kontur (2 kB)

Beskid Wyspowy
27.07.2019 r.

Linia
Kierownik wycieczki: Janusz PUSTUŁKA
Linia

Beskid Wyspowy – Pasmo Łopienia
27 lipca 2019

wyspowy01 (87 kB)
Widok z Łopienia na Ćwilin, Śnieżnicę i Lubomir

W ramach wcześniej przyjętego programu „Poznajemy Beskid Wyspowy” w tym roku wybraliśmy Pasmo Łopienia i zabytki Gminy Jodłownik. Autobusem Z Krakowa najpierw Zakopianką a następnie przez Mszanę Dolną, Gruszowiec, Jurków docieramy na Przełęcz Edwarda Rydza Śmigłego(Chyszówki). Przełęcz jest miejscem upamiętnienia walk o niepodległość Ojczyzny w latach 1914, 1939-1944 prowadzonych przez I Brygadę Legionów Józefa Piłsudzkiego, Żołnierzy Wojny Obronnej 1939 i I Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej. Co roku 11 listopada o godzinie dwunastej na przełęczy odbywają się uroczystości patriotyczne z okazji odzyskania niepodległości.

wyspowy02 (148 kB)
Przełęcz Edwarda Rydza Śmigłego

Po obejrzeniu tego szczególnego miejsca oraz pięknej panoramy na Mogielicę rozpoczynamy szlakiem zielonym naszą przygodę z Łopieniem. Stromym podejściem docieramy na szczyt główny na Polanę Jaworze. Zaplanowany postój wykorzystujemy na pieczenie kiełbasek odpoczynek, zbieranie borówek, wykonywanie zdjęć.

wyspowy03 (124 kB)
Na Łopieniu

Była to też okazja do złożenia życzeń imieninowych 2 Annom i Anicie uczestniczkom naszej wycieczki a najmłodszemu uczestnikowi wycieczki Brunciowi do wręczenia Popularnej Odznaki GOT.

wyspowy04 (99 kB)
Bruno z popularną GOT

Pobyt na szczycie kończymy na niewielkiej polance Widny Zrąbek, skąd podziwiamy piękne widoki na Beskid Wyspowy, Gorce i Tatry. Wykonujemy pamiątkowe zdjęcia, dokonujemy wpisu do książki pamiątkowej znajdującej się przy krzyżu upamiętniającym Papieża Jana Pawła II i szlakiem czarnym udajemy się w dalszą wędrówkę.

wyspowy05 (141 kB)
Chata KŁ „Hubert”

Przez malownicze polany docieramy do Chatki Koła Łowieckiego „Hubert”, robimy krótki odpoczynek a następnie przez Łopień Środkowy omijając Łopień Wschodni schodzimy do Tymbarku. Tam na stacji benzynowej czekał na nas autobus. Z Tymbarku przez Zawadkę, Wilkowisko jedziemy do Jodłownika.

wyspowy06 (86 kB)
Zabytkowy kościół z XVI w. W Jodłowniku

Zwiedzamy zabytkowy kościół z XVI w. p/w Narodzenia NMP wybudowany z fundacji Przecława Niewiarowskiego a znajdujący się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Ostatnim punktem naszej wycieczki to Szczyrzyc, dokąd udajemy się z Jodłownika, po drodze podziwiając malownicze widoki na Pasmo Łopienia, na Kostrzę i Ciecień.
Z umówionym wcześniej bratem cystersem zwiedzamy muzeum przyklasztorne z cennym zabytkiem–kopią mapy świata z XIII w. oraz kościół p/w NMP Wniebowziętej i św. Stanisława Biskupa z cudownym obrazem Matki Boskiej Szczyrzyckiej.

wyspowy07 (91 kB)
Kościół w Szczyrzycu z cudownym obrazem Matki Boskiej

Na zakończenie wycieczki degustacja cysterskiego, regionalnego piwa w przyklasztornej restauracji, posiłek, kawa i czas na powrót do Krakowa. Tym razem Beskid Wyspowy był dla nas przyjazny, oszczędzając nam spotkania z burzami, pomimo niesprzyjających prognoz pogody.

Janusz Pustułka

Linia

Beskid Wyspowy – Pasmo Łopienia

PROGRAM

ŁOPIEŃ (961 m)

Łopień kulminacja Beskidu Wyspowego ma rozległy i długi grzbiet przebiegający z południowego zachodu na północny wschód. W grzbiecie tym wyróżnia się trzy mało wybitne szczyty: zachodni (Łopień 961 m), środkowy (Łopień Środkowy, ok. 855 m ) i wschodni (Łopień Wschodni 805 m). Masyw Łopienia opływają dwie rzeki: Łososina i jej dopływ potok Chyszówka, oraz Słopniczanka i jej dopływ Czarna Rzeka.
Najwyższy wierzchołek masywu Łopienia opada w południowo-wschodnim kierunku do wybitnej Przełęczy Rydza-Śmigłego (700 m), poprzez którą łączy się z masywem Mogielicy.

wyspowy08 (212 kB)
Kapliczka na Polanie Jaworze

Łopień jest niemal całkowicie porośnięty lasem. Dawniej jednak cały jego grzbiet od wierzchołka zachodniego po wschodni był jedną, ogromną halą, na której tętniło życie pasterskie. Stały na niej szałasy, po których obecnie nie ma już śladu. Po hali tej na grzbiecie zostały jeszcze cztery polany: Cechówka, Jaworze, Myconiówka i Zawadówka, z których roztaczają się panoramy widokowe. Najlepszy widok roztacza się z największej polany Jaworze i z niewielkiej polanki Widny Zrąbek po jej południowej stronie. Łopień zbudowany jest z fliszu karpackiego. W jego masywie występują typowe dla Beskidów osuwiska, a także niewielkie wychodnie. Duże osuwisko, zwane Czartoryskiem znajduje się na północno-zachodnim stoku, na wysokości około 770 m n.p.m., tuż powyżej szlaku rowerowego. Niewielka wychodnia znajduje się na punkcie widokowym Widny Zrąbek na niewielkim wyrębie po zachodniej stronie polany Jaworze. Łopień posiada największą wśród gór Beskidu Wyspowego ilość jaskiń i schronów, głównie pochodzenia osuwiskowego. Na północnych stokach Łopienia jest ich kilkanaście, wśród nich Jaskinia Zbójecka z labiryntem ciasnych korytarzy o długości około 433 m. Jest to największa jaskinia Beskidu Wyspowego i jedno z największych w Polsce stanowisk nietoperza podkowca małego. Jest prawnie chronionym pomnikiem przyrody. W lasach Łopienia znajdują się dobrze zachowane drzewostany jodłowe, a niektóre z jodeł osiągają wysokość do 50 m. Na grzbiecie Łopienia Środkowego, po zachodniej stronie polany Cechówka znajduje się unikatowe torfowisko zwane "Bagnami Łopieńskimi". Powstało ono na dnie dawnego rowu grzbietowego. Wraz z jaskiniami włączone zostało w obszar chroniony Natura 2000 pod nazwą Uroczysko Łopień. Z Łopieniem związane są liczne legendy i ludowe opowieści. Według jednej z nich wielkolud Łopień był małżonkiem Mogielicy. Inna legenda tłumaczy jego dawną nazwę Złotopień. Według tej legendy w dawnych czasach na Łopieniu, a szczególnie pagórku Ostrys, zbierał kamienie "nibydziad” i wytapiał z nich złoto. Zdarza się, że i dzisiaj jeszcze krowa lub owca czasami kopytem odgrzebie bryłkę złota. Jeszcze obecnie niektórzy ludzie twierdzą, że Łopień ma podziemne połączenie jaskiniami z Mogielicą i koza wpuszczona do jednej z jaskini Łopienia wyszła na Mogielicy.

Linia

Chyszówki – Łopień - Tymbark - 27.07.2019

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
27.07.2019 Chyszówki – Łopień BZ.06 6 Tak
27.07.2019 Łopień – Tymbark BZ.06 6 Tak
RAZEM 12  

Linia
Relacja fotograficzna - Jola i Janusz Pustulka
Relacja fotograficzna - Michał Wójtowicz
Linia

copyright