kontur (2 kB)

Szlak Orlich Gniazd etap II

Ojców – zamek w Pieskowej Skale
– Góra Kamieniec 481 m - Kosmolow

14.04.2018 r.

pieskowa-skała2 (13 kB) Linia
Kierownik Wycieczki: Jacek Wiechecki
ojcow01 (202 kB)

Trasa turystyczna:

Linia

Szlak Orlich Gniazd - etap 2

Dziś ruszamy spod siedziby, miejsca znanego,
Czyli - Ojcowskiego Parku Narodowego.
Od strony parkingu, po schodach się wspinamy,
Ruiny zamku, w zasięgu wzroku mamy.
Tak naprawdę, do zamku nie dochodzimy,
Nieco poniżej, szlakiem do lasu wchodzimy.
Ja zamek dobrze znam, ci którzy nie znają,
Jednak idą na górę i zamek zwiedzają.
O zamku dam tu opis, historyczny, mały,
Kazimierz buduje zamek, „Oczec u Skały”.
Na skale powstała, króla twierdza nowa,
Od niej wzięto nazwę, dla wioski - Ojcowa.
Z zamku Ojcowskiego, o wschodzie czy zachodzie,
Dobrze zawsze widać - „Kaplicę na wodzie”.
To kaplica zwykłych ludzi, więc z tego wynika,
Że jest pod wezwaniem - Józefa Robotnika.
To stuletnia budowla, rzec można, że stara,
Omijała zakazy Mikołaja - cara.
Zabronił na ziemi, więc by być z tym w zgodzie,
Kaplica powstała, nad potokiem - „na wodzie”.
Drewniana kaplica, od wieku się nie zmienia,
W ołtarzu, obraz Matki Boskiej Wspomożenia
Przez dłuższą chwilę, kaplicę oglądamy,
W poprzek szosy, szlakiem, do lasu zmierzamy.
Wiele drzew, świeżo wyciętych, tutaj widzimy,
Przecież Szyszki już nie ma! Trochę się dziwimy …
Dalej trasa szosą,” ruchawka” rano mała,
Idziemy, w kierunku miejscowości Skała.
Znów do lasu wchodzimy, ale stąd już blisko,
Kościół i pustelnia, na górze Grodzisko.
Gród w czternastym wieku, powstawał na raty,
Wybudował go Książę - Henryk Brodaty.
Siostra Bolka Wstydliwego, mało znana komu,
Salomea - wdowa, wstąpiła do zakonu.
Po śmierci męża Kolomana, tak się umartwiła,
Że tu, do zakonu klarysek wstąpiła.
Przed pustelnią jest pomnik, czy o tym wiecie,
To słoń, z wysokim obeliskiem na grzbiecie.
Ten pomnik przed pustelnią, to kopia wierna,
Z rzymskiego - Santa Maria Sopra Minerva.
Z Grodziska wśród buczyny, na szosę schodzimy,
Po kilkuset metrach, znów do lasu wchodzimy.
(Jest tu Źródło Radości, przy Wdowich Skałach,
Kolejna atrakcja turystyczna - niemała.)
Na Słonecznej, gdzie krótki postój mamy,
Kanapki zjadamy, a capella śpiewamy!
Potem, na Herianówkę wchodzimy,
Wreszcie, do parku zamkowego dochodzimy.
Zamek w Pieskowej Skale, na Dorotki skale,
Prezentuje się już z daleka doskonale.
Zamek zwał się Peskenstein, z wieku czternastego,
To składnik Orlich Gniazd - Kazimierza Wielkiego.
Własność Szafrańców - bogaczy. Więc w jakim celu,
Grabili kupców ? Jeden ścięty na Wawelu.
Zebrzydowskich - perła renesansu - sławiony,
Przez Szwedów został zniszczony i spalony.
Wielopolscy - cały zamek odbudowali,
Ci właściciele, na gospodarce się znali.
W powstaniu styczniowym, walczono tu niemało,
Z Ruskami się bili … pod zamkiem i pod Skałą.
Szli z hasłem na ustach - „Nasza Polsko odżyj!”
Zginął tu Ukrainiec - Potebnia Andrij.
Na koniec ciekawego powiem wam cosik,
Kręcono tu filmy : Reich oraz Janosik.
(I te filmy kręcono, to na pewno wicie:
„Ogniem i mieczem”, „Stawka większa niż życie”.)
Poniżej zamku „igła” - masywna i długa,
To ostaniec - Herkulesowa Maczuga.
Stąd idziemy asfaltem, wyboru nie mamy.
W dalszą drogę, do Sułoszowej ruszamy.
(W średniowieczu Sułoszowa jak i Skała,
Do … proszowickiego powiatu należała.
Wioska wzdłuż ulicy, pojawia się i znika,
Są tu również źródła potoku - Prądnika.
Właścicielem wioski też byli Szafrańce …)
Nasz szlak Orlich Gniazd, czyni tu łamańce,
Pośród pół, miedzą w dalszą drogę ruszamy,
Do mety etapu, w Kosmołowie zmierzamy.
Kilka kilometrów, wśród pól się przemieszczamy,
Na horyzoncie - z lewej - Tatry podziwiamy …
Polica i Babia Góra, widoczne są tyż!
Siadamy na rozstaju, gdzie samotny krzyż …
Stąd nadal pośród pól, skowronków słuchamy,
Pewnie, do mety w Kosmołowie, docieramy.
(Tutaj Sobieski postawił kamień milowy …)
W Kosmołowie kończymy … Drugi etap z głowy!
Jeszcze do Ojcowa, ponownie wracamy,
Trójkę kolegów, na parkingu wysadzamy.
Jutro na Przehybie, będzie coś innego!
Rozpoczęcie sezonu turystycznego …

Waldemar Ciszewski - 14.04.2018 r.

pieskowa-skala (102 kB) Linia
Relacja fotograficzna - Waldemar Ciszewski
Relacja fotograficzna - Helena Grzywacz
Relacja fotograficzna - Elżbieta Książek
Relacja fotograficzna - Eugeniusz Halo
Relacja fotograficzna - Ula Gącik
Linia
copyright