kontur (2 kB)

Pasmo Glichowca
22.04.2017

rozpoczęcie sezonu turystycznego Koła

Linia
Kierownik wycieczki: Janusz PUSTUŁKA
Linia pasmo-glichowca01 (61 kB)
Grodzisko i Ciecień widok z Glichowca

Na rozpoczęcie sezonu turystycznego Koła wybraliśmy Pasmo Glichowca. Sobota poświąteczna wydawała się być najlepszym terminem, bo to już po Świętach był czas na odpoczynek a druga połowa kwietnia z reguły gwarantowała pełnię wiosny i ciepełko. Tymczasem wszystko wzięło w łeb. Powróciła zima z opadami śniegu deszczu, wiatrem i temperaturą nie przekraczającą +3 stopnie Celsjusza w dzień. Nie przestraszyło to jednak naszych dzielnych turystów, którzy w liczbie 39 osób (w tym dziewięcioro dzieci z najmłodszym 4 letnim Brunkiem,6 letnimi Pawłem i Wiktorem, 7 letnimi Zuzią i Gabrysią oraz troszkę starszymi Karoliną, Pauliną, Wiktorem i Filipem), wybrali się na wiosenno¬- zimową turystyczną przygodę.

pasmo-glichowca02 (124 kB)
Na Trupielcu

Wędrówkę rozpoczęliśmy z Trzemeśni idąc szlakiem niebieskim na Trupielec, gdzie na szczycie wykonujemy pamiątkowe zdjęcie a następnie schodzimy na przełęcz. Tam czeka na nas już rozpalone przez Zdzisia i Rysia ognisko. Grzejemy się przy ognisku jednocześnie piekąc kiełbaski.

pasmo-glichowca03 (153 kB)
Ognisko pod Trupielcem

Padający deszcz skraca nasz postój, gasimy ogień i kontynuujemy naszą trasę szlakiem niebieskim. Zdobywamy kolejny szczyt Ostrysz a następnie najwyższy szczyt pasma - Glichowiec.

pasmo-glichowca04 (128 kB)
Na Ostryszu

Pogoda poprawia się, deszcz przestaje padać i nieśmiało przez chmury przedziera się słońce. Z przysiółka Sarnulki do Czasławia Wżary, gdzie czekał na nas autokar, idziemy mając przed sobą piękne widoki na Grodzisko, Ciecień, Lubomir i Kamiennik. Przejeżdżamy autokarem do Dobczyc, robimy godzinną przerwę na kawę, posiłek czy małe piwko i o 15.00 meldujemy się na zamku. Z przewodnikami zwiedzamy zamek i skansen w dwóch grupach.

pasmo-glichowca05 (69 kB)
Panorama z platformy widokowej zamku

Na koniec jeszcze kilka pamiątkowych zdjęć z platformy widokowej zamku i udajemy się do autokaru. Przez Wieliczkę wracamy do Krakowa przy słonecznej już pogodzie, mimo wszystko zadowoleni z inauguracji wiosenno- zimowego sezonu turystycznego.

24.04.2017 Janusz Pustułka

Linia

PROGRAM

Pasmo Glichowca

Pasmo Glichowca, nazywane również Pasmem Ostrysza lub Pasmem Trupielca – pasmo wzniesień na południe od Zbiornika Dobczyckiego. Według Jerzego Kondrackiego pasmo to znajduje się na obszarze Pogórza Wiśnickiego. Od sąsiedniego Beskidu Wyspowego oddziela go Zasańska Przełęcz oraz spływające spod niej w przeciwnych kierunkach potoki Zasanka i Czerwin. Pasmo Glichowca ma mniej więcej równoleżnikowy, ale kręty przebieg i ciągnie się od doliny Trzemeśnianki do doliny Krzyworzeki. W kierunku od zachodu na wschód wyróżniają się w nim 3 wierzchołki: Trupielec (476 m), Ostrysz (507 m), Glichowiec (527 m). Względna wysokość tych wierzchołków nad dnem otaczających je dolin wynosi 100-170 m. Grzbiet i górna część stoków są w większości zalesione. Grzbietem Pasma Glichowca prowadzi szlak turystyczny.

glichowiec01 (66 kB)
Pasmo Glichowca

Długość pasma wynosi około 12 km, szerokość 10 km. Przecięte jest dolinami potoków Olszanica i Brzezówka. Z zbudowane jest z płasko zalegających piaskowców istebniańskich płaszczowiny śląskiej. Istnieje kilka ostańców skalnych, zwanych Diabelskimi Kamieniami. Na mapie zaznaczone są dwa: Skałki w Drogini i Diabelski Kamień w Brzezowej.
W Paśmie Glichowca występują pochodzące z okresów wczesnosłowiańskich kurhany ciałopalne.

glichowiec02 (69 kB)

W czasie II wojny światowej w Paśmie Glichowca działały silne oddziały partyzanckie AK. Na przysiółku Sarnulki pod Glichowcem miał swoją siedzibę sztab oddziału Wincentego Horodyńskiego "Kościesza", a na Zasańskiej Przełęczy partyzanci organizowali udane zasadzki na niemieckie oddziały.

Zamek królewski w Dobczycach

Zamek królewski w Dobczycach – położony na skalistym wzgórzu nad Rabą, a ściślej nad Jeziorem Dobczyckim, powstałym ze spiętrzenia wód Raby. Zapora jeziora wsparta jest o wzgórze zamkowe. Prawdopodobnie już na początku XIV wieku istniała tutaj ukształtowana warownia. Po raz pierwszy źródła pisane wspominają o zamku w 1362 r., jednak już wcześniej miejsce to było ufortyfikowane, ponieważ w 1311 r., podczas trwającego w Krakowie buntu wójta Alberta, król Władysław I Łokietek właśnie w Dobczycach wydał dokument pozbawiający dóbr zbuntowanych mieszczan krakowskich. W kolejnych wiekach zamek doczekał się gruntownej przebudowy. Składał się z zamku górnego i dolnego.

W czasach Kazimierza Wielkiego mury miały od 5 do 9 metrów grubości, a zamek był silnie ufortyfikowaną twierdzą. W 1398 roku zamek był miejscem pobytu króla Władysława Jagiełły i jego żony Jadwigi. W 1467 r. zamek opanowali "Bracia Żebracy", czyli niepłatni polscy żołnierze, których z zamku wyrzuciły wojska starosty krakowskiego Mikołaja Pieniążka i następnie zdobyły ich ufortyfikowaną siedzibę na Górze Wapiennej, nazwanej po tym wydarzeniu „Trupielec". Na zamku Jan Długosz nauczał dzieci Kazimierza Jagiellończyka - królewiczów Zygmunta, Aleksandra, Władysława, Fryderyka, Jana i Kazimierza. W 1473 r. przez kilka miesięcy przebywał tu królewicz Kazimierz po powrocie z nieudanej wyprawy po koronę węgierską.

glichowiec03 (88 kB)
Zamek w Dobczycach

Ród Lubomirskich, który władał zamkiem od 1585 roku, przebudował gotycką twierdzę na renesansową rezydencję w latach 1593-1594. Założono wtedy zegar na wieży, wzniesiono kaplicę w miejscu bramy z XIII w. i wybudowano fontannę. W 1611 r. odbyło się tu wesele córki Sebastiana Lubomirskiego, Barbary z Janem Zebrzydowskim, na które przybył biskup krakowski Piotr Tylicki. W 1620 r. zamek miał 70 pomieszczeń i 3 wieże.

Zamek nie ucierpiał w trakcie pierwszego potopu szwedzkiego. W 1660 r. starosta Michał Jordan wzmocnił mury warowni, jednak podczas drugiej inwazji Szwedów w 1702 roku zamek został zniszczony i odtąd zaczął podupadać. W XIX w. zaczęto go stopniowo rozbierać. Dopiero po 1901 roku przeprowadzono tutaj pierwsze prace zabezpieczające. W 1960 roku za sprawą nauczyciela Władysława Kowalskiego (późniejszego kustosza) rozpoczęto na wzgórzu zamkowym prace wykopaliskowe. Po wielu latach prac odrestaurowano i odbudowano część zamku. Powstało tutaj muzeum PTTK. Atrakcją wzgórza zamkowego jest punkt widokowy na Pogórze i Beskidy.

Linia

PUNKTY do GOT

Trzemeśnia - Trupielec - Ostrysz - Czasław Wżary - 22.04.2017

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
22.04.2017 Trzemeśnia – Trupielec BZ.10 5 Tak
22.04.2017 Trupielec – Ostrysz BZ.10 3 Tak
22.04.2017 Ostrysz – Czasław Wżary BZ.10 3 Tak
RAZEM 11  

Linia
Relacja fotograficzna - Janusz Pustułka
Relacja fotograficzna - Ryszard Wścisło
Linia

copyright