kontur (2 kB)
matragona01 (7 kB)

Krzeszowice

Szlak Dawnego Górnictwa
26.03.2023 r.

Linia
Kierownik Wycieczki: Marzena Chyba oraz Helena Grzywacz
Linia krzeszowice (153 kB)
Pałacyk Vauxhall przy rynku w Krzeszowicach (źródło: www.podrozepokulturze.pl)

Krzeszowice – miasto w powiecie krakowskim, prawa miejskie 1933 r., 9975 mieszkańców (dane GUS na dzień 31.12.2019 r.), jeden z ośrodków miejskich aglomeracji krakowskiej, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Krzeszowice. Należy ono do Jaworznicko-Chrzanowskiego Okręgu Przemysłowego. W latach 1928–1966 Krzeszowice miały status uzdrowiska o charakterze użyteczności publicznej.

Szlak Dawnego Górnictwa – geologiczna ścieżka turystyczno-dydaktyczna wyznaczona w 1999 r. na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. Łączy ona najciekawsze obiekty związane z historyczną eksploatacją węgla kamiennego, który wydobywano w rejonie Krzeszowic i Tenczynka od pierwszej połowy XVII wieku do połowy XX stulecia. Na trasie można również zapoznać się z niezwykle skomplikowaną budową geologiczna obszaru krzeszowickiego - jednego z najciekawszych pod względem geologicznym i morfologicznym w Polsce.

(Źródło: Wikipedia)

Linia

Atrakcje przyrodnicze i krajoznawcze na trasie wycieczki:

copyright