kontur (2 kB)

wiking300. (17 kB)

Spływ kajakowy Mała Panew

13 - 14.06.2020 r.

mala-panew (49 kB)

Mała Panew – rzeka w południowo-zachodniej Polsce, prawy dopływ Odry. Źródłowy odcinek rzeki leży w obrębie Wyżyny Śląskiej, natomiast pozostała większość biegu w obrębie Równiny Opolskiej. Przepływa przez województwa śląskie i opolskie.

Źródła rzeki znajdują się w pobliżu miasta Koziegłowy, na polu pomiędzy wsiami Markowice, Rzeniszów i Krusin. Stamtąd Mała Panew płynie przez Zieloną, Kalety, gminę Tworóg, Lubliniec-Kokotek, Krupski Młyn, Zawadzkie, Kolonowskie, Ozimek i Turawę. W dolnym biegu rzeki, pomiędzy Turawą a Ozimkiem, zbudowano zbiornik retencyjny Jezioro Turawskie. Ujście do Odry znajduje się w północnej części Opola, na obszarze dawnej wsi Czarnowąsy. Najważniejszymi dopływami Małej Panwi są Lublinica, Stoła i Ligancja.

Mała Panew jest rzeką o meandrującym biegu i w większości piaszczystym dnie. Jest ciekiem średnio zanieczyszczonym: źródła rzeki zaliczane są do wód III klasy czystości, a woda poniżej Jeziora Turawskiego jest nawet drugoklasowa. Cały środkowy bieg rzeki, od Kalet do Ozimka uważa się za zanieczyszczony na tyle, by wody te zaliczyć do pozaklasowych. Mimo wszystko jest rzeką dość ciekawą dla wędkarzy ze względu na duże pogłowie płoci, leszczy i szczupaków.
Długość: 132 km
Powierzchnia dorzecza: 2132 km²

Źródła Wikipedia

Program spływu:


mala-panew01 (193 kB)
Relacja fotograficzna - Kasia Sokołowska
Powrót

copyright