kontur (2 kB)

KLUB TURYSTYKI GÓRSKIEJ WIERCH

Linia

Wycieczka Nr 107

Zaprasza na wycieczkę:

w Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy, Nowy Wiśnicz

20 października 2018 roku

Linia
Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

Poznajemy miasta Małopolski - Nowy Wiśnicz - zwiedzanie wnętrz zamkowych w Zamku Lubomirskich w Nowym Wiśniczu.

nowy-wisnicz (75 kB)

Trasa turystyczna:

Linia

Koszt uczestnictwa:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami dorośli 36 zł
dzieci do lat 16 26 zł
dla pozostałych uczestników dorośli 44 zł
dzieci do lat 16 31 zł

Bilety wstępu do zamku w cenie wyjazdu.

Koszt wyjazdu obejmuje:

Wyjazd:

20.10.2018 r. o godz. 7:00 - Al. Jana Pawła II obok Muzeum PRL-u (dawne kino Światowid)
Bez przejazdu przez Kraków.

Powrót:

20.10.2018 r. około godz. 18 - Al. Jana Pawła II obok Muzeum PRL-u

Linia

UWAGA!

Informacje, zgłoszenia i zapisy przyjmuje wyłącznie:
- osobiście, telefonicznie lub drogą e-mailową
- Zdzisław Gardziel: tel. 507-263-730; SMS,
e-mail: zdzislaw.gardziel@gmail.com

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do 11-go października 2018 roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 107"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (imię i nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka w kasie Oddziału lub przelew bankowy.)

WAŻNE !
Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Proszę pamiętać o terminowej płatności i informacji o wpłacie.
BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 16:30
środa 11:00 - 15:30
czwartek 12:00 - 16:00
piątek 10:00 - 16:00

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia

Wycieczkę prowadzi przewodnik GOT:
Agata Karwowska, tel. 748-037-067

Serdecznie zapraszamy!

Telefon alarmowy: TOPR 601-100-300

Linia
Powrót
copyright