kontur (2 kB)
beskid-slaski (31 kB)

KLUB TURYSTYKI GÓRSKIEJ "WIERCH"

Wycieczka Nr 005

zaprasza w Beskid Śląski

Istebna
Jaworzynka - Trzycatek (Trójstyk) - Koniaków

1 luty 2020 r.

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
Linia beskid-slaski2 (71 kB)

Trasa górska wycieczki:

Uwaga:
Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki górskiej oraz przygotowanie kondycyjne.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub inne nieprzewidziane okoliczności.
Linia

ZAPRASZAMY

Linia

Koszt uczestnictwa:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami dorośli 42 zł
dzieci do lat 16 30 zł
dla uczestników niezrzeszonych w PTTK dorośli 52 zł
dzieci do lat 16 37 zł

Koszt wyjazdu obejmuje:

Linia

Wyjazd:
w dniu 1.02.2020 r. o godz. 7.00 Al. Jana Pawła II obok Muzeum PRL-u (dawne kino Światowid)
Przejazd autokaru - Pawilon Wanda - róg ul. Steli Sawickiego i Andersa
- róg ul. Wielicka i Limanowskiego - róg ul. Herberta i Stojałowskiego

Planowany powrót:
w dniu 1.02.2020 r. w godzinach wieczornych Al. Jana Pawła II

Linia

UWAGA!

Zgłoszenia i zapisy przyjmują wyłącznie
- osobiście, telefonicznie lub drogą e-mailową - Elżbieta i Zdzisław Gardziel:
tel. 507-263-730 SMS,
e-mail: zdzislaw.gardziel@gmail.com

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 24.01.2020 r roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 005"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (imię i nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka w kasie Oddziału lub przelew bankowy.)

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 15:30
środa biuro nieczynne
czwartek 12:00 - 15:00
piątek 11:00 - 15:30

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.
UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia Wycieczkę prowadzi:

kol. Agata Karwowska

Serdecznie zapraszamy!

Telefony alarmowe:
112
Horska Sluzba +421 18-300
GOPR +48 601-100-300

Linia
Powrót
copyright