kontur (2 kB)

Góry Świętokrzyskie

1 etap szlaku E. Padechowicza

27.05.2017 r.

Linia
Kierownik wycieczki: Janusz Pustułka
Linia szlak-padechowicza01 (81 kB)
Chęciny widok z zamku

W sobotę 27 maja Koło PTTK Stalowni rozpoczęło realizację nowego projektu: „Przejście szlaku im. E. Padechowicza” z Chęcin do Łagowa. Pierwszy odcinek szlaku, liczący 19 km z Chęcin do Słowika, zaczynamy od zwiedzania zamku w Chęcinach.

szlak-padechowicza02 (103 kB)
Na zamku

Przewodnik Pan Paweł ze Świętokrzyskiego Oddziału PTTK w bardzo interesujący sposób przedstawił historię zamku i jego osobliwości. Zwiedzanie zamku zakończył wystrzał z rusznicy wykonany przez kol. Staszka, efektem czego był duży huk i dużo dymu.
Zgodnie z projektem wędrówkę rozpoczynamy z Chęcin szlakiem niebieskim kierując się w Pasmo Zelejowskie. W celu obejrzenia nieczynnych kamieniołomów w rezerwacie przyrody „Góra Zelejowa” robimy odstępstwo od niebieskiego szlaku idąc szlakiem czerwonym a następnie przez szczyt Zelejowej ścieżką dydaktyczną czarną do szlaku niebieskiego.

szlak-padechowicza03 (128 kB)
W kamieniołomie

W rezerwacie podziwiamy osobliwości przyrodnicze związane z „ Różanką Zelejowską”, podziwiamy bogactwo kwiatów na grani Zelejowej i piękne widoki z zamkiem w Chęcinach włącznie. Po dotarciu do szlaku niebieskiego, w miejscu biwakowym z wiatą, robimy przerwę na śniadanie i pieczenie kiełbasek. Dalsza trasa prowadzi do rezerwatu „Góra Żakowa” i do Jaskini Piekło.

szlak-padechowicza04 (157 kB)
Jaskinia Piekło

Zatrzymujemy się przy jaskini, dokonujemy jej eksploracji, wykonujemy zdjęcia pamiątkowe i wyruszamy w dalszą drogę. Opuszczamy Pasmo Zelejowskie, które szczególnie zapamiętamy z powodu tabunu komarów nie mających litości i gryzących nas gdzie popadnie. Docieramy do pomnika partyzantów w Szewcach i tam robimy krótki odpoczynek. Szlak niebieski prowadzi nas dalej w Pasmo Zgórskie.

szlak-padechowicza05 (183 kB)
Najwyższy szczyt Pasma Zgórskiego „Patrol” – zdobyty

Osiągamy najwyższy szczyt pasma Patrol, wykonujemy pamiątkowe zdjęcia, po czym schodzimy nad rzekę Bobrzę, stanowiącą granicę miedzy Pasmem Zgórskim a Pasmem Posłowickim. Naszą wędrówkę kończymy w Słowiku- przedmieściu Kielc, zamykajac tym samym pierwszy etap szlaku E. Padechowicza.
Na duże uznanie zasługuje dzielne przejście trasy przez 6 letniego Pawła i 7 letnią Gabrysię oraz Karolinkę i Paulinkę- troszkę starsze.

szlak-padechowicza06 (182 kB)
Paweł, Gabrysia, Karolinka, Paulinka na szlaku

Ponadto wspomnieć należy, że podczas wycieczki wręczone zostały koleżance Ewie „ wychodzone” i zdobyte odznaki: Mała Srebrna GOT i Turysta Przyrodnik.

24.05.2017 Janusz Pustułka

Linia

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE

I odcinek Szlaku im. E. Padechowicza
PASMO ZELEJOWSKIE, PASMO ZGÓRSKIE
27 maja 2017

PROGRAM

27.05.2017 r. – (sobota)

Zamek w Chęcinach

Zamek w Chęcinach to zamek królewski. Historia jego powstania przypada na przełom XIII i XIV wieku. Od lat zamek jest symbolem Chęcin i jednym z najciekawszych miejsc województwa świętokrzyskiego. Z wieży widokowej można podziwiać wspaniałe widoki na Góry Świętokrzyskie. Zamek Chęciński został wzniesiony pod koniec XIII wieku. Za czasów panowania Władysława Łokietka na zamku odbywały się zjazdy rycerstwa oraz zapadały ważne decyzje państwowe. Z zamku w Chęcinach wyruszono pod Płowce. Po śmierci Łokietka, Kazimierz Wielki rozbudował zamek, czyniąc go potężną twierdzą oraz ośrodkiem administracyjnym. Gród Chęciński pełnił też rolę rezydencji i więzienia stanu. Na zamku mieszkała żona Kazimierza Adelajda, rezydowała córka Łokietka Elżbieta, żona Jagiełły z synem Władysławem (późniejszym Warneńczykiem) i królowa Bona. W lochach zamkowych więzieni byli między innymi: Andrzej - przyrodni brat Władysława Jagiełły, wódz krzyżacki Michał Kuchmeister oraz jeńcy krzyżaccy wzięci do niewoli pod Grunwaldem. Za panowania Łokietka w Chęcińskim zamku przechowywano skarbiec koronny. W zamku gromadziła swoje skarby również królowa Bona. W 1607 r. zamek został spalony przez rokoszan Zebrzydowskiego. Następnie zamek został odbudowany przez starostę Branickiego. W 1655 r. zamek w Chęcinach został podstępem zdobyty przez Szwedów, a w dwa lata później splądrowany przez wojska Rakoczego. Ponowne próby odbudowy zamku zniweczył kolejny najazd Szwedzki w 1707 roku. W czasie I wojny światowej pociski artylerii uszkodziły środkową basztę. W okresie międzywojennym podjęto pierwsze próby zabezpieczające zamkową ruinę, a w latach 1948-49 wyremontowano wieże. obecnie prowadzone są prace remontowe i częściowa odbudowa tej średniowiecznej warowni.

Pasmo Zelejowskie

Pasmo Zelejowskie – pasmo Gór Świętokrzyskich, położone na północny zachód od Chęcin. Od południa ograniczone Doliną Chęcińską oddzielającą je od Pasma Chęcińskiego. Główne szczyty to: Zelejowa (372 m n.p.m.), Wsiowa (367 m n.p.m.) i Żakowa (352 m n.p.m.).Z uwagi na występujące unikatowe osobliwości przyrodnicze i konieczność ich ochrony utworzono dwa rezerwaty przyrody.
W 1954 roku Rrezerwat Przyrody „Góra Zelejowa” i w 1999 roku Rezerwat Przyrody„ Góra Żakowa”.

Rezerwat Przyrody „Góra Zelejowa”

Ochroną objęty jest grzbiet i zbocza wzniesienia, oraz kamieniołomy, które są istotnym śladem po dawnym górnictwie. Prawdopodobnie już w średniowieczu istniały tu kopalnie galeny. Od XIV wieku wydobywano tu kalcyt, nazywany ze względu na swoje czerwonawe zabarwienie najcenniejszą odmianę marmuru chęcińskiego, tak zwaną różankę zelejowską z której wykonywano płyty i wyroby marmurowe.

szlak-padechowicza07 (81 kB)
Nieczynny kamieniołom

Grzbiet porośnięty jest przepięknym borem sosnowym. Poza tym można zobaczyć tu wiele śladów wietrzenia krasowego. Na południowym zboczu rośnie między innymi jałowiec, irga czarna i zwyczajna, a także różne gatunki róż. Z kolei w szczelinach skał podziwiać można rośliny kserotermiczne, np. bluszczyk owłosiony, chaber nadreński, wiśnię karłowatą, zawilca wielkokwiatowego itd.

Rezerwat Przyrody„ Góra Żakowa”.

Celem ochrony jest zachowanie pozostałości dawnego górnictwa skalnego i kruszcowego, naturalnych wapiennych form skałkowych oraz lasu kserotermicznego z licznymi gatunkami roślin chronionych. Rezerwat znajduje się w części szczytowej wzniesienia góra Żakowa (352 m). W przeszłości wydobywano tu rudy miedzi i srebra, pozostałością po tej działalności jest kilka głębokich szybów o nieregularnych kształtach oraz zagłębień zwanych "szparami górniczymi". W dwóch miejscach na stromych zboczach znajdują się urwiska skalne. Teren rezerwatu pokryty jest lasem mieszanym, w kilku miejscach występuje bluszcz pospolity wspinający się niekiedy na drzewa.
Na północno-zachodnim stoku Żakowej Góry znajduje się Jaskinia Piekło. Teren, który znajduje się wokół jaskini objęty jest ochroną jako rezerwat Góra Żakowa. Długość tej jaskini wynosi niecałe 60 metrów, a dokładnie 57. Główny korytarz ma 20 metrów.

szlak-padechowicza08 (121 kB)
Jaskinia Piekło

Do wnętrza wiodą aż cztery otwory, z czego jeden jest duży i nazywa się go głównym. Właśnie przez niego najłatwiej dostać się do jaskini. Warto wiedzieć, że w pobliżu głównego wejścia znajduje się niewielkie zagłębienie, które prawdopodobnie jest efektem zasypania szybu górniczego. W XV-XVII wieku poszukiwano tam rud srebra i ołowiu. W 1954 roku jaskinia została uznana za pomnik przyrody nieożywionej. Jej powstanie datuje się na plejstocen. Istotne jest to, że jaskinia ma ubogą, ale piękną szatę naciekową. Zachwycają przede wszystkim stalaktyty. Korytarze jaskini, a szczególnie te wąskie są zamieszkiwane przez nietoperze takie jak : nocek duży, gacek szary, mopek zachodni, mroczek późny. Można tu również spotkać różne gatunki pająków. Ciekawostką jest to, że nazwa Piekło została nadana już kilka wieków temu. Prawdopodobnie wywodzi się ona z legend, które głoszą, że z czeluści jaskini wylatują diabły, które czynią na świecie ogromne zło. Oprócz tego w pobliżu, około 7 kilometrów dalej znajduje się Jaskinia Raj i prawdopodobnie nazwę zawdzięcza właśnie Jaskini Piekło. Raj ma bowiem bogatą szatę naciekową, w przeciwieństwie do Piekła.

Pasmo Zgórskie

Pasmo Zgórskie (lub Zgórskie Góry) – pasmo Gór Świętokrzyskich położone na południowy zachód od Kielc. Rozciąga się od okolic miejscowości Rykoszyn na zachodzie, po przełom Bobrzy w Słowiku, przedmieściu Kielc, na wschodzie. Przełom tej rzeki oddziela je od Pasma Posłowickiego. Przez pasmo przechodzi czerwony szlak turystyczny z Chęcin do Kielc oraz niebieski szlak turystyczny z Chęcin do Łagowa. Główne szczyty pasma to: Ciastowa (329 m n.p.m.), Plebańska (342 m n.p.m.), Belnia (362 m n.p.m.), Patrol (388 m n.p.m.), Pruskowa (368 m n.p.m.), Zielona (372 m n.p.m.), Trupień (360 m n.p.m.).

Linia
PUNKTY do GOT

Chęciny – Jaskinia Piekło Skibskie - Przełęcz pod Beliną - Patrol - Słowik - 27.05.2017

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
27.05.2017 Zamkowa (Zamek w Chęcinach) – Chęciny Ł.03 1 Tak
27.05.2017 Chęciny –Jaskinia Piekło Skibskie Ł.03 6 Tak
27.05.2017 Jaskinia Piekło Skibskie – Szewce Ł.03 6 Tak
27.05.2017 Szewce – Przełęcz pod Beliną Ł.03 1 Tak
27.05.2017 Przełęcz pod Beliną - Patrol Ł.03 3 Tak
27.05.2017 Patrol – Słowik Ł.03 2 Tak
RAZEM 19  

Linia
Relacja fotograficzna - Janusz Pustułka
Relacja fotograficzna - Zenon Bryndal
Linia
copyright