kontur (2 kB)

"GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE - ŁYSOGÓRY"
23.10.2010Kierownik wycieczki: Pustułka Janusz
Pogoda: wspaniała
Trasa przejazdu: Kraków Nowa Huta - Słomniki - Miechów - Jędrzejów - Kielce -
Święta Katarzyna - Bodzentyn - Nowa Słupia - Raków - Połaniec -
Koszyce - Kraków Nowa Huta.
Jesień w Górach Świętokrzyskich

Sobotni ranek godzina siódma rano na wschodzie poranny brzask, na zachodzie tarcza księżyca w pełni i bezchmurne niebo zapowiadające piękny dzień - w takiej scenerii wyruszamy z parkingu pod Światowidem w Góry Świętokrzyskie. W autobusie w trakcie jazdy drogą warszawską przez Węgrzce, Michałowice, Miechów, Chęciny, Kielce obowiązkowy instruktaż BHP dla uczestników wycieczki, poczęstunek słodyczami, rozdanie programów wycieczki i garść informacji o zabytkach mijanych miejscowości. Do Świętej Katarzyny docieramy o godzinie 10 tej. Udajemy się w kierunku wejścia do Świętokrzyskiego Parku Narodowego po drodze mijając Kościół i Klasztor Św. Katarzyny oraz "kapliczkę Żeromskiego". Tam kupujemy bilety wstępu do Parku Narodowego po czym wyruszamy na trasę. Wędrówka nasza przebiega szlakiem czerwonym. Na początku docieramy na Polanę Św. Franciszka z kapliczką i źródełkiem Jego imienia, po pewnym czasie mijamy gołoborze pod Łysicą po czym osiągamy najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich Łysicę 612 m. Krótka przerwa na pamiątkowe zdjęcia i w drogę. Po dwóch godzinach docieramy do Kapliczki Św. Mikołaja z drewnianą Jego postacią wewnątrz. Na otaczającej kapliczkę uroczej polance przerwa na posiłek i zasłużony odpoczynek. Podziwiamy gamę barw otaczającego polankę bukowego lasu kilka zdjęć pamiątkowych i wyruszamy w dalszą drogę. Po pewnym czasie dochodzimy do granicy Parku, opuszczamy go i drogą asfaltowa a następnie polną dróżką skrajem lasu kontynuujemy naszą wędrówkę. Podziwiając uroki jesieni w pięknym słońcu docieramy do Huty Szklanej. Tam ponownie wchodzimy na teren Parku Narodowego i docieramy do szczytu Łysej Góry. Z platformy widokowej podziwiamy uroki gołoborzy po czym zwiedzamy Kościół i Klasztor na Świętym Krzyżu.
W promieniach zachodzącego słońca opuszczamy Święty Krzyż i drogą królewską szlakiem niebieskim zmierzamy do Nowej Słupi. Muzeum starożytnego hutnictwa niestety oglądamy z zewnątrz - już zamknięte. Jeszcze tylko rzut oka na "Świętokrzyskiego Pielgrzyma Emeryka" i czas w drogę powrotną. Przez Łagów, Raków, Szydłów, Nowy Korczyn, Koszyce, Nowe Brzesko docieramy do Krakowa na parking pod Światowidem. Tradycyjnie w czasie powrotu w autobusie prowadzący wycieczkę dokonał jej podsumowania wyróżniając najmłodszą uczestniczkę Dominikę i seniora Andrzeja wręczając im mapy turystyczne a pozostali uczestnicy otrzymali po "cukiereczku".

Mając jeszcze w pamięci niepowtarzalne kolory jesieni w przyjaznych nam Łysogórach o 20.30 kończymy szczęśliwie kolejną wycieczkę z Kołem PTTK Zakładu Stalownia.

Janusz "NUNUŚ" Pustułka

Linia

PUNKTY do GOTDymarki Świętokrzyskie u podnóża Łysej Góry w Nowej Słupi

Góry Świętokrzyskie są najwyżej wzniesioną częścią Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej, to również najstarsze pasmo górskie spośród wszystkich gór na obszarze Polski. Powstałym one w orogenezie kaledońskiej, w której uległy wypiętrzeniu i sfałdowaniu. Góry Świętokrzyskie były modelowane również przez młodsze orogenezy, m.in. przez hercyńską i alpejską. W orogenezie alpejskiej zostały lekko wypiętrzone i bardzo silnie zaburzone tektonicznie. Pasmo Gór Świętokrzyskich jest składową kilku równoległych pasm, o ogólnym przebiegu z północnego-zachodu na południowy-wschód.
Najwyższą częścią tych niewielkich, ale interesujących gór jest ciągnące się przez ok.15 km pasmo Łysogór z najwyższym szczytem Łysicy (612 m n.p.m.).

Gołoborze na stokach Łysicy
Gołoborze na stokach Łysicy.

Zbudowane jest ono głównie z kwarcytów i łupków kambryjskich. W partiach szczytowych występują gołoborza - zbocza pokryte rumoszem skalnym. Gołoborza powstały w wyniku procesów wietrzenia bardzo odpornych skał w środowisku o dużych amplitudach temperatury. Stoki Łysogór porośnięte są lasem jodłowo-bukowym. Na terenie pasma został utworzony w 1950 roku Świętokrzyski Park Narodowy.
Północno-zachodnim przedłużeniem jest Pasmo Masłowskie, ze szczytem Klonówka (473 m n.p.m.), a południowo-wschodnim - Pasmo Jeleniowskie ze Szczytniakiem (554 m n.p.m.). Równolegle do Łysogór, od północnej strony, przebiega Pasmo Klonowskie z Górą Bukową (406 m n.p.m.), a od południa Pasmo Dymińskie.
Charakterystycznym elementem są przełomy dopływów Kamiennej i Czarnej Nidy, z których najbardziej znanym jest przełom Lubrzanki. Obszar Gór Świętokrzyskich pokrywa w przeważającej większości Puszcza Świętokrzyska.

Puszcza Jodłowa w Łysogórach
Puszcza Jodłowa w Łysogórach.

Miejscem godnym uwagi jest położona 7 km na południowy-zachód od centrum Kielc najpiękniejsza jaskinia naciekowa w Polsce - Jaskinia Raj. Odkryto ją w 1964 roku, tam też znaleziono ślady człowieka neandertalskiego, szczątki mamuta, niedźwiedzia jaskiniowego i nosorożca włochatego. Jaskinia Raj stanowi rezerwat przyrody. Interesujące miejsca znajdują się na terenie samych gór: szczyt Łysa Góra ze Świętym Krzyżem, z relikwiami Krzyża Chrystusa, Nowa Słupia z Muzeum Starożytnego Hutnictwa.
Region Gór Świętokrzyskich jest bogaty w złoża mineralne. Dawniej wydobywano tutaj: żelazo, srebro, miedź, ołów. Natomiast obecnie wydobywa się tzw. marmury kieleckie i piaskowce.
Nazwa Gór Świętokrzyskich pochodzi od relikwii drzewa Krzyża Świętego przechowywanych w klasztorze na Łyścu, zwanym również Łysą Górą. Relikwie oprawione w podwójny krzyż benedyktyński można oglądać przy okazji bardzo ważnych świąt kościelnych. Przywędrowały do Polski prawdopodobnie z benedyktynami sprowadzonymi z Węgier przez Bolesława Krzywoustego. Według jednej z legend, podarował je mnichom węgierski książę Emeryk, syn króla Stefana. Podwójny benedyktyński krzyż jest obok czarno-czerwonej krajki jednym z symboli ziemi świętokrzyskiej, której nazwa w obecnym zasięgu terytorialnym utrwaliła się dopiero na przełomie XIX i XX w.- wcześniej używano określeń Łysogóry, Góry Sandomierskie, Środkowopolskie lub Sandomiersko-Kieleckie.
Góry Świętokrzyskie są doskonałym miejscem do pieszych oraz rowerowych wycieczek.
Góry Świętokrzyskie to piękno, natura i spokój. Są to idealne góry do odpoczynku i oderwania się od codzienności.

Opactwo Święty Krzyż na Łysej Górze
Opactwo Święty Krzyż na Łysej Górze

Relacja fotograficzna - Grzegorz Szczotka
Relacja fotograficzna - Eugeniusz Halo
Relacja fotograficzna - Teresa Wróbel
Relacja fotograficzna - Jolanta Pustułka
Relacja fotograficzna - Filipowski Jan
Linia
Powrót
copyright