kontur (2 kB)

kge (8 kB)
kge1 (191 kB)

Korona Gór Europy – spis najwyższych szczytów poszczególnych państw Europy, powstała przez analogię do Korony Ziemi czy Korony Himalajów. Spis uwzględnia tylko te szczyty, które znajdują się w granicach Europy kontynentalnej (określonych przez Międzynarodową Unię Geograficzną) – np. najwyższy szczyt Hiszpanii – Teide (3718 m n.p.m.) leży na Teneryfie, na kontynencie najwyższy jest Mulhacen; najwyższy szczyt Kazachstanu – Chan Tengri (7010 m n.p.m.), leży w Azji, w górach Tienszan, najwyższe w części europejskiej jest wzniesienie o współrzędnych 50°44”09,35’N, 58°11”27,31’E (Jurmysz). Zdobywanie najwyższych szczytów europejskich wymaga od zdobywcy dużych umiejętności (wręcz wysokogórskich) w odniesieniu do kilku gór o wysokości, około i powyżej trzech tysięcy metrów. Należy wówczas zachować szczególne środki ostrożności i korzystać z pomocy uprawnionych przewodników. Zdobywając wymienione w wykazie szczyty poznawać będziemy piękno europejskich gór i pasm górskich, będziemy również zapoznawać się z pięknem i tradycjami regionów, w których te góry się znajdują. Potrzebę ustanowienia odznaki „Korona Gór Europy” wyrażało wielu turystów górskich, z którymi zdobywaliśmy szczyty do istniejących już projektów górskich. Utworzona odznaka ma na celu zachęcanie i mobilizowanie miłośników gór do pokonywania coraz to większych barier. Nie jest ona żadnym konkurencyjnym projektem, do już istniejących, stanowi jedynie ich uzupełnienie. Zdobywanie gór do odznaki, położonych w 47 krajach Europy, jest ogromnym wyzwaniem finansowym. Aby dać każdemu możliwość zaspokojenia swoich ambicji, chociaż w części. Odznaka została ustanowiona w trzech stopniach, umożliwiając tym samym bycie zdobywcą Korony Europy, w stopniu odpowiednim do możliwości finansowych i technicznych każdego zdobywcy. Życzymy wszystkim zdobywcom samych pozytywnych wrażeń na górskich trasach.

Waldemar Ciszewski, Jacek Wiechecki

Zdobywcy odznak „Korona Gór Europy”
Książeczki odznaki - „Korona Gór Europy” -
są już do nabycia w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie.
Zamówienia książeczek odznaki „Korona Gór Europy” oraz informacje pod adresem:
pttkhts@pttkhts.hg.pl

Regulamin Odznaki
„KORONA GÓR EUROPY”

I. Postanowienia wstępne.

 1. Odznaka „Korona Gór Europy” została ustanowiona w roku 2019, przez Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie. Nadzór nad nią sprawuje Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie. Celem odznaki jest zaktywizowanie turystów górskich do zdobywania bardziej wymagających szczytów i poznawania piękna naszego kontynentu.
 2. Odznaka „Korona Gór Europy” obejmuje wszystkie najwyższe szczyty w poszczególnych 47 państwach Europy, zgodnie z załączonym wykazem.

II. Zasady zdobywania odznaki.

 1. Odznakę może zdobyć każdy, bez względu na obywatelstwo, wiek, członkostwo w organizacji turystycznej.
 2. Odznaka posiada trzy stopnie:
  1. brązowa - przyznawana za zdobycie 16 różnych szczytów, dowolnie wybranych z załączonego wykazu, przy czym trzy szczyty muszą mieć wysokość powyżej dwóch tysięcy metrów;
  2. srebrna - przyznawana za zdobycie 32 różnych szczytów, dowolnie wybranych z załączonego wykazu, przy czym sześć szczytów musi mieć wysokość powyżej dwóch tysięcy metrów;
  3. złota - przyznawana za zdobycie wszystkich 47 szczytów z załączonego wykazu.
 3. Podczas weryfikowania odznaki uwzględniane są szczyty zdobyte od 01.01.2000 roku. Czas zdobywania kolejnych szczytów jest nieograniczony.
 4. Wyznaczone szczyty mogą być zdobywane indywidualnie lub zespołowo i w ramach zdobywania innych odznak turystycznych.
 5. Podczas wędrówek należy przestrzegać zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej, przestrzegać zasad i odnośnych przepisów prawa obowiązujących w poszczególnych państwach Europy.
 6. Każdy uczestnik projektu podejmuje na własną odpowiedzialność ryzyko związane ze zdobywaniem szczytów z wykazu.
 7. Wszelkie koszty związane ze zdobywaniem odznak ponosi uczestnik.

III. Poświadczenia.

 1. Poświadczenia zdobycia szczytów do odznaki gromadzi się na odpowiednich stronach Książeczki Odznaki „Korona Gór Europy”, z podaniem daty wejścia.
 2. Poświadczeniem są pieczątki najbliższego obiektu turystycznego, czytelne podpisy przewodników, przodowników turystyki górskiej, ratowników górskich, instruktorów PZA, strażników parków narodowych, kierowników wycieczek. Za poświadczenia uważa się również fotografię zdobywcy szczytu wykonaną w charakterystycznym miejscu szczytu (np. przy tablicy z nazwą szczytu).
 3. Książeczkę Odznaki „Korona Gór Europy” można nabyć w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie; należy opisać ją na odpowiedniej stronie danymi jej posiadacza.

IV. Weryfikacja.

 1. Podstawą weryfikacji odznaki „Korona Gór Europy” jest książeczka odznaki, z zebranymi poświadczeniami zdobycia poszczególnych szczytów.
 2. Ubiegający się o odznakę „Korona Gór Europy”, przedstawia książeczkę odznaki, z zebranymi poświadczeniami, do weryfikacji w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie, bądź przesyła ją pocztą.
 3. Po pozytywnym zweryfikowaniu, fakt ten potwierdza się w oznaczonym miejscu książeczki odznaki, pieczątką stwierdzającą przyznanie odznaki w odpowiednim stopniu.
 4. Zweryfikowana książeczka odznaki stanowi legitymację do jej kupienia i noszenia. Odznakę można nabyć w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie.
 5. Zdobywca odznaki „Korona Gór Europy”, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami), wymaganych przy weryfikacji, a także na potrzeby ewidencji jej zdobywców. Zdobywca odznaki, wyraża również zgodę na publikację w wykazie zdobywców tej odznaki: swojego imienia i nazwiska; kraju i miejsca zamieszkania; daty zdobycia odznaki; fotografii – jeśli ją dostarczy.

V. Przepisy końcowe.

 1. Wszystkie wątpliwości, wynikające z interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzyga Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie.
 2. Wszelkie materiały i informacje związane z odznaką „Korona Gór Europy”, można uzyskać w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK, 31-751 Kraków, ul. Bulwarowa 37.
 3. Niniejszy regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie, w dniu 22.07.2019.

WYKAZ SZCZYTÓW
(WEDŁUG ICH WYSOKOŚCI)
OBJĘTYCH ODZNAKĄ
„KORONA GÓR EUROPY”


LIST OF PEAKS
(ACCORDING TO THEIR AMOUNT)
COVERED BY THE BADGE
”CROWN OF EUROPE MOUNTAINS”
L.p. Państwo State Wysokość m n.p.m

Height
m asl
Nazwa góry

The name
of the
Mountain
1 szczyt Francja France 4809 Mont Blanc
2 szczyt Włochy Italy 4748 Mont Blanc de Courmayeur
3 szczyt Szwajcaria Switzerland 4634 Dufourspitze
4 szczyt Austria Austria 3798 Großglockner
5 szczyt Hiszpania Spain 3479 Mulhacén
6 szczyt Niemcy Germany 2962 Zugspitze
7 szczyt Andora Andorra 2942 Pic de Coma Pedrosa
8 szczyt Bułgaria Bulgaria 2925 Musała
9 szczyt Grecja Greece 2918 Mitikas
10 szczyt Słowenia Slovenia 2864 Triglav
11 szczyt Albania Albania 2764 Korab
12 szczyt Macedonia       Północna North Macedonia 2764 Golem Korab
13 szczyt Kosowo Kosovo 2656 Djeravica
14 szczyt Słowacja Slovakia 2655 Gerlach
15 szczyt Liechtenstein Liechtenstein 2599 Vorder Grauspitz
16 szczyt Rumunia Romania 2544 Moldoveanu
17 szczyt Czarnogóra Montenegro 2534 Zla Kolata
18 szczyt Polska Poland 2499 Rysy (wierzchołek NW)
19 szczyt Norwegia Norway 2469 Galdhøpiggen
20 szczyt Bośniai       Hercegowina Bosnia and Herzegovina 2386 Maglić
21 szczyt Portugalia Portugal 2351 Pico
22 szczyt Serbia Serbia 2169 Midżur
23 szczyt Islandia Iceland 2110 Hvannadalshnúkur
24 szczyt Szwecja Sweden 2097 Kebnekaise
25 szczyt Ukraina Ukraine 2061 Howerla
26 szczyt Rosja Russia 1895 Narodnaja
27 szczyt Chorwacja Croatia 1831 Vrh Dinare
28 szczyt Czechy Czech Republic 1603 Śnieżka
29 szczyt Wielka Brytania United Kingdom 1345 Ben Nevis
30 szczyt Finlandia Finland 1324 Halti
31 szczyt Irlandia Ireland 1038 Carrantuohill
32 szczyt Turcja Turkey 1031 Mahya Dağı
33 szczyt Węgry Hungary 1014 Kékes
34 szczyt Dania Denmark 880 Slættaratindur
35 szczyt San Marino San Marino 739 Monte Titano
36 szczyt Belgia Belgium 694 Signal de Botrange
37 szczyt Luksemburg Luxembourg 560 Kneiff
38 szczyt Kazachstan Kazakhstan 509 Jurmysz
39 szczyt Mołdawia Moldova 428 Dealul Bălăneşti
40 szczyt Białoruś Belarus 345 Góra Dzierżyńska
41 szczyt Holandia Netherlands 322 Vaalserberg
42 szczyt Estonia Estonia 318 Suur Munamägi
43 szczyt Łotwa Latvia 312 Gaiziņkalns
44 szczyt Litwa Lithuania 294 Wysoka Góra
45 szczyt Malta Malta 253 Dmejrek
46 szczyt Monako Monaco 161 Chemin des Révoires
47 szczyt Watykan Vatican 75 Wzgórze Watykańskie

Regulamin do wydruku (pdf)
Książeczka Odznaki

Powrot
copyright