kontur (2 kB)

KLUB TURYSTYKI GÓRSKIEJ WIERCH

panorama-z-soliska (21 kB)

Wycieczka Nr 071

Zapraszamy w Słowackie Tatry Wysokie

na Bystrą Ławkę i Solisko

w dniu 19 sierpnia 2017 roku

W czasie wycieczki będziemy mogli zdobyć szczyty zaliczane do “Tatrzańskich Dwutysięczników”, odwiedzić “Chatę pod Prednim Soliskom” i tatrzańskie stawy.

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
tatry (67 kB)
żródło Wikipedia pl

Trasa górska:

Możliwość realizacji własnego programu pobytu po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu z prowadzącym (Rysy, Koprowy Wierch…)

Wymagany jest ubiór stosowny do uprawiania turystyki i pory roku,
dobre przygotowanie kondycyjne do wędrówek tatrzańskich,
obycie z wysokimi górami.

Zapraszamy !

Linia

Koszt wycieczki:

dla uczestników zrzeszonych w PTTK z opłaconymi składkami 45 zł.
dla pozostałych uczestników 50 zł.

i obejmuje:

Wyjazd:

w dniu 19.08.2017 r. o godz. 530 - Aleja Solidarności obok DMR
Przejazd autokaru - Pawilon Wanda - róg ul. Steli Sawickiego i Andersa - róg ul. Wielicka i Limanowskiego - róg ul. Herberta i Stojałowskiego

Powrót:
w dniu 19.08.2017 r. około godz. 22

Linia

UWAGA!

Zgłoszenia i zapisy przyjmuje wyłącznie - osobiście, telefonicznie
lub drogą e-mailową - Zdzisław Gardziel: tel. 507-263-730 SMS,
e-mail: zdzislaw.gardziel@gmail.com
Wszelkie opóźnienia w płatnościach skutkować będą skreśleniem z listy uczestników.

Wpłaty należy dokonywać osobiście w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie ul. Bulwarowej 37 w godzinach funkcjonowania Biura Oddziału lub przelewem na konto:

„Bank PKO BP O/Kraków”
16 1020 2906 0000 1302 0369 8461

do dnia 10-go sierpnia 2017 roku roku z dopiskiem "Wycieczka Nr 071" - po wcześniejszym zapisaniu się na listę uczestników u prowadzącego zapisy.

Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (imię i nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka w kasie Oddziału lub przelew bankowy.)

WAŻNE !
Dokonując wpłaty należy w informacji na przelewie podać obowiązkowo:

Brak tych danych skutkowało będzie zwrotem wpłaty na konto wpłacającego, a tym samym eliminację z listy uczestników wycieczki.

schronisko-tatry (65 kB)

UWAGA !!!.

Dokonanie opłaty za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu uczestnictwa w wycieczkach do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Po opłaceniu wycieczki prosimy wysłać sms-a lub e-maila do prowadzącego zapisy z informacją o sposobie zapłaty (Imię i Nazwisko, wpłaciłem, kwota, gotówka w kasie Oddziału lub przelew bankowy.)

Linia

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczkę.
Prowadzący wycieczkę zastrzegają sobie prawo zmiany tras lub programu ze względu na złe warunki atmosferyczne, braku czasu do realizacji programu lub zaistnienie innych nieprzewidzianych wydarzeń.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przyjętego planu oraz ewentualnych jego modyfikacji wprowadzonych przez organizatora, a także realizowania go w założonych ramach czasowych. W porozumieniu z organizatorem istnieje możliwość realizacji własnych programów.

Uczestnicy wycieczki winni mieć świadomość ryzyka wiążącego się z wędrówką w specyficznych warunkach górskich, w tym nieszczęśliwego wypadku lub kontuzji. Od uczestników wymaga się właściwego przygotowania do wędrówek górskich, a przede wszystkim posiadania ubioru i obuwia stosownego do pory roku oraz warunków atmosferycznych występujących w górach.

Linia
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów wraz z wpłatą.
Wycieczkę prowadzi: kol. Zdzisław Gardziel
Telefony alarmowe:
Horska Sluzba +421 18-300
TOPR +48 601-100-300
Linia
Powrót
copyright