kontur (2 kB)

Góry Świętokrzyskie

27.05.2023 r.


Linia
Kierownik wycieczki: Janusz PUSTUŁKA
Linia

Góry Świętokrzyskie
Grzywy Korzeczkowskie,
Grząby Bolmińskie,
Góra Miedzianka

27 maja 2023

swietokrzyskie01 (213 kB)
Wiosna w rezerwacie przyrody „ Góra Miedzianka”

Kontynuując coroczne wędrówki po Górach Świętokrzyskich tym razem wybraliśmy żółty szlak turystyczny im. J. Brauna: Chęciny – Wierna Rzeka. Szlak prowadzi przez dwa pasma Grzywy Korzeczkowskie i Grząby Bolminskie oraz rezerwat przyrody geologiczny „ Góra Miedzianka”.

Naszą trasę turystyczną rozpoczynamy od Pasma Grzyw Korzeczkowskich we wsi Korzecko, pomijając asfaltowy odcinek szlaku z Chęcin. Wśród soczystej wiosennej zieleni, łąką docieramy do leśnej drogi, która doprowadza nas do najwyższego szczytu pasma- Glinianki (336 m). Dokumentujemy fakt zdobycia szczytu, który zaliczany jest do Korony Gór Świętokrzyskich.

swietokrzyskie02 (194 kB)
Na szczycie Glinianek

Dalsza trasa prowadzi nas cały czas lasem wśród świeżej zieleni, śpiewu ptaków aż do rzeki Hutki stanowiącej granicę między Grzywami Korzeczkowskimi a Grząbami Bolmińskimi. Aby przejść w Grząby Bolmińskie szlakiem, najpierw pokonujemy drogę krajową nr 762 pod mostem wzdłuż rzeki Hutki natomiast żeby przekroczyć rzekę idziemy wzdłuż drogi 400 m do ścieżki rowerowej przy drodze a następnie 400 m ścieżką rowerową wracamy na most i dostajemy się na drugą stronę rzeki. Tam w miejscu biwakowym robimy przerwę na odpoczynek i posiłek. Z nowymi siłami ruszamy w dalsza drogę.

swietokrzyskie03 (175 kB)
Na szlaku przez Grząby Bolmińskie

W odróżnieniu od Grzyw Korzeczkowskich szlak przez Grząby Bolmińskie prowadzi odkrytym terenem wzdłuż jałowców, tarniny i mnóstwa wiosennych kwiatów. Uroku dodają widoki na pobliskie wzniesienia i miejscowości. W takiej scenerii docieramy do szczytu Grząby Bolmińskie, krótka przerwa na zdjęcia i dalej ruszamy w drogę.

swietokrzyskie04 (176 kB)
Na szczycie Grząbów Bolmińskich

Opuszczamy urocze Grząby Bolmińskie i dalej przez łąki pełne kwiatów mając przed sobą w oddali Górę Miedziankę, docieramy do wsi Miedzianka. Stąd krótkie podejście i osiągamy szczyt Miedzianki.

swietokrzyskie05 (109 kB)
Na szczycie Miedzianki

Wykonujemy zdjęcia, podziwiamy panoramy widokowe 360 stopni, a szczególnie zachwycają wiosenne kwiaty, ich ilość i różnorodność. Ze szczytu ścieżką schodzimy do Izby Górnictwa Kruszcowego w Miedziance. Zwiedzamy muzeum i tym samym kończymy część turystyczną naszej wycieczki. Z Miedzianki autobusem udajemy się do Chęcin na parking pod Zamkiem.

swietokrzyskie06 (96 kB)
Na Zamku Królewskim

Zwiedzamy Zamek Królewski, z wieży widokowej jeszcze raz przyglądamy się trasie, którą pokonaliśmy dzisiejszego dnia. Wykonujemy zdjęcia pamiątkowe. Kończymy kolejne spotkanie z Górami Świętokrzyskimi, które były dla nas szczególnie łaskawe, ofiarując nam przepiękną słoneczną pogodę.
Podziękowania składam wszystkim uczestnikom wycieczki za zdyscyplinowanie i miłą atmosferę podczas całej wycieczki.

27.05.2023 Janusz Pustułka

Linia

Góry Świętokrzyskie

Grzywy Korzeczkowskie, Grząby Bolmińskie, Miedzianka

27.05.2023

PROGRAM

27.05.2023 r. – (sobota)

GRZYWY KORZECZKOWSKIE

Pasmo Gór Świętokrzyskich, zbudowane z wapieni jurajskich, pokryte lasem mieszanym ze stanowiskami roślinności śródziemnomorskiej. Pasmo ciągnie się na długości blisko 5 km z północnego zachodu na południowy wschód, ok. 3-3,5 km na południowy zachód od Chęcin.

swietokrzyskie07 (174 kB)
Na szlaku żółtym na Gliniankę

Jego szerokość nie przekracza 1,2 km. Leży w widłach Białej i Czarnej Nidy, które zbiegają się ok. 4,5 km na południe od niego. Po stronie zachodniej pasmo ogranicza przełomowa dolina rzeczki Hutki, natomiast po stronie wschodniej sięga ono prawie po Podzamcze Chęcińskie. Po północnej stronie pasma leży wieś Korzecko, od strony południowej wzdłuż podnóży Grzyw ciągną się zabudowania wsi Mosty. Główne szczyty : Chrostynia (284 m n.p.m.), Grzywy (333 m n.p.m.), Glinianki (336 m n.p.m.), Moskozala (307 m n.p.m.). Szczyt Glinianki zaliczany jest do Korony Gór Świętokrzyskich. Wzdłuż ok. 2/3 długości pasma przebiega żółty szlak turystyczny od stacji PKP Wierna Rzeka do Chęcin.

GRZĄBY BOLMIŃSKIE

Pasmo Gór Świętokrzyskich, zbudowane ze skał kredowych i jurajskich. Ciągnie się na długość ok. 5 km. Od zachodu ograniczone przełomem Łosośnej, a od wschodu przełomem Hutki. W północno - zachodniej części pasma utworzono Rezerwat Milechowy częściowo obejmujący zalesione wzniesienia: Górę Bolmińską (313 m.), Górę Brodową (326 m.) i najwyższą w paśmie Górę Milechowską (335 m). Na terenie rezerwatu znajduje się kilka niewielkich jaskiń, m.in. jaskinia Piekło. Przez pasmo przebiega żółty szlak turystyczny od stacji PKP Wierna Rzeka do Chęcin. Szlak między innymi prowadzi przez szczyty Jedlnica(304 m.) i Grząby Bolmińskie (330 m.).

swietokrzyskie08 (154 kB)
Szczyt Grząby Bolmińskie(330m.)

Szczyt Grząby Bolmińskie, nazwa taka jak całego pasma, zaliczany jest do Korony Gór Świętokrzyskich.

REZERWAT „GÓRA MIEDZIANKA”

Góra Miedzianka to charakterystyczne, widoczne z daleka wzniesienie o wysokości 356 m. Od XIV wieku wydobywano na Miedziance rudy zawierające ok. 50% miedzi. Rezerwat o powierzchni 25 hektarów, utworzony w 1958 roku. Cel ochrony: „Zachowanie, ze względów naukowych i dydaktycznych, obszaru o wyjątkowych walorach krajobrazowych, obejmującego najwyższe wzniesienie w Górach Chęcińskich, na którym znajduje się jedyne w Polsce stanowisko rzadko spotykanych minerałów, zwierząt i roślin oraz w celu zachowania istniejących na tym obszarze śladów dawnych prac górniczych, mających duże znaczenie dla historii kultury materialnej”.

swietokrzyskie09 (129 kB)
Góra Miedzianka(356m)

W kopalniach Miedzianki wydobywano chalkopiryt, malachit, azuryt, a także odkryte przez J. Morozewicza: miedziankit, staszicyt i lubeckit. Rudy miedzi przetapiane były między innymi w hucie w pobliskim Polichnie. Pozostałością eksploatacji górniczej są szyby i sztolnie. Na Miedziance znajduje się kilka jaskiń i schronisk skalnych, niektóre o znacznych długościach, na przykład jaskinia w sztolni Zofia o długości 279 metrów. Na zboczach Miedzianki występują leje i kieszenie krasowe. Roślinność stanowią krzewy tarniny, dzikiej róży, berberysu i jałowca. Wierzchołek wzniesienia to doskonały punkt widokowy na okolicę nazywany „Giewontem Gór Świętokrzyskich”. Góra Miedzianka zaliczana jest do Korony Gór Świętokrzyskich. W miejscowości Miedzianka u podnóża góry znajduje się Muzealna Izba Górnictwa Kruszcowego. Przez Rezerwat „ Góra Miedzianka”; prowadzi żółty szlak im. Juliusz Brauna z Wiernej Rzeki do Chęcin.

Czwartym szczytem na którym będziemy podczas naszej wycieczki to Góra Zamkowa. Jest to najwyższe wzniesienie Pasma Chęcińskiego w Górach Świętokrzyskich. Wznosi się na wysokość 360 metrów n.p.m. Góra zaliczana jest do Korony Gór Świętokrzyskich. Na jej szczycie znajdują się ruiny średniowiecznego Zamku Królewskiego.

Linia

Zamkowa – Grzywy Korzeczkowskie – Jedlnica – Grząby Bolmińskie - Miedzianka - 27.05.2023

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
27.05.2023 Zamkowa – Grzywy Korzeczkowskie Ł.03 5 Tak
27.05.2023 Grzywy Korzeczkowskie – Jedlnica Ł.03 3 Tak
27.05.2023 Jedlnica – Grząby Bolmińskie Ł.03 4 Tak
27.05.2023 Grząby Bolmińskie – Miedzianka Ł.03 4 Tak
RAZEM 16  

Relacja fotograficzna - Janusz Pustulka
Relacja fotograficzna - Michał Wójtowicz
Relacja fotograficzna - Zenon Bryndal
Linia

copyright