kontur (2 kB)

KLUB TURYSTYKI GÓRSKIEJ "WIERCH"

Wycieczka Nr 070

Zaprasza na wycieczkę:

w Tatry Słowackie

Polski Grzebień

w dniu 7 lipiec 2018 r.

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
Linia polski-grzebien (39 kB)

Planowana trasa górska:


Od uczestnika wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki górskiej oraz przygotowanie kondycyjne
Linia

ZAPRASZAMY

Linia

Koszt uczestnictwa:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 46 zł
dla pozostałych uczestników 58 zł

Koszt wyjazdu obejmuje:

Linia

Uwaga !!! Zmiana miejsca wyjazdu!

Wyjazd:
w dniu 7.07.2018 r. o godz. 5.30 Al. Jana Pawła II obok Muzeum PRL-u (dawne kino Światowid)
Przejazd autokaru – Pawilon Wanda - róg ul. Steli Sawickiego i Andersa
- róg ul. Wielicka i Limanowskiego - róg ul. Herberta i Stojałowskiego

Planowany powrót:
w dniu 7.07.2018 r. około godz. 22-23 Al. Jana Pawła II

Linia

UWAGA!

Zgłoszenia i zapisy przyjmuje wyłącznie
– osobiście, telefonicznie lub drogą e-mailową - Zdzisław Gardziel:
tel. 507-263-730 SMS,
e-mail: zdzislaw.gardziel@gmail.com

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 28.06.2018 roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 070"
- po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (imię i nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka w kasie Oddziału lub przelew bankowy.)

BIURO ODDZIAŁU - CZYNNE W GODZINACH:
poniedziałek biuro nieczynne
wtorek 12:00 - 16:30
środa 11:00 - 15:30
czwartek 12:00 - 16:00
piątek 10:00 - 16:00
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.
UWAGA !!!.
Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia Wycieczkę prowadzi przewodnik GOT:

kol. Zdzisław Gardziel

Serdecznie zapraszamy!

Telefony alarmowe:
Horska Sluzba +421 18-300
TOPR +48 601-100-300

Linia
Powrót
copyright