kontur (2 kB)

REGULAMIN
PRZYJACIEL KRAKOWA

Przyjaciel Krakowa
 1. Odznakę "Przyjaciela Krakowa" może zdobyć każdy, kto odbędzie następującą ilość wycieczek - spacerów po Krakowie w ramach akcji "Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa" organizowanych w każdą niedzielę i wolną sobotę w okresie od 1 listopada do 30 marca każdego roku. Ilość wycieczek wymaganych dla uzyskania poszczególnych stopni jest następująca:

  stopień ilość odbytych wycieczek
  brązowy 12
  srebrny 16
  złoty 20
  złoty z pawim piórem 22 + 10 prelekcji

 2. W ramach każdego cyklu wycieczek wyznaczane są specjalne trasy na poszczególne stopnie odznaki, od brązowej do złotej.
 3. Osoby zdobywające odznakę złotą z pawim piórem wybierają dowolne z przygotowanych tras.
 4. Odznaki zdobywa się w kolejności, od brązowej do złotej z pawim piórem. W jednym cyklu wycieczek można zdobyć tylko jeden stopień, natomiast odznakę złotą można uzyskać w dwóch kolejnych po sobie cyklach wycieczek. Odznakę złotą z pawim piórem - w trzech kolejnych.
 5. Dowodem potwierdzającym udział w wycieczkach są specjalne karnety, wydawane przez Kierownika obsługi tras lub przewodnika.
 6. W jednym dniu do odznaki można zaliczyć tylko jeden karnet.
 7. Zebrane karnety po uzyskaniu normy na zdobywaną odznakę, należy doręczyć lub przysłać na adres koordynatora akcji - Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie, z podaniem dokładnego adresu nadawcy, ewentualnej koperty zwrotnej ze znaczkiem i numerem odznaki brązowej (jeżeli została wcześniej zdobyta).
 8. Termin nadsyłania karnetów upływa z dniem 30 czerwca.
 9. Przyznane odznaki można wykupić w Biurze Koła Grodzkiego PTTK na podstawie otrzymanej legitymacji.
 10. Bieżące informacje o wycieczkach ukazują się w wydaniach piątkowych "Echa Krakowa", "Dziennika Polskiego" oraz w wiadomościach kulturalnych "Radia Kraków" i "Radia Mariackiego".
 11. Programy miesięczne wycieczek są dostępne w Biurze Koła Grodzkiego, u Kierownika obsługi tras, w gablotach informacyjnych Koła przy ul. Szpitalnej 30 i Jagiellońskiej 6. 
 12. Udział w wycieczkach jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie wstęp do niektórych zwiedzanych obiektów i przejazdy środkami komunikacji publicznej.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

Powrot
copyright