kontur (2 kB)

O G ŁO S Z E N I E

Zwyczajny Zjazd Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie.
Na podstawie art. 24 Statutu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK
w Krakowie oraz uchwały Zarządu Oddziału

Uchwała Nr 3/XXIX/2024
Zarządu Hutniczo-Miejskiego Oddziału
PTTK w Krakowie
z dnia 17.04.2024 r.

Zarząd Oddziału zwołuje Zwyczajny Zjazd Oddziału w dniu 12.06.2024
o godz. 17:00 w pierwszym terminie,
drugi termin Zjazdu w dniu 12.06.2024 o godz. 17:30.

Zwyczajny Zjazd Oddziału odbędzie się w siedzibie Oddziału ul. Bulwarowa 37.
temat zjazdu: – sprawozdanie finansowe za rok 2023
(do wglądu w biurze oddziału Ul. Bulwarowa 37 w godzinach otwarcia)
Linia
Regulamin obrad Zjazdu

Porządek obrad
Linia
copyright