166 m), od której oddziela go Przełęcz nad Zawratami. Jest najwyższym szczytem Tatr Zachodnich leżącym w grani głównej oraz czwartym co do wysokości szczytem Tatr Zachodnich (ustępując Bystrej, Raczkowej Czubie i Barańcowi).Północne stoki Banówki opadają bardzo stromą ścianą o 350 m wysokości do Doliny Spalonej. W dolnej części tych ścian znajdują się ogromne stożki piargowe. Zachodnia część grani Banówki łączy się granią z Jałowieckim Przysłopem i Rosochą. Ta grań o łącznej długości ok. 7 km oddziela Dolinę Parzychwost od Doliny Żarskiej. Bezpośrednio pod południowymi zboczami Banówki w górnym odcinku Doliny Żarskiej znajduje się polodowcowy kocioł zwany Banikowskim Kotłem.Banówka zbudowana jest z krystalicznych skał (granodioryty rohackie) i swoim wyglądem przypomina Tatry Wysokie. We wschodnich jej zboczach znajduje się charakterystyczna skalna czuba i Igła w Banówce (Baníkovská ihlá).Szlak turystyczny jest miejscami mocno eksponowany, prowadzi po dużych blokach i płytach skalnych i wymaga, zwłaszcza w czasie deszczu, dużej ostrożności. Trasa od strony Przełęczy nad Zawratami jest uważana za jeden z najtrudniejszych odcinków szlaków turystycznych w Tatrach. Banówka tworzy długą i prawie poziomą grań ze słabo wyodrębnionymi wierzchołkami. Z jej grani i wierzchołka rozległa panorama. Na Banówce znajdują się siedliska rzadkich roślin alpejskich. Na jej północnych, stromych ścianach rośnie m.in. goryczka przezroczysta, skalnica mchowata, jaskier alpejski i lodnikowy. Polska nazwa szczytu pochodzi od gwarowej liptowskiej nazwy Banovka, ta zaś od słowa bania, oznaczającego dawniej kopalnię. W XVIII w. bowiem u podnóża Banówki, jak zresztą w wielu innych miejscach Tatr poszukiwano rud żelaza, jednak z mizernym skutkiem.

Jałowiecki Przysłop (słow. Jalovecký príslop, Príslop) – 2142 m n.p.m. w słowackich Tatrach Zachodnich. Znajduje się w bocznej Grani Rosochy, która odbiega na południe od Banówki i poprzez Jałowiecką Przełęcz dochodzi do Rosochy. Zachodnie stoki Jałowieckiego Przysłopu stromo opadają do Doliny Żarskiej, znajduje się w nich grzęda oddzielająca Banikowski Kocioł od Szarafiowego Żlebu, którym spływa bardzo stromo Szarafiowy Potok z kilkoma wodospadami zwanymi Szarafiową Siklawą. Stoki wschodnie opadają zaś do głębokiej doliny Parzychwost. Jest to niewybitny szczyt, niewiele wznoszący się ponad grań, jednak wysokie położenie tej grani sprawia, że widoki z niego i z całej grani są ciekawe. Otoczenie szczytu i grani jest prawdziwie wysokogórskie. W kierunku Banówki od strony wschodniej szczyt i grań są silnie podcięte. Miejsca o dużej ekspozycji. Na szczycie Jałowieckiego Przysłopu grań zmienia nieco kierunek na południowo-zachodni, przedłużając się w niemal niewyodrębniający się z grani Pośredni Przysłop.

Źródło - https://pl.wikipedia.org

Linia

Trasa główna

Zverovka, rázcestie – Zverovka, Roháčska dolina1307 m w górę 1326 m
w dół 10:30 h 17.9 km

Zverovka, rázcestie 0:25 h czerwony Šindľovec, rázcestie 0:35 h czerwony Adamcuľa 1:30 h niebieski / zółty Pod Predným zeleným 0:25 h. zółty Pod Hrubou kopou 1:30 h zielony / zółty Baníkovské sedlo 0:25 h czerwony / zielony Baníkov 1:00 h czerwony Hrubá Kopa 0:50 h czerwony Smutné sedlo 1:30 h niebieski. Rázcestie v Smutnej doliné 0:45 h niebieski / zielony Ťatliakova chata 0:40 h czerwony Adamcuľa 0:30 h czerwony Šindľovec, rázcestie 0:20 h czerwony Zverovka, rázcestie 0:05 h czerwony Zverovka, Roháčska dolina

mapka1 (18 kB)

Trasa alternatywna:

Chata Zverovka – Chata Zverovka 812 m w górę 812 m w dół 7:00 h 15.3 km

Chata Zverovka 0:10 h zółty Zverovka, rázcestie 0:25 h czerwony Šindľovec, rázcestie 0:35 h czerwony Adamcuľa 1:30 h niebieski / zółty Pod Predným zeleným 0:25 h zółty Pod Hrubou kopou 0:20 h zielony Roháčske plesá, rázcestie 0:25 h niebieski Roháčske plesá 0:45 h zielony Rázcestie v Smutnej doliné 0:45 h niebieski / zielony Ťatliakova chata 0:40 h czerwony Adamcuľa 0:30 h czerwony Šindľovec, rázcestie 0:20 h czerwony Zverovka, rázcestie 0:10 h zółty Chata Zverovka

mapka2 (18 kB)
Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki
i pory roku oraz odpowiednie przygotowanie kondycyjne.
Linia

Koszt uczestnictwa:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 48 zł.
dla pozostałych uczestników 53 zł.

Koszt wyjazdu obejmuje:

Wyjazd:
w dniu 26.08.2017 r. o godz. 6:00 Aleja Solidarności (obok DMR)
Przejazd: Pawilon Wanda - róg ul. Steli Sawickiego i Andersa - róg ul. Wielicka i Limanowskiego - róg ul. Herberta i Stojałowskiego.

Planowany powrót:
w dniu 26.08.2017 r. w godzinach wieczornych Aleja Solidarności (obok DMR)

Linia

UWAGA!

Zapisy do dnia 20 sierpień 2017 r.
prowadzi Biuro Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie przy
ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura
oraz przez formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Po zapisaniu się na wycieczkę należy dokonać opłaty w ciągu 72 godz.
Po tym okresie będzie traktowane jako rezygnacja.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„PKO BP O/Kraków
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 20 sierpień 2017 roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 073"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek 10.00 - 15.30
wtorek 09.00 - 16.00
środa 11.00 - 17.30
czwartek 10.00 - 16.00
piątek 09.00 - 14.30
UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia Wycieczkę prowadzą:

Marek Filipiak - Przodownik Turystyki Górskiej PTTK
Jacek Wiechecki - Organizator Turystyki PTTK

telefon kontaktowy: +48 605-782-039
mail: klub.gorskiwedrowcy@vp.pl

Serdecznie zaprasza
Zarząd
Klubu Górskiego „Wędrowcy”

Numery alarmowe

TOPR: 601-100-300
Horska Sluzba: +421 18-300
Linia
Powrót
copyright