kontur (2 kB)

REGULAMIN
MIŁOŚNIK OKOLIC KRAKOWA

Miłośnik Okolic Krakowa
 1. Koło Grodzkie PTTK - Redakcja "Echa Krakowa" - WKFSiT Urzędu Miasta Krakowa - Koło Przewodników Terenowych O/K PTTK w celu zachęcenia mieszkańców Krakowa do uprawiania turystyki, oraz popularyzacji walorów turystyczno - krajoznawczych okolic Krakowa ustanawiają odznakę "Miłośnika Okolic Krakowa".
 2. Trzy stopniową odznakę "MOK" może zdobyć każdy kto ukończył 12 lat i spełni warunki przewidziane niniejszym regulaminem.
 3. Odznaka może być zdobywana wyłącznie podczas wycieczek organizowanych przez Koło Grodzkie w ramach akcji "Nie siedź w domu, idź na wycieczkę" w okresie od 1 kwietnia do 31 listopada.
 4. Trasa wycieczki powinna być szczegółowo wpisana do książeczki wycieczek i poświadczona przez prowadzącego wycieczki przewodnika lub przodownika turystyki pieszej.
 5. Ubiegający się o "MOK" powinien udokumentować udział w określonej ilości wycieczek:
  • dla stopnia brązowego - 15 wycieczek
  • dla stopnia srebrnego - 30 wycieczek
  • dla stopnia złotego - 50 wycieczek
 6. "MOK" w stopniu brązowym należy zdobyć w ciągu 1 sezonu (kwiecień - listopad).
  "MOK" w stopniu srebrnym można zdobywać w ciągu 2 lat (2 kolejnych sezonów).
  "MOK" w stopniu złotym można zdobywać w ciągu 3 lat (3 kolejnych sezonów).
 7. "MOK" może być zdobywana jedynie w kolejności stopni.
 8. Odznakę "MOK" można zdobywać równolegle z innymi odznakami Krajoznawczo - turystycznymi.
 9. Wypełnioną książeczkę po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 5 Regulaminu należy złożyć do weryfikacji w Kole Grodzkim do dnia 31 grudnia za dany rok.
 10. Odznakę weryfikuje i przyznaje Komisja przy Kole Grodzkim PTTK - Kraków - ul. Warszawska 11.
 11. Komisja zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień zawartych w regulaminie.

Uwagi:

Książeczki wycieczek, można nabyć w Biurze Koła Grodzkiego PTTK -
Kraków, ul. Warszawska 11.
Przy załatwianiu przyznawania odznaki "MOK" drogą korespondencyjną należy dołączyć znaczki pocztowe o wartości przesyłki pocztowej jak przy nadaniu.


Powrot
copyright