kontur (2 kB)

Ponidzie 3 - spływ kajakowy
11.06.2022 r.

Linia
Kierownik wycieczki: Janusz PUSTUŁKA
Linia

Program:

ponidzie (86 kB) Linia

PONIDZIE III

11 czerwca 2022 r.

ponidzie01 (103 kB)
Nida i jej atrakcje

To już trzecie spotkanie z PONIDZIEM. Tym razem, po 2 letniej przerwie, 11 czerwca w sobotę wyruszamy z Krakowa –Nowej Huty do Krzyżanowic. Tak jak w poprzednich wyjazdach pierwszym etapem jest spływ kajakami po rzece Nidzie. Zaplanowaliśmy popłynąć z Krzyżanowic do Nieprowic ok. 10 km. Po otrzymaniu fachowego instruktarzu na temat obsługi kajaków i zasad bezpieczeństwa od Pana Marka nastąpiło „wodowanie kajaków”. Szczególny dreszczyk emocji udzielił się koleżankom i kolegom, którzy pierwszy raz uczestniczyli w wodnych imprezach. Wodowanie zakończyło się pełnym sukcesem i wszyscy uczestnicy w 15 kajakach rozpoczęli nową przygodę z uroczą Nidą.

ponidzie02 (122 kB)
Gotowi do wodowania

Przy pięknej, słonecznej pogodzie przez prawie 3 godziny podziwialiśmy piękną rzekę Nidę. Meandry, zakola, pozostałości suchych drzew, konarów na rzece dodawały atrakcji przy ich omijaniu. Łachy piasku na zakolach kusiły na postój i krótkie plażowanie, jednak napięty program nie pozwalał na to. Przybrzeżne zarośla, trzciny obfitowały w różnorodne ptactwo, których odgłosy przez całą drogę umilały nam czas. Dowartościowani obrazem nieskażonej natury Nidy kończymy spływ w Nieprowicach. Wyciągamy kajaki na brzeg, zdejmujemy kapoki, jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie i żegnamy uroczą Nidę.

ponidzie03 (131 kB)
Żegnamy Nidę w Nieprowicach

Z Nieprowic wracamy do Krzyżanowic do ogrodu Pana Marka na odpoczynek i zasłużony posiłek – kiełbaskę z grilla. W międzyczasie najmłodszym uczestnikom zostają wręczone zdobyte przez nich odznaki GOT: Laurce brązowa i srebrna „W góry”, Adasiowi – odznakę PTTK , Ritce małą brązową odznakę GOT, Brunowi małą srebrną odznakę GOT, Ninie małą brązową odznakę GOT. Wszyscy najmłodsi uczestnicy za dzielne pokonanie spływu otrzymali symboliczne upominki i gratulacje a szczególnie najmłodsza 7-letnia Laurka.

ponidzie04 (96 kB)
Najmłodsza uczestniczka

Dziękujemy za gościnę Panu Markowi i udajemy się do Młodzaw Małych do Ogrodu na Rozstajach. Po zakupie biletów sam gospodarz oprowadza nas po swoim ogrodzie. Podaje nam nazwy najciekawszych kwiatów, krzewów, drzew i innych roślin. Szczególnego uroku dodają oczka wodne z wodną roślinnością i z owadami, żabkami, złotymi rybkami. Kaskadowe wodospady spływające z najwyższych tarasów ogrodu dowodzą o wysokim kunszcie sztuki ich twórcy. Na uwagę zasługuje różnorodność i ilość różnego rodzaju ptactwa, począwszy od papużek, bażantów a na pawiach kończąc.

ponidzie05 (194 kB)
W Ogrodzie na Rozstajach

Trudno opisać piękno tego ogrodu, ilość kwitnących kwiatów ich różnokolorowe barwy i zapachy, różne odcienie zieleni krzewów, bylin, traw i drzew. A spacerujące bażanty sprawiają wrażenie innego, szczęśliwego świata. Ale co piękne, szybko się kończy .Dziękujemy gospodarzom za zwiedzanie, żegnamy się i wracamy do rzeczywistości.

Z Młodzaw Małych udajemy się do Jędrzejowa gdzie umówieni jesteśmy z jednym z zakonników na zwiedzanie Opactwa Cystersów. Po przywitaniu na wstępie otrzymujemy krótki rys historyczny Zakonu Cystersów a następnie najstarszego w Polsce klasztoru w Jędrzejowie. Po czym udajemy się do kościoła, zwiedzamy wnętrze wraz z kaplicami. Dłużej zatrzymujemy się w kaplicy błogosławionego Wincentego Kadłubka, w której znajdują się jego relikwie. Przez krużganki docieramy do najstarszej części fragmentów romańskiego kościoła.

ponidzie06 (156 kB)
Kościół zakonu Cystersów w Jędrzejowie

Zwiedzanie kończymy oglądając zewnętrzne elewacje kościoła ,kaplic i zabudowań klasztoru.
Opuszczamy Jędrzejów udając się do Krakowa. Po drodze krótki postój w Moczydłach na stacji benzynowej na kawę, posiłek dla zgłodniałych. Bez przeszkód docieramy do Krakowa tym samym kończąc kolejne spotkanie z PONIDZIEM.
Dziękuję wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony czas i miłą atmosferę podczas całej wycieczki.

11.06.2022 Janusz Pustułka

Linia

PROGRAM

11.06.2022 r. – (sobota)
Ponidzie

„Piękny jest kraj cały, który przepasała wstęgą swoją Nida rwąca się do Wisły, jak córka w objęcia matki…” – tak urokami krainy zwanej Ponidziem zachwycał się Adolf Dygasiński.

ponidzie07 (107 kB)
Rzeka Nida

Ponidzie to obszar niemal całkowicie leżący na terenie Niecki Nidziańskiej. To kraina, słynąca z największych w Europie złóż gipsu, rezerwatów z unikalną roślinnością stepową, kolorowych lasów, przydrożnych figur i kapliczek, zabytków oraz słynących w świecie źródeł siarczano-słonych wód mineralnych. Swoim obszarem obejmuje m.in. miejscowości: Jędrzejów, Pińczów, Busko-Zdrój, Wiślica i Nowy Korczyn, obfitujące w wiele atrakcji. Charakterystycznym elementem krajobrazu Ponidzia jest dolina rzeki Nidy z licznymi meandrami i starorzeczami, stanowiąca istotny korytarz ekologiczny oraz ostoję ptactwa wodno-błotnego. Ponidzie to nie tylko doskonałe miejsce do aktywnego wypoczynku dla miłośników wycieczek pieszych, rowerowych, kajakarzy, jeźdźców, a nawet lotniarzy, ale przede wszystkim miejsce, do którego turyści przybywają po wypoczynek i zdrowie.

Ogród na Rozstajach w Młodzawach Małych

Ogród na Rozstajach mieści się w Młodzawach Małych na Ponidziu niedaleko Pińczowa. Jest to królestwo Państwa Zofii i Tadeusza Kurczyna, które tworzą od 1993 roku. Ogród na Rozstajach - jedyny w województwie świętokrzyskim prywatny ogród botaniczno - ornitologiczny udostępniony dla turystów.

ponidzie08 (153 kB)
Uroki Ogrodu na Rozstajach
Opactwo Cystersów w Jędrzejowie

W latach 1140- 1149 w Jędrzejowie zostało założone Opactwo Cysterskie przez Jana Gryfita, arcybiskupa gnieźnieńskiego, który sprowadził zakonników z Morimond w Burgundii. Był to pierwszy na ówczesnych ziemiach polskich klasztor cysterski. Zlokalizowane przy drodze wylotowej w kierunku Katowic Opactwo składa się z trójnawowej bazyliki z transeptem oraz zabudowań klasztornych, z których do dziś dnia zachowały się gruntownie przebudowane dwa skrzydła klasztorne z gotyckimi krużgankami.

ponidzie09 (101 kB)
Bazylika klasztorna

Zarówno pierwotny kościół, jak i zabudowania klasztorne tego opactwa zbudowane były w stylu romańskim.
Do bryły kościoła w XVIII w. dobudowano 2 kaplice i dwuwieżową fasadę wschodnią w stylu barokowym.
Wnętrze kościoła posiada dziś wystrój barokowy. W jednej z kaplic znajduje się ołtarz grobowy bł. Wincentego Kadłubka z posrebrzaną trumną oraz jego świętymi relikwiami. Bł. Wincenty Kadłubek przebywał w klasztorze w latach 1218- 1223 (w 1218 r. jako pierwszy Polak wstąpił do cystersów w Jędrzejowie, tutaj też zmarł, beatyfikowany w 1764 r.). Pod koniec XV w. znajdowały się w kościele liczne cenne dzieła mistyki rzeźbiarskiej oraz malarstwa, niektóre autor-stwa Wita Stwosza. Opactwo cystersów zostało zlikwidowane w 1817 r. Po II wojnie światowej cystersi wrócili do opactwa w Jędrzejowie, które od 1989 r. pełni funkcję archiopactwa. Jest to główne centrum kultu bł. Wintencego Kadłubka.

Linia
Relacja fotograficzna - Jola i Janusz Pustułka
Relacja fotograficzna - Rita Górecka
Linia

copyright