kontur (2 kB)

Beskid Wyspowy

Pasmo Łososińskie

16.07.2016 r.

Linia
Kierownik wycieczki: Janusz Pustułka
Linia

Beskid Wyspowy – Pasmo Łososińskie

Pasmo Łososińskie –szlak niebieski w grani głównej
Pasmo Łososińskie –szlak niebieski w grani głównej

Zgodnie z planem, o godz. 7 rano wyruszyliśmy z parkingu przy Szkole Muzycznej, z Alei Jana Pawła II do Skrzętli – Rojówki. Tym razem prognozy pogody sprawdziły się w 100 procentach, a szkoda. Już w Tęgoborzy pojawiły się pierwsze krople deszczu, w Skrzętli i Rojówce mżyło, a całe Pasmo Łososińskie zanurzone było w chmurach.

Początek wędrówki
Początek wędrówki

W drodze do Babiej Góry było jeszcze względnie, bo trasa prowadziła lasem, ale późniejszy odcinek do wieży widokowej pod Jaworzem bardzo niesympatyczny- mgła, deszcz, wiatr i zero widoczności.

Wieża widokowa pod Jaworzem
Wieża widokowa pod Jaworzem

Przy wieży widokowej dzielni koledzy Zdzisiu i Rysiu, przy pomocy pozostałych, rozpalili ognisko, na którym pod parasolami upiekliśmy kiełbaski.

Rozpalanie ogniska
Rozpalanie ogniska

Dobrze, że przy wieży wiata była zadaszona, bo przynajmniej spokojnie można było się posilić. Dalsza wędrówka to już wyłącznie w deszczu raz większym, raz mniejszym ale ciągłym i w dużej mgle. Na trasie kolejno zaliczyliśmy szczyty; Jaworz - najwyższy szczyt pasma a następnie Sałasz i Sałasz Zachodni.

Na Jaworzu
Na Jaworzu

Piękne polany widokowe ukazały nam tylko polne barwne kwiaty, maliny, borówki i kaliny skąpane w deszczu.

Polany w kwiatach
Polany w kwiatach

Główne Pasmo opuściliśmy kierując się na Miejską Górę i Limanową. Jednak deszcz wiatr zrobił swoje, zmoczeni i przemarznięci ze stacji narciarskiej pod Łysą Górą do Limanowej docieramy autobusem, pomijając wędrówkę na Miejską Górę. Wrócimy tu przy lepszej pogodzie. W Limanowej godzinna przerwa na zwiedzanie Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej i zabytków miasta.

Rynek w Limanowej
Rynek w Limanowej

Na rozgrzewkę ciepła herbatka w kawiarni przy rynku i czas na powrót do Krakowa. Złośliwość natury jeszcze raz pokazała swoje, gdyż w drodze powrotnej od Limanowej do Krakowa deszcz przestał padać a góry odsłoniły swe szczyty.

Pomimo to wycieczka miała swój niepowtarzalny urok a samo Pasmo Łososińskie ukazało swe piękno i wędrówka po nim pozostawiła miłe wspomnienia.

Janusz „NUNUŚ” Pustułka

Linia

PROGRAM

16.07.2016 r.

Pasmo Łososińskie

Pasmo Łososińskie – grzbiet górski w Beskidzie Wyspowym o przebiegu równoleżnikowym, rozciągający się między Łososiną Górną koło Limanowej a Jeziorem Rożnowskim.
Długość całego grzbietu wynosi ok. 20 km. Od północy ograniczony jest rzeką Łososiną, od południa potokami Sowlinka, Mordarka i Smolnik. Najwyższy szczyt – Jaworz (921 m n.p.m.).
Pasmo Łososińskie składa się z dwóch, dość wyraźnie od siebie oddzielonych dolinami potoków, grzbietów – niższego południowego i wyższego północnego.
Główny grzbiet północny tworzy ciągłą grań i swoim wyglądem różni się znacząco od większości szczytów Beskidu Wyspowego, zwykle oddzielonych od siebie głębokimi przełęczami. Grań główna Pasma Łososińskiego jest bowiem niemal płaska i jej szczyty niewiele tylko wznoszą się ponad główny grzbiet.
Od grani tej w północnym kierunku, do doliny Łososiny odchodzą krótkie grzbiety boczne, pomiędzy którymi spływają potoki. Te grzbiety to: Wiktorów, Korab, Cuprówka, Goła Góra.

Wieża widokowa pod Jaworzem
Wieża widokowa pod Jaworzem

W grzbiecie północnym od zachodu na wschód znajdują się szczyty: Dzielec (628 m), Groń (742 m), Sarczyn, , Sałasz Zachodni(Sałasz Mały) (868 m), Sałasz Wschodni (909 m), Jaworz (921 m), Babia Góra (728 m), Chełm (793 m), Białowodzka Góra (616 m).
W grzbiecie południowym w kierunku od zachodu na wschód znajdują się: Miejska Góra (716 m), Łysa Góra (785 m), Dziedzic (763 m), Wielka Góra (752 m).
Szczyty porośnięte są lasami bukowymi i jodłowymi. Występują także grądy, a w dolnej części, na obrzeżach lasy brzozowe. W niektórych miejscach pola uprawne, polany i zabudowania podchodzą wysoko na grzbiet pasma, z miejsc tych roztaczają się bardzo rozległe widoki.

Kapliczka na północnych zboczach Sałasza
Kapliczka na północnych zboczach Sałasza

Z większych grzbietowych polan warto wymienić polanę Stoły i polanę Pod Jaworzem. Występuje także obszar chroniony – rezerwat przyrody na Białowodzkiej Górze.
Z rzadszych gatunków zwierząt występują m.in.: bocian czarny, kobuz, paź żeglarz, rusałka żałobnik, z roślin zaś wawrzynek wilcze łyko, śnieżyczka przebiśnieg, ciemiężyca zielona, dziewięćsił bezłodygowy, niektóre gatunki goryczek i storczykowatych.
W Paśmie Łososińskim jest wiele atrakcji turystycznych. Na wierzchołku Miejskiej Góry (716 m n.p.m.) nad Limanową znajduje się wysoki betonowo-metalowy krzyż (37 m wys.), spod którego roztacza się bardzo rozległa panorama. Na północno-wschodnich stokach Jaworza jest niewielka Jaskinia Zbójecka (ok. 7 m).
Po północnej stronie Sałasza Zachodniego, na Korabiu, istnieje cmentarz wojenny z I wojny światowej ( nr 359 - Jaworzna). W paśmie we wsi Jaworzna leżącej na północnych stokach Sałasza Wschodniego i Zachodniego znajduje się jedyne całoroczne schronisko młodzieżowe PTSM w budynku szkoły podstawowej.

Krzyż Milenijny na Miejskiej Górze nad Limanową
Krzyż Milenijny na Miejskiej Górze nad Limanową

Południowymi zboczami przebiega nieczynna już linia kolejowa nr 104 Nowy Sącz– Chabówka (Galicyjska Kolej Transwersalna).

Linia

Rojówka – Jaworz - Sałasz – Limanowa - 16.07.2016

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
16.07.2016 Rojówka – Jaworz BZ.06 12 Tak
16.07.2016 Jaworz –Sałasz BZ.06 3 Tak
16.07.2016 Sałasz – Limanowa BZ.06 6 Tak
RAZEM 21  

Linia
Relacja fotograficzna - Jola i Janusz Pustułka
Relacja fotograficzna - Kasia Luty
Relacja fotograficzna - Zenek Bryndal
Linia
copyright