kontur (2 kB)
GSB
GSB brązowa GSB srebrna GSB złota GSB diamentowa


REGULAMIN ODZNAKI
GŁÓWNY SZLAK BESKIDZKI

W celu popularyzacji Głównego Szlaku Beskidzkiego wiodącego najpiękniejszymi terenami polskich Beskidów, Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze ustanawia Odznakę Turystyczną Główny Szlak Beskidzki przyznawaną za jego przejście.

§ 1.

Odznakę można zdobyć w wyniku jednorazowego przejścia całego szlaku w czasie nie dłuższym niż 21 dni lub pokonując go w odcinkach niezależnie od czasu trwania i ilości wycieczek.

§ 2.

Punktowanie wycieczek i potwierdzenie ich odbycia dokonywane jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK.

§ 3.

Odznaka posiada następujące stopnie:

- brązowy - przyznawany za zdobycie w dowolnym czasie i podczas dowolnej liczby wycieczek na trasie Głównego Szlaku Beskidzkiego minimum 200 punktów GOT PTTK,
- srebrny - przyznawany za zdobycie kolejnych 200 punktów GOT PTTK na trasie Głównego Szlaku Beskidzkiego,
- złoty - przyznawany za przejście pozostałych, dotychczas nie przebytych części Głównego Szlaku Beskidzkiego.
- diamentowy - za przejście całego GSB w czasie nie dłuższym niż 21 dni.

Kierunek przejścia poszczególnych odcinków jest dowolny.

§ 4.

W trakcie zdobywania kolejnych stopni odznak nie można powtarzać raz już odbytych wycieczek, niezależnie od kierunku przejścia.

§ 5.

Do ewidencji przebytych wycieczek służy książeczka GOT PTTK, która wraz z potwierdzeniami uzyskanymi w terenie, analogicznie jak dla GOT PTTK, stanowi dokumentację zdobywania odznaki.

§ 6.

Zdobywanie odznaki GSB PTTK nie wyklucza jednoczesnego zaliczenia zdobytych punktów w celu uzyskania kolejnych stopni GOT PTTK.

§ 7.

Wypełnione książeczki GOT PTTK zawierające ewidencję przebytych wycieczek, uzyskane potwierdzenia terenowe wraz z wyliczeniem zdobytych punktów należy dostarczyć w celu weryfikacji do Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Zweryfikowanie przez COTG przedstawionej dokumentacji jest równoznaczne z przyznaniem odznaki odpowiedniego stopnia i upoważnia do jej zakupu. Weryfikacja odznak odbywa się nieodpłatnie, zdobywający odznakę ponosi jedynie koszt zakupu odznaki oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej.

§ 8.

COTG PTTK w Krakowie jest odpowiedzialny za promocję i prowadzenie akcji zdobywania Odznaki GSB PTTK, w tym za prowadzenie ewidencji zdobywców oraz sprzedaży odznak.

Zarząd Główny PTTKPUNKTACJA
do odznak na Głównym Szlaku Beskidzkim

Ustroń (350 m n.p.m.) - Równica 9/4
Równica - Ustroń Polana 4/9
Ustroń Polana - Wielka Czantoria 9/4
Wielka Czantoria - Przełęcz Beskidek
3/6
Przełęcz Beskidek - Soszów Wielki
5/3
Soszów Wielki - Stożek
5/4
Stożek - Kiczory
2/2
Kiczory - Mrażnica
2/4
Mrażnica - Przełęcz Kubalonka
4/5
Przełęcz Kubalonka - schronisko PTTK na Przysłopie 10/9
schronisko PTTK na Przysłopie - Barania Góra
4/3
Barania Góra - Magurka Wiślańska
3/4
Magurka Wiślańska - Magurka Radziechowska
2/2
Magurka Radziechowska - Węgierska Górka
8/15
Węgierska Górka - Słowianka
12/10
Słowianka - schronisko PTTK na Hali Rysianka
10/6
schronisko PTTK na Hali Rysianka - Trzy Kopce
3/3
Trzy Kopce - schronisko PTTK na Hali Miziowej 7/6
schronisko PTTK na Hali Miziowej - przełęcz Glinne 6/10
przełęcz Glinne - Beskid Korbielowski 4/3
Beskid Korbielowski - Przełęcz między Besk. Korbielowskim a Krzyżowskim 2/2
Przełęcz między Besk. Korbielowskim a Krzyżowskim - Jaworzyna 6/5
Jaworzyna - przełęcz Głuchaczki 1/3
przełęcz Głuchaczki - Mędralowa 7/4
Mędralowa - przełęcz Jałowiecka 2/3
przełęcz Jałowiecka - Hala Czarnego 1/1
Hala Czarnego - schronisko PTTK na Markowych Szczawinach 2/2
schronisko PTTK na Markowych Szczawinach - Babia Góra 10/5
Babia Góra - Sokolica 3/7
Sokolica - przełęcz Krowiarki 3/7
przełęcz Krowiarki - Cyl Hali Śmietanowej 8/6
Cyl Hali Śmietanowej - Polica 3/2
Polica - schronisko PTTK na Hali Krupowej 3/5
schronisko PTTK na Hali Krupowej - Cupel 10/12
Cupel - Bystra 6/11
Bystra - Jordanów 5/4
Jordanów - Skawa PKP 7/7
Skawa PKP - Rabka Zdrój 8/7
Rabka Zdrój - Bacówka PTTK na Maciejowej 8/5
Bacówka PTTK na Maciejowej - schronisko PTTK na Starych Wierchach 6/4
schronisko PTTK na Starych Wierchach - Obidowiec 5/3
Obidowiec - Turbacz 6/4
Turbacz - schronisko PTTK na Turbaczu 1/1
schronisko PTTK na Turbaczu - Polana Gabrowa 3/4
Polana Gabrowa - Kiczora 1/1
Kiczora - przełęcz Knurowska 6/10
przełęcz Knurowska - Runek 11/9
Runek - Lubań 7/5
Lubań - Krościenko nad Dunajcem 9/17
Krościenko nad Dunajcem - Dzwonkówka 11/6
Dzwonkówka - schronisko PTTK na Prehybie 9/7
schronisko PTTK na Prehybie - Radziejowa 5/4
Radziejowa - Wielki Rogacz 1/2
Wielki Rogacz - Niemcowa 3/5
Niemcowa - Rytro 6/13
Rytro - Makowica 10/4
Makowica - Pisana Hala 5/4/td>
Pisana Hala - schronisko na Hali Łabowskiej 5/5
schronisko na Hali Łabowskiej - Runek 7/7
Runek - Jaworzyna Krynicka 5/4
Jaworzyna Krynicka - Krynica 6/12
Krynica - Góra Parkowa 3/1
Góra Parkowa - Huzary 6/4
Huzary - Mochnaczka Niżna 3/6
Mochnaczka Niżna - Banica 6/6
Banica - Ropki 8/8
Ropki - Hańczowa 4/5
Hańczowa - Kozie Żebro 8/5
Kozie Żebro - Regietów Niżny 4/7
Regietów Niżny - Rotunda 5/2
Rotunda - Ług 3/6
Ług - Popowe Wierchy 5/3
Popowe Wierchy - Krzywa 4/6
Krzywa - Wołowiec 4/4
Wołowiec - Bacówka PTTK w Bartnem 6/5
Bacówka PTTK w Bartnem - Magura Wątkowska 6/4
Magura Wątkowska - Ostrysz 8/9
Ostrysz - Kamień 9/8
Kamień - Kąty 4/8
Kąty - Polana 9/6
Polana - Chyrowa 5/7
Chyrowa - grzbiet Chyrowej 7/4
grzbiet Chyrowej - pustelnia św. Jana 3/3
pustelnia św. Jana - Trzciana 4/6
Trzciana - Cergowa 7/4
Cergowa - Lubatowa 5/8
Lubatowa - Iwonicz Zdrój 5/5
Iwonicz Zdrój - Sucha Góra 4/3
Sucha Góra - Rymanów Zdrój 5/6
Rymanów Zdrój - Dział 7/4
Dział - Tarnawka 6/9
Tarnawka - Puławy 2/2
Puławy - Rozdroże pod Zrubaniem 6/3
Rozdroże pod Zrubaniem - przełęcz pod Tokarnią 11/10
przełęcz pod Tokarnią - Kamień 8/8
Kamień - Fajtyska 2/3
Fajtyska - schronisko PTTK Komańcza 6/7
schronisko PTTK Komańcza - Komańcza 1/1
Komańcza - Prełuki 3/3
Prełuki - Duszatyn 3/3
Duszatyn - jeziora Duszatyńskie 6/4
jeziora Duszatyńskie - Chryszczata 5/2
Chryszczata - przełęcz Żebrak 4/6
przełęcz Żebrak - Jaworne 5/3
Jaworne - Wołosań 5/4
Wołosań - Cisna 8/13
Cisna - Jasło 14/8
Jasło - Okrąglik 2/3
Okrąglik - Smerek wieś 7/13
Smerek wieś - Smerek 11/5
Smerek - przełęcz M. Orłowicza 2/3
przełęcz M. Orłowicza - Połonina Wetlińska 5/3
Połonina Wetlińska - Połonina Wetlińska schronisko PTTK 3/3
Połonina Wetlińska schronisko PTTK - Brzegi Górne 3/8
Brzegi Górne - Połonina Caryńska 9/3
Połonina Caryńska - Ustrzyki Górne (Hotel PTTK) 6/12
Ustrzyki Górne (Hotel PTTK) - Szeroki Wierch 13/7
Szeroki Wierch - przełęcz Siodło 1/1
przełęcz Siodło - przełęcz Goprowców (1160) 2/1
przełęcz Goprowców (1160) - Halicz 6/4
Halicz - przełęcz Bukowska 3/5
przełęcz Bukowska - Wołosate (750 m n.p.m.) 8/12
Razem z zachodu na wschód 668
Razem ze wschodu na zachód 666


Powrot
copyright