kontur (2 kB)

"Do Miejsc Pamięci Narodowych"
Bydlin

w 102-lecie bitwy pod Krzywopłotami,
Załężem i Bydlinem

13 listopad 2016 r.

Linia
Kierownik wycieczki: Jadwiga Kwiecień
bydlin01 (164 kB)

W dniu 13.11.2016r. grupa 17 osób z różnych Kół i Klubów naszego Oddziału wraz z przedstawicielem Zarządu Oddziału-Prezesem Eugeniuszem Halo brała udział w Narodowym Święcie Niepodległości Krzywopłoty-Bydlin-Załęże. Była to wycieczka z cyklu „Podróż Do Miejsc Pamięci Narodowych”. Uroczystości patriotyczne pod patronatem Wojewody Małopolskiego odbywają się na cmentarzu w Bydlinie co roku, w pierwszą niedzielę po 11 listopada, przy mogile 46 Legionistów poległych w bitwie pod Krzywopłotami. W bieżącym roku przypadała już 102 rocznica bitwy, która rozegrała się w dniach 16-18 listopada 1914r na terenie trzech wsi: Krzywopłotów, Bydlina, Załęża.

Zanim dojechaliśmy na miejsce uroczystości, zwiedziliśmy ciekawe, pod względem historycznym i architektonicznym budowle w Rodakach. Przed zabytkowym, drewnianym kościółkiem p.w. św.Marka z 1601r, spotkaliśmy się z Panem Piotrem- strażakiem i gospodarzem remizy OSP w Rodakach, który nie tylko otworzył nam kościół, wpisany w 2001r jako obiekt na Szlaku Architektury Drewnianej, ale też opowiedział o jego wyposażeniu, renowacji, dodając ciekawostki z historii kościółka.

bydlin02 (69 kB)

Pan Piotr podjechał z nami pod figurę św. Antoniego Padewskiego. Figurę tę uwiecznił, wraz z odpoczywającymi pod nią po bitwie legionistami, na swoich obrazach Wojciech Kossak.

Następnie zwiedziliśmy Izbę Regionalną, którą udostępniła nam Pani Halina Ładoń- radna i właścicielka domu z 1930r ,w którym aktualnie mieszczą się zbiory /sprzęty codziennego użytku, dawne narzędzia pracy/.

bydlin03 (67 kB)

Aby dopełnić zwiedzanie tej gościnnej miejscowości podjechaliśmy pod nowy kościół w Rodakach, zaprojektowany przez prof. Witolda Cęckiewicza. Kościół zastał zbudowany w latach 80-tych XX wieku. Dowiedzieliśmy się, że pierwotnie projektowany był jako kino. Jest to duży, przeszklony budynek w kształcie położonego dzwonu. Wewnątrz, po prawej stronie umieszczony jest zabytkowy ołtarz z późnogotycką rzeźbą św. Mikołaja oraz barokowe epitafium ks. Krzysztofa Zawalskiego z obrazem Ukrzyżowania, zostały tu przeniesione z drewnianego kościółka. W nowym, obszernym kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej na szerokiej ścianie wejściowej i na ścianach bocznych znajdują się witraże przedstawiające sceny ewangeliczne. Ściana za ołtarzem głównym jest przeszklona i też stanowi swojego rodzaju kolorowy, zmieniający się wraz z porami roku witraż, przedstawiający naturalny, żywy las.

bydlin04 (80 kB)

Przed kościołem, w 2015r umieszczono obelisk z nazwiskami mieszkańców wsi Rodaki, którzy zginęli w latach 1939-1945 i mottem „Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie”. Obok posadzony, przez rodzinę Jana Chwista zamordowanego przez NKWD w Twerze w 1940r, rośnie Dąb Pamięci.

bydlin05 (41 kB) bydlin06 (84 kB)

Pożegnaliśmy się z Panem Piotrem dziękując mu serdecznie za poświęcony bezinteresownie czas i pokazanie swojej miejscowości. Odjechaliśmy w kierunku Kwaśniowa.

Za Kwaśniowem Górnym, zatrzymaliśmy się przy Polanie Bory, gdzie znajdują się: odnowiona kapliczka zbudowana dla upamiętnienia walk Powstańców Styczniowych, Ołtarz Partyzantów AK, pomnik poświęcony partyzantom AK Oddziału „Hardego” ufundowany przez Społeczeństwo Gminy Klucze i tablice upamiętniające ofiary powstań i wojen w latach 1794-1945.

bydlin07 (72 kB)

Stąd już pieszo udaliśmy się do Bydlina mijając po drodze pamiątki po bitwie w formie tablic informacyjnych, zrekonstruowanego schronu legionistów, pozostałości okopów na górze św. Krzyża.

Spacer zakończyliśmy w szkole w Bydlinie. Tu uformował się pochód złożony: z kolumny wojska, orkiestry wojskowej, pocztów sztandarowych, który przeszedł na miejsce uroczystości na cmentarzu. Również nasz Oddział wystawił poczet sztandarowy.

bydlin08 (81 kB)

W uroczystości brali udział: przedstawiciele władz państwa-posłowie na sejm, województwa i okolicznych gmin, odczytano list Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Po Mszy św. odprawionej przez biskupa, odbył się wojskowy Apel Poległych z oddaniem salw honorowych. Następnie liczne delegacje: władz, policji, straży, szkół, w tym też delegacja Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK, złożyły kwiaty pod krzyżem na mogile 46 poległych w 1914 r legionistów.

bydlin09 (82 kB)

W szkole, która jest żywym pomnikiem ku czci poległych w bitwie pod Krzywopłotami, obejrzeliśmy program artystyczny przygotowany przez młodzież i dzieci. Wraz z wykonawcami śpiewaliśmy patriotyczne pieśni.

Wróciliśmy do Krakowa z poczuciem dobrze spędzonej niedzieli. Poznaliśmy miejsca i ludzi, którzy dbają o zachowanie pamięci o wydarzeniach historycznych i działają z pasją na rzecz swojego środowiska.

Jadwiga Kwiecień

Linia bydlin10 (86 kB)

Ruszamy rano autokarem w kierunku Olkusza, chwila postoju na stacji benzynowej przed Olkuszem. Jedziemy następnie do miejscowości Rodaki gdzie zwiedzamy zabytkowy kościół z miejscowym przewodnikiem.
W 1325 roku był tu kościółek, ale sama wieś należała do parafii Chechło. Do 1388 roku była królewszczyzną. Wtedy jednak, wraz z Kluczami i zamkiem w Ogrodzieńcu, nadana została cześnikowi Włodkowi. W XV w. wieś ta była własnością Salomona i Piotra herbu Łabędź. Miała wówczas 15 łanów kmiecych, z których dziesięcinę wartą 4 grzywny płacono biskupowi krakowskiemu, zaś dziesięcinę wartą 2 grzywny z łanu sołtysiego płacono plebanowi w Chechle. Według regestru poborowego w 1490 roku wieś miała 11 łanów. W 1581 roku była własnością Bonerów. W XVI w. był w Rodakach młyn i karczma.
W XIX w. należała do gminy Ogrodzieniec w powiecie olkuskim. W 1870 roku dobra Rodaki zostały zakupione za sumę 11 tys. rubli przez Jana Ulryka Schaffgotsch. W 1876 r. tutejszy folwark liczył 1396 mórg powierzchni, z czego 401 mórg miały grunty orne i sady, łąk mórg 39, lasu 922, nieużytków mórg 34, były w nim 4 budynki murowane i 18 drewnianych. W końcu XIX w. ziemia dworska została rozparcelowana między chłopów. (Dane z Wikipedii)

Udajemy się do Ryczkowa i stąd przez Krzywopłoty do Bydlina gdzie zwiedzmy ruiny, Zamek w Bydlinie – ruiny zamku leżącego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, wybudowanego w systemie tzw. Orlich Gniazd, we wsi Bydlin w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim.

Po krótkim zapoznaniu się na miejscu i oglądnięci ruin zamku. Przychodzimy na zbiórkę przed szkołę w Bydlinie, na uroczystości zabraliśmy Sztandar Oddziału wystawiając poczet.

W niedzielę 13 listopada w Bydlinie odbyły się obchody Narodowego Święta Niepodległości i 102 rocznicy bitwy pod Krzywopłotami. Obchodom patronował Wojewoda Małopolski Józef Pilch. Tradycyjnie po mszy świętej oraz po zakończeniu ceremoniału wojskowego (apel poległych, salwa honorowa) delegacje składały kwiaty i wieńce pod krzyżem legionistów. Następnie uczestnicy uroczystości udali się do szkoły w Bydlinie, gdzie odbył się wzruszający, pięknie przygotowany i przedstawiony program artystyczny w duchu patriotycznym. Nasze tańce narodowe oraz pieśni (i te legionowe i z innych epok historycznych) zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Bydlinie oraz absolwentka tej szkoły Karolina Paś, utalentowana, obdarzona wspaniałym głosem młoda wokalistka z Bydlina.

List od Prezydenta
Linia
Relacja fotograficzna - Jadwiga Kwiecień
Relacja fotograficzna - Helena Grzywacz
Relacja fotograficzna - Oddział
Linia

copyright