kontur (2 kB)
bielskie (64 kB)

Kežmarská Biela voda –
Schronisko przy Zielonym Stawie

26.01.2019

Linia
Kierownik wycieczki: Zdzisław Gardziel
Linia bielskie01 (244 kB) Linia

Zimowy spacer na trasie:

Kežmarská Biela voda – Schronisko przy Zielonym Stawie – Kežmarská Biela voda

- długość trasy 10 km; czas przejścia ok. 5 godz.: 670 m. przewyższenia

bielskie02 (273 kB) Linia

Kežmarská Biela voda – Schronisko przy Zielonym Stawie – Kežmarská Biela voda - 26.01.2019

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
26.01.2019 Kežmarská Biela voda, bus - Schronisko przy Zielonym Stawie Słowacja 15 Tak
26.01.2019 Schronisko przy Zielonym Stawie - Kežmarská Biela voda, bus Słowacja 8 Tak
RAZEM 23

bielskie03 (87 kB) Linia
Relacja fotograficzna - Eugeniusz Halo
Relacja fotograficzna - Krystyna Wyrostek
Relacja fotograficzna - Renata Martemianow
Linia
Powrót
copyright