kontur (2 kB)

wedrowcy3 (95 kB)

Pogórze rożnowskie etap 1

20.03.2021

odznaka (73 kB)
Regulamin odznaki

Zdobywamy Odznakę Czterech Pogórzy Karpackich

Linia
Kierownik wycieczki: Agata Wdowiarz

pogorze01 (183 kB) Linia

Program wędrówki:

Rożnów – Bukowiec 6:55 h 22.4 km
20.03.2021

mapka01 (59 kB)

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie – mezoregion geograficzny w południowej Polsce.

Pogórze Rożnowskie leży bezpośrednio na północ od zachodniej części Beskidu Niskiego. Maksymalna szerokość pogórza dochodzi do 20 km. Czasami zaliczane jest do Pogórza Ciężkowickiego. Najwyższym wzniesieniem jest Dąbrowska Góra (583 m) nad Jeziorem Rożnowskim].
Od zachodu graniczy z Pogórzem Wiśnickim (granicę stanowi dolina Dunajca), od wschodu z Pogórzem Ciężkowickim (rozdziela je dolina Białej). Granicę północną trudniej wyznaczyć jednoznacznie, dlatego umownie przyjmuje się, że przebiega wzdłuż linii kolejowej Kraków – Tarnów. Ma ona zaledwie 6 km długości. Granica południowa biegnie od Grybowa tylko na krótkim odcinku linią kolejową Grybów – Nowy Sącz, dalej północno-wschodnimi podnóżami Rosochatki i Jodłowej Góry, które należą już do Beskidu Niskiego, oraz obrzeżem Kotliny Nowosądeckiej. W najszerszym miejscu Pogórze Rożnowskie w kierunku równoleżnikowym ma szerokość 20 km.

Rzeźba terenu

Region cechuje się urozmaiconą rzeźbą, wysokimi wzniesieniami oraz głęboko wciętymi dolinami Dunajca, Białej i ich dopływów. Wysokość wierzchowin na działach wodnych przekracza 500 m n.p.m. Niektóre ze wzniesień na tych wierzchowinach mają charakter małych gór, np. Dąbrowska Góra (583 m), Kobylnica (582 m) i inne. Większe z wierzchowin to:
- rozróg Wału (na północy),
- pasmo Mogiły, Styru i Suchej Góry, ciągnące się równoleżnikowo od Czchowa do Gromnika,
- grupa Rosulca, Bukowca i Jamnej,
- pasmo Żebraczki.
- masyw Majdanu nad Jeziorem Rożnowskim i pasmo Ostryża.

Opis regionu

W obrębie regionu znajdują się dwa zbiorniki wodne: Jezioro Rożnowskie (16,9 km²) i Jezioro Czchowskie (3,5 km²), ich lokalizacje w krętej, przełomowej dolinie Dunajca nadaje regionowi szczególne walory krajobrazowe. Jedynym miastem w całości leżącym na Pogórzu Rożnowskim jest Zakliczyn, na granicy regionu znajdują się Bobowa i Grybów.
Przyroda należy do średnio przekształconych w wyniku działalności człowieka. W użytkowaniu przeważają pola uprawne i łąki, lasy zachowały się na bardzo stromych stokach. Na najlepiej zachowanych obszarach regionu utworzono Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy. Istnieją dwa rezerwaty przyrody – Diable Skały i Styr. Z ciekawszych pomników przyrody warto wymienić skałę Wieprzek i Diable Boisko.

Rożnów - Majdan – Bartkowa - Przydonica Glinik – Bukowiec 20.03.2021

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
20.03.2021 Rożnów - Majdan BZ.12 10 Tak
20.03.2021 Majdan - Bartkowa BZ.12 4 Tak
20.03.2021 Bartkowa - Przydonica Glinik BZ.12 3 Tak
20.03.2021 Przydonica Glinik - Przydonica BZ.12 2 Tak
20.03.2021 Przydonica - Bukowiec BZ.12 10 Tak
RAZEM 29
Linia pogorze02 (230 kB)

Zaczynamy „ Cztery pogórza”

Rożnów - Majdan - Bartkowa - Przydonica Glinik - Bukowiec.

To może być dla wszystkich, przyjemność duża,
Zaczynamy nowy cykl - „Cztery pogórza”.
Takiej informacji, podać nie zawadzi,
„Cztery pogórza” - oddział Jasło prowadzi.
Znowu będę pisał, serię nowych wierszy,
A dzisiaj po Pogórzach, jest etap pierwszy.
Ona to wymyśliła, to dla niej zapłata,
Pierwszy etap prowadzi, przodownik Agata.
Znów turystkę „zgubili”, jest lekka panika,
Trzeba po nią wracać, aż spod „Janosika”.
My czekamy w Szarowie, Jacek sobie życzy,
Abyśmy podjechali, pod kościół w Łapczycy.
Dzisiaj przy kościele, wiele aut stanie,
I tworzymy grupę, „pod silnym wezwaniem!”.
Podjeżdżamy do Łapczycy, trochę ze złością,
Złość odchodzi: „Do Pana pójdziemy, z radością!”
(O co w tym wersie chodzi, ktoś może zapyta,
Taki napis, na murach kościoła nas wita.)
„Tygrys” po drodze, wiele nalewek próbował,
Boimy się, żeby tęczą nie wymiotował …
I jeszcze nam powiedział, że ciągle mu się śni,
Nalewka z miętą, w skrócie - ze zmiętej wiśni!
Są różne rozmowy, czasem ktoś, coś „palnie”,
Nie dość, że ciekawie, to i kulturalnie …
Jeszcze postój techniczny, na stacji w Jurkowie,
I o w pół dziesiątej, jesteśmy w Rożnowie.
Dzisiaj trasa długa, nie wiem czy będzie zdrowa,
Do Bukowca, przez Majdan ruszamy z Rożnowa.
Rożnów - to jedna z wielu, chociaż wioska mała,
Ta wioska, już w XIII wieku powstała.
Rycerze Rożenowie, tę wieś założyli,
Taka informacja: oni herbu Gryf byli.
Teraz ciekawostka, zawsze coś nowego,
W XV wieku, własność Zawiszy Czarnego.
Potem byli Tarnowscy i dwór wielkopański,
W XVII wieku, był we wsi zbór ariański.
A w XVIII wieku, Stadniccy tu stali,
To ci sami, co Szczawnicę zakładali.
Przyszedł wiek XX, nowoczesności pora,
Powstała elektrownia, a przy niej zapora.
Nie wiem, czy o tym wiecie, ciekawostka mała,
Zapora, jeszcze przed drugą wojną powstała.
I to Niemcy, chociaż najeźdźcami byli,
W roku 43., zaporę skończyli.
Szlakiem niebieskim, z Rożnowa wyruszamy,
Kierunek Bartkowa, to miejsce dobrze znamy.
Trasa po asfalcie, ciekawie się zaczyna,
Mijamy drogowskaz, z napisem - Będzieszyna!
Część grupy, która na tym szczycie nie była,
Żółtym na górę Majdan, teraz się wspina.
A my nad zalewem, się zatrzymujemy,
Ciasta i nalewki, ponownie próbujemy.
A potem znów asfaltem, odległość jest krótka,
Ciągle niebieskim, dochodzimy do Gródka.
Wiele kilometrów, grupa idzie uparcie,
Chociaż większość trasy, wiedzie po asfalcie.
Chodzenia po asfalcie, turysta nie lubi,
Jest jedna zaleta - raczej się nie zgubi.
Dotąd było po płaskim, teraz stromo w lesie,
Ciekawe co dalej, trasa nam przyniesie.
Czerwony i niebieski szlak się rozchodzi,
Nasza „dziesiątka”, do Przydonicy schodzi.
Z tego miejsca już będzie, nieco wspinaczki,
Na najwyższy punkt trasy, na stokach Żebraczki.
Nasz Rysiek z Wikingów, to jest figlarz taki,
Przysiadł na kosiarce, no a gdzie kajaki?
Trzeba trochę odpocząć, choć pomysł jest „cienki”,
Siadamy pod lasem, tam gdzie leżą pieńki.
Beata, Arek, Waldek bis - dobrze chodzą,
Przy tych ściętych pieńkach, oni nas dochodzą.
Jeszcze trzy kilometry, toteż się sprężamy,
Do mety w Bukowcu, powoli zmierzamy.
(Zbieramy odznaki, już nadeszła pora,
Abyśmy zdobyli, odznakę seniora!)
Teraz bardzo sprawnie, do domu jedziemy,
Na jutrzejszy etap, się przygotujemy.

Waldemar Ciszewski - 20.03.2021 r.

Linia
Relacja fotograficzna - Waldemar Ciszewski
Linia Powrot
copyright