kontur (2 kB)

KLUB TURYSTYKI GÓRSKIEJ "WIERCH"

Wycieczka Nr 109

tance (44 kB)

Zaprasza na:

Na coroczny
Zlot Andrzejkowy
w Beskidzie Sądeckim

w dniach 18 – 19.11.2017 roku

Bawimy się
w Wierchomli Małej w "Chacie pod Pustą"
obowiązujące stroje z czterech stron świata

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

Program wycieczki przewiduje przejście tras górskich.

W program wycieczki:


ZAPRASZAMY

Linia

Koszt uczestnictwa:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 162 zł
dla pozostałych uczestników 192 zł
Zgodnie z uchwałą Zarządu Klubu “Wierch” koszt spotkania andrzejkowego został dofinansowany dla członków PTTK z funduszu statutowego Klubu -

i obejmuje:

Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki górskiej oraz odpowiednie przygotowanie kondycyjne.

Zgłoszenia i zapisy przyjmuje wyłącznie – osobiście, telefonicznie
lub drogą e-mailową - Zdzisław Gardziel: tel. 507-263-730 SMS,
e-mail: zdzislaw.gardziel@gmail.com
do dnia: 22 września 2017 roku.

Wymagana jest zaliczka w kwocie 50 zł wpłacona do 22 września 2017
Pozostałą kwotę należy wpłacić do dnia do dnia 20-go października 2017 roku.

Po dokonaniu wpłaty prosimy wysłać SMS-a lub e-maila do prowadzącego zapisy
z informacją o sposobie zapłaty:
(imię i nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka/przelew).

Linia

Wyjazd:

w dniu 18.11.2017 r. o godz. 700 - Aleja Solidarności obok DMR.
bez przejazdu przez Kraków

Powrót: 19.11.2017 r. planowany około godz. 19 - 20

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

z dopiskiem "Wycieczka Nr 109" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

WAŻNE !
Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Linia

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.
Wycieczkę prowadzą: Agata Karwowska i Jan Puzia

Telefon alarmowy: GOPR 601 100 300

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!

Z TURYSTYCZNYM POZDROWIENIEM - ORGANIZATORZY

chata-pod-pusta (75 kB) Linia
Powrót
copyright