kontur (2 kB)

REGULAMIN
SZLAKIEM FORTYFIKACJI I PODZIEMI

Szlakiem Fortyfikacji i Podziemi

 1. Odznaka "Szlakiem Fortyfikacji i Podziemi" jest odznaką trzystopniową o jednakowym wzorze dla wszystkich stopni
 2. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. W jednym roku można zdobyć jeden stopień. Nie ustala się czasu zdobywania poszczególnych stopni.
 3. Warunkiem zdobywania kolejnych stopni jest potwierdzenie zwiedzania odpowiedniej ilości obiektów.
 4. Turysta ubiegający się o odznakę prowadzi "Dzienniczek Zwiedzania" w dowolnej formie, w którym gromadzi potwierdzenia zwiedzanych obiektów w postaci jednego z n/w warunków:
  • odcisku pieczątki zwiedzanego obiektu,
  • odcisku pieczątki nazwy miejscowości w której obiekt jest położony,
  • odcisku pieczątki sąsiedniej miejscowości, w przypadku braku możliwości potwierdzenia obiektu, w którym obiekt jest położony,
  • bardzo krótkiego opisu obiektu,
  • zdjęcia fotograficznego turysty na tle zwiedzanego obiektu.
 5. Jeżeli turysta przedstawi udokumentowany obiekt, nie wymieniony w wykazie, będzie on zaliczony przez Zespół Weryfikacyjny, który przy wydawaniu najbliższej edycji Regulaminu, zamieści go w wykazie.
 6. Odznakę mogą zdobywać wszyscy turyści, którzy ukończyli 8 lat.
 7. Obiekty zwiedzane podczas zdobywania jednego stopnia odznaki, nie mogą być powtarzane w trakcie zdobywania następnych stopni.
 8. Nadwyżka zwiedzonych obiektów w danym stopniu odznaki zostaje zaliczona na wyższy stopień odznaki.
 9. Zespołem Weryfikacyjnym oraz dystrybutorem odznaki jest Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie, ul. Lubelska 139d/15, 22-109 Chełm 6, tel. (82) 5655967; mobile (+48) 504989631.
 10. W celu przyznania odznaki należy "Dzienniczek Zwiedzania" przesłać do Zespołu Weryfikacyjnego. Do przesyłki należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną wraz ze znaczkiem pocztowym na list polecony.
 11. Zespół Weryfikacyjny odsyłając zainteresowanym "Dzienniczek Zwiedzania" z potwierdzeniem przyznania odznaki wysyła jednocześnie odznakę za pobraniem pocztowym.
 12. Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej.
 13. Odznaka może zostać nadana honorowo osobom fizycznym i prawnym, za duże zasługi i osiągnięcia na forum krzewienia wiedzy dotyczącej fortyfikacji i podziemnych tras turystycznych.
 14. Interpretacja wymagań niniejszego regulaminu należy do Zespołu Weryfikacyjnego Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.
 15. Wykaz obiektów wymaganych na odznaki wszystkich stopni jest zamieszczony w niniejszym Regulaminie wg podziału na województwa. (załącznik)
 16. Warunki zdobywania odznaki "Szlakiem Fortyfikacji i Podziemi":

RODZAJ OBIEKTU Stopień brązowy Stopień srebrny Stopień złoty
TW - twierdze 2 4 6
LU - linie umocnień 1 1 3
FS - forty, schrony 5 15 25
MW - muzea wojskowe 4 6 12
TP - turystyczne trasy podziemne 2 5 10

Załącznik - Wykaz obiektów wymaganych do zwiedzania

Powrot
copyright